Potęga IT na mapie inwestycji

Izabela Myszkowska
Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit
5 min

Sektor IT jest jedną z tych branż, które rozwijają się dynamicznie i w związku z tym cieszą się największym zainteresowaniem inwestorów. Jak wynika z raportu „Puls rynku IT w Polsce. Firmy, ludzie, transakcje” przygotowanego przez ekspertów firmy Baker Tilly TPA, w 2022 r. w Polsce doszło do 28 znaczących transakcji M&A z udziałem firm informatycznych. Łącznie w ostatnich 3 latach było to 78 fuzji i przejęć. Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyli się producenci oprogramowania komputerowego. W 2022 r. transakcje z ich udziałem stanowiły 43 proc. wszystkich transakcji w tym sektorze.

W ostatnich latach Polska stała się ważnym centrum IT w Europie.

“Branża ta w Polsce rozwija się na tyle dynamicznie, że udało się zyskać pozycję lidera w regionie. Na ten sukces złożyło się wiele czynników. Polska ma rozwinięty system szkolnictwa, co przyczynia się do tworzenia wykwalifikowanej siły roboczej, która jest atrakcyjna dla inwestorów z branży IT. Nasz kraj przyciąga coraz więcej inwestycji zagranicznych, zwłaszcza z USA i krajów Europy Zachodniej, które mają swój wkład w rozwój branży IT. Wiele miast w Polsce, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Gdańsk oferuje korzystne warunki do prowadzenia biznesu.”

Krzysztof Horodko, Partner zarządzający w Baker Tilly TPA.

Ze względu na duże rozdrobnienie branży IT w Polsce dochodzi coraz częściej do konsolidacji i wchłaniania mniejszych podmiotów przez większe software house’y. Z analizy przeprowadzonej przez ekspertów firmy Baker Tilly TPA wynika, że w ostatnich 3 latach przeprowadzono w tym sektorze 78 znaczących transakcji, dla których dostępne są dane finansowe. W ubiegłym roku było to 28 przejęć i fuzji, rok wcześniej – 31, a w 2019 r. – 19. Łączne przychody przejmowanych w tym okresie podmiotów wynosiły prawie 2,2 mld PLN (pod uwagę wzięto dane finansowe za 2021 r.). Z kolei łączne przychody firm, które zostały kupione w ubiegłym roku wynoszą nieco ponad 1,1 mld PLN, niemal 2 razy więcej niż przychody osiągnięte przez firmy przejmowane rok wcześniej, mimo że pod względem liczbowym transakcji w 2022 r. było mniej. 

Jeżeli chodzi o specjalizację firm, to największym zainteresowaniem inwestorów cieszyli się producenci oprogramowania komputerowego. W 2022 r. transakcje z ich udziałem stanowiły 43 proc. wszystkich przejęć. Na 2 miejscu znaleźli się dostawcy usług i oprogramowania internetowego (21 proc.), a na 3 – deweloperzy aplikacji mobilnych oraz firmy świadczące usługi konsultingowe w IT (po 11 proc.). Z przeprowadzonej analizy wynika, że najczęściej podmiotem przejmującym jest firma z Polski, co wskazuje na znaczący ruch konsolidacyjny.

- Advertisement -

“W ciągu 3 analizowanych lat przejmujący pochodził z Polski w ponad połowie transakcji. Na 2. miejscu pod tym względem znalazły się firmy z USA, a na 3. Wielka Brytania. Poza tym przedsiębiorstwa IT z Polski są przedmiotem zainteresowania innych państw europejskich, takich jak Francja, Niemcy, Holandia czy Szwajcaria, ale dochodzi również do fuzji i przejęć z udziałem firm pochodzących z państw naszego regionu. Pojedynczych transakcji dokonywali inwestorzy z Kanady czy Chin”

Tomasz Manowiec, dyrektor w dziale corporate finance, Baker Tilly TPA.

Zdaniem ekspertów Baker Tilly TPA w czasach rynku pracownika trend konsolidacyjny będzie się pogłębiał. Dla dużych firm będzie on szansą na pozyskanie specjalistów z odpowiednim doświadczeniem w branży. Natomiast dla małych przedsiębiorstw, którym obecnie może być ciężej przyciągnąć pracownika, szansą na utrzymanie się w innej strukturze i zdobycie nowego know-how. Potencjalni inwestorzy oprócz sytuacji przejmowanego podmiotu są zainteresowani otoczeniem regulacyjnym i podatkowym kraju, w którym chcą rozpocząć swoją działalność.

“Najbliższe lata mogą oznaczać zwiększenie liczby fuzji i przejęć w naszym regionie. Konsolidacji podlegać będą wyspecjalizowane w określonych technologiach firmy oraz te, które w trudnych czasach utrzymały swoje tempo wzrostu. Te ostatnie zdecydowanie stanowić będą łakomy kąsek dla inwestorów strategicznych i funduszy PE, które nadal poszukują tego typu podmiotów.”

Tomasz Woźniak, CEO firmy Future Mind.
SOURCES:Baker Tilly TPA
Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz

- REKLAMA -