Ad image

Polska inwestuje w przyszłość: Boom IoT w Polsce i wpływ na sektor B2B

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 5 min

Internet rzeczy to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów polskiego rynku IT. Według danych PMR, liczba wszystkich urządzeń podłączonych do sieci w Polsce wzrasta w bardzo szybkim tempie i na przestrzeni kilku ostatnich lat liczba ta uległa podwojeniu. Wynika to z coraz większego zainteresowana rozwiązaniami z obszaru IoT oraz wciąż rosnącej liczby inteligentnych urządzeń, które wprowadzane są na rynek. W 2023 r. na jednego mieszkańca Polski przypadnie już około 7 podłączonych urządzeń, a do 2028 r. liczba ta może wzrosnąć nawet do 16. 

PMR
Polska inwestuje w przyszłość: Boom IoT w Polsce i wpływ na sektor B2B 5

Sprzedaż urządzeń podłączonych do sieci napędza rynek B2C 

Różna jest motywacja dla wykorzystania IoT w sektorze B2B i B2C, choć generalnie w obu przypadkach chodzi finalnie o usprawnienie procesu zarządzania zasobami. Estymacje PMR w przypadku rynku konsumenckiego sprowadzają się w zasadzie do oceny sprzedaży urządzeń podłączonych do sieci, takich jak inteligentne zegarki i bransoletki, inteligentne telewizory i rozwiązania inteligentnego domu.

Liczba urządzeń podłączonych do internetu w Polsce, 2020-2023, 2025 i 2028

 

2020

2021

2022

2023p

2025p

2028p

Liczba urządzeń (mln sztuk)

167

194

226

261

347

587

Dynamika (% r/r)

16,4%

16,4%

16,3%

15,6%

16,5%

21,0%

Wyjaśnienie: obejmuje urządzenia podłączone do sieci na rynku B2C i B2B. ;p – prognoza; Źródło: PMR, 2023

Struktura wydatków na urządzenia IoT w sektorze konsumenckim w Polsce, 2020-2022

 

2020

2021

2022

Smart TV

74,0%

72,6%

66,8%

Smartwatche i fitness bandy

22,9%

23,5%

26,6%

Akcesoria smart home*

3,1%

3,9%

6,6%

Wyjaśnienie: zawiera wydatki na między innymi zdalne wyłączniki, czujniki, urządzenia do zdalnego sterowania urządzeniami IoT, przełączniki.; Źródło: PMR, 2023
PMR 1
Polska inwestuje w przyszłość: Boom IoT w Polsce i wpływ na sektor B2B 6

Rynek ten rozwija się w bardzo szybkim tempie wraz z postępem technologii i rosnącą popularnością urządzeń IoT. Wartość tego rynku wzrosła ponad trzykrotnie w latach 2016-2022. PMR uważa, że ​​cały rynek konsumencki ma również szansę na dynamiczny wzrost w ciągu najbliższych kilku lat, przede wszystkim z uwagi na nadal niskie nasycenie elektroniką noszoną oraz rozwiązaniami smart home. Czynnikiem wpływającym na rozwój IoT będzie także miniaturyzacja, która pozwoli na umieszczanie modułów w niemal każdym urządzeniu. Trend ten będzie dodatkowo napędzany działaniami marketingowymi prowadzonymi przez samych producentów. 

Rynek IoT B2B to ponad 10 mld zł w 2023 r. 

W przypadku sektora B2B, internet rzeczy zyskuje popularność ze względu na ogromny potencjał w poprawie efektywności biznesowej oraz zmniejszeniu kosztów działalności przedsiębiorstw. Według prognoz PMR, wartość tego rynku w 2023 r. przekroczy 10 mld zł, rosnąc o jedną piątą w porównaniu z rokiem ubiegłym. Kluczowym obszarem rynku jest rozwój tzw. inteligentnych miast. Skala inwestycji w obszarze smart city na pewno robi wrażenie i jest pozytywnym sygnałem dla dostawców, zwłaszcza, że rozwiązania IoT w projektach inteligentnych miast znajdują szereg zastosowań. Na uwagę zasługuje również sektor przemysłowy, który od dwóch lat notuje wysoką dynamikę rok do roku. Rozwój ten jest związany ze stopniową realizacją koncepcji ,,Przemysł 4.0”. Wyróżnić tutaj należy trend związany z robotyzacją przemysłu, w którym to Polska jest wymieniana wśród najbardziej perspektywicznych państw europejskich.   

Liczba rozwiązań IoT obecnie wykorzystywana w przedsiębiorstwach w Polsce (%), 2023

 

Ogółem

1-3 rozwiązania

57%

4-5 rozwiązań

23%

Ponad 5 rozwiązań

20%

Wyjaśnienie: Na podstawie badania PMR zrealizowanego w marcu 2023 r. na próbie 100 przedsiębiorstw w Polsce korzystających z rozwiązań IoT. Firmy reprezentowały następujące branże: Produkcja przemysłowa, Handel, Transport oraz Utilities.; Źródło: PMR, 2023

Odsetek przedsiębiorstw w Polsce, które planują wdrożyć rozwiązania IoT w ciągu kolejnych 12 miesięcy (%), 2023

 

Ogółem

Nie

65%

Tak

35%

Źródło: PMR, 2023
PMR 2
Polska inwestuje w przyszłość: Boom IoT w Polsce i wpływ na sektor B2B 7

Z badań PMR przeprowadzonych na potrzeby raportu wynika, że na ogół przedsiębiorstwa w Polsce nie korzystają z dużej liczby rozwiązań z obszaru IoT. W przypadku 60% badanych przedsiębiorstw, nie przekracza ona obecnie trzech rozwiązań. Jednak dysproporcje w zależności od wielkości przedsiębiorstwa są wyraźne. Średnie przedsiębiorstwa zdecydowanie wolą inwestować w mniejszą liczbę rozwiązań z obszaru IoT. Aż 70% z nich deklaruje, że nie korzysta z więcej niż trzech. Co natomiast istotne z punktu widzenia dostawców, co trzecie badanie przedsiębiorstwo zamierza zainwestować w nowe rozwiązania IoT w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 

SOURCES:PMR