Porozumienie Sygnity z bankami i obligatariuszami

W raporcie bieżącym spółka Sygnity S.A. poinformowała, że uzgodniono porozumienie z obligatariuszami i bankami finansującymi działalność operacyjną Spółki (Deutsche Bank Polska oraz ING Bank Śląski). Porozumienie dotyczy finansowania działalności operacyjnej w terminie najbliższych 3 miesięcy.

Rozmowy dotyczące porozumienia odbywały się do późnego wieczoru 21 lipca w ramach telekonferencji.

Porozumienie będzie obejmować w szczególności „określenie optymalnego poziomu zaangażowania poszczególnych wierzycieli w finansowanie działalności operacyjnej spółki w okresie objętym porozumieniem, czy też dopuszczalne rodzaje zabezpieczeń przysługujących wierzycielom”.

Ponadto intencją stron jest uzgodnienie w trakcie wyżej wymienionego okresu docelowej struktury i warunków kompleksowego finansowania działalności spółki oraz prowadzenia działalności operacyjnej w długoterminowym horyzoncie czasowym.

W tym tygodniu porozumienie ma zostać uzgodnione i opracowane. W raporcie określono zastrzeżenie Sygnity, które głosi, że powyższe ustalenia nie zobowiązują stron do zawarcia porozumienia ze względu na tryb prowadzonych rozmów.

Zawarcie porozumienia stanowić będzie kolejny etap działań w zakresie ustalenia docelowej struktury finansowania działalności operacyjnej spółki obejmującej m.in. pozyskanie środków finansowych w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki zaplanowanym w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 31 lipca 2017 r.

Sygnity jest producentem oprogramowania, zajmuje się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.