Ad image

Porozumienie Sygnity z bankami i obligatariuszami

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit

W raporcie bieżącym spółka Sygnity S.A. poinformowała, że uzgodniono porozumienie z obligatariuszami i bankami finansującymi działalność operacyjną Spółki (Deutsche Bank Polska oraz ING Bank Śląski). Porozumienie dotyczy finansowania działalności operacyjnej w terminie najbliższych 3 miesięcy.

Rozmowy dotyczące porozumienia odbywały się do późnego wieczoru 21 lipca w ramach telekonferencji.

Porozumienie będzie obejmować w szczególności “określenie optymalnego poziomu zaangażowania poszczególnych wierzycieli w finansowanie działalności operacyjnej spółki w okresie objętym porozumieniem, czy też dopuszczalne rodzaje zabezpieczeń przysługujących wierzycielom”.

Ponadto intencją stron jest uzgodnienie w trakcie wyżej wymienionego okresu docelowej struktury i warunków kompleksowego finansowania działalności spółki oraz prowadzenia działalności operacyjnej w długoterminowym horyzoncie czasowym.

W tym tygodniu porozumienie ma zostać uzgodnione i opracowane. W raporcie określono zastrzeżenie Sygnity, które głosi, że powyższe ustalenia nie zobowiązują stron do zawarcia porozumienia ze względu na tryb prowadzonych rozmów.

Zawarcie porozumienia stanowić będzie kolejny etap działań w zakresie ustalenia docelowej struktury finansowania działalności operacyjnej spółki obejmującej m.in. pozyskanie środków finansowych w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki zaplanowanym w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 31 lipca 2017 r.

Sygnity jest producentem oprogramowania, zajmuje się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.