Polska scena fintechowa: Odkrywając potencjał współpracy międzynarodowej

Izabela Myszkowska
Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 4 min
4 min

Fundacja FinTech Poland opublikowała raport „How to do fintech in Poland”, który jest przewodnikiem dla inwestorów zagranicznych zainteresowanych fintechem w Polsce. Zawiera informacje o wiodących programach akceleracyjnych i hubach innowacji, zarówno tych funkcjonujących w strukturach banków jak i niezależnych. Opracowanie dostarcza praktycznych informacji na temat ram prawnych czy zachęt podatkowych dla inwestorów zagranicznych. Syntetycznie opisuje także kluczowe wyzwania regulacyjne w nadchodzących latach.

Partnerem strategicznym raportu jest PKO Bank Polski, a zaangażowanie banku w projekt stanowi uzupełnienie jego działań na rzecz wspierania rozwoju polskiego środowiska fintechowego i startupowego. PKO Bank Polski prowadzi m.in. program „Let’s Fintech with PKO Bank Polski”, który jest platformą do współpracy banku i środowiska innowacji. Bank za jej pośrednictwem zapewnia startupom mentoring, zasoby i fundusze, które pomagają im rozwijać i skalować biznes. Program wywarł już znaczący wpływ na ekosystem fintech w Polsce, wspierając ponad 50 startupów i pomagając ustanowić Polskę jako wiodący hub fintech w Europie Środkowo-Wschodniej. Program przyciągnął również uwagę międzynarodowych inwestorów, a kilku absolwentów Let’s Fintech uzyskało finansowanie od najlepszych firm VC.

“Innowacje tworzone przez fintechy przynoszą korzyści wszystkim uczestnikom życia gospodarczego. Z tego powodu musimy zapewnić im odpowiednie warunki do dalszego rozwoju. Jako największy bank w regionie Europy Środkowo-Wschodniej rozumiemy znaczenie umiejętnego mariażu biznesu i nowych technologii. Nie tylko z perspektywy rosnącej satysfakcji odbiorców technologii, ale także szans, jakie ta relacja niesie dla przyszłości polskiej gospodarki i wszystkich podmiotów budujących jej sukces. Dlatego jako PKO Bank Polski zawsze chętnie włączamy się we wszelkie inicjatywy wspierające środowisko fintech.”

Marek Myszka, Dyrektor Biura Innowacji w PKO Banku Polskim

Większa otwartość organów regulacyjnych i nadzorczych

Raport „How to do fintech in Poland” wskazuje m.in. na coraz większą otwartość organów regulacyjnych i nadzorczych na działania wspierające rozwój rynku finansowego. Ich poparcie dla idei budowy w Polsce centrum finansowego nowej generacji zmienia sposób myślenia o znaczeniu nowoczesnego sektora finansowego dla gospodarki narodowej i bezpieczeństwa państwa. Implikuje to konieczność podjęcia proaktywnych działań wspierających nowe inwestycje zagraniczne w tym sektorze gospodarki oraz budowanie marki polskiego centrum finansowego, co będzie również wspierać ekspansję zagraniczną polskich fintechów. Niezbędne jest jednak wypracowanie rynkowych i publicznych mechanizmów wspierania polskich firm z tego obszaru we wchodzeniu na rynki w innych krajach.

Aby utrzymać rosnącą kondycję branży kluczowa jest także koordynacja uczestników rynku. Wielopoziomowa platforma dialogu i współpracy pomiędzy uczestnikami sektora finansowego – zarówno organów publicznych, podmiotów o ugruntowanej pozycji, jak i podmiotów wchodzących na rynek, stanowi istotny czynnik osiągania synergii poprzez nawiązywanie współpracy biznesowej, wymianę wiedzy na temat rynku lokalnego i globalnego oraz osiągnięcia wzrostu efektywności posiadanych zasobów.

Potencjał w budowie rozpoznawalności sektora fintech i wykorzystaniu bazy talentów

Raport wskazuje także na wysoki potencjał w budowie rozpoznawalności polskiego sektora fintech wśród inwestorów zagranicznych, który jest kluczowy dla zwiększenia dostępu do kapitału i obniżenia kosztu jego pozyskania. Choć w Polsce, mimo globalnego spowolnienia, rośnie wartość inwestycji dokonywanych przy udziale funduszy Venture Capital (775 mln EUR w 2022 r., o 2114 proc. więcej niż w 2018 roku) to sektor fintech ma tu jeszcze niewykorzystany potencjał – pod warunkiem podjęcia efektywnych inicjatyw.

Nie bez znaczenia, zarówno dla rozwoju sektora fintech, jak również dla zagranicznych inwestorów, jest wciąż rosnąca baza talentów. Potencjał już dziś jest duży. Rocznie studia w Polsce kończy 350 tys. osób. Zainicjowanie zmian w edukacji na poziomie szkół średnich i uczelni, wprowadzenie nowych kierunków kształcenia mogą skutecznie spozycjonować Polskę jako kraj najlepiej przygotowanych do pracy w finansach ekspertów i specjalistów. Przyniesie to korzyści zarówno lokalnym podmiotom, jak i przyciągnie kolejne inwestycje zagraniczne z obszaru finansów.

SOURCES:PKO
Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz