- Reklama -

Producent telefonów dla seniorów wchodzi na giełdę

Zobacz

- Reklama -

Na giełdę wchodzi Maxcom, jeden z czołowych producentów i dystrybutorów telefonów komórkowych w Europie. Planuje pozyskać z niej 45 mln kapitału. Maxcom posiada ponad 15-letnie doświadczenie w produkcji oraz dystrybucji własnych marek produktów telekomunikacyjnych. Spółka działa na ponad 20 rynkach, a jej udział w polskim rynku klasycznych telefonów komórkowych wyniósł w I kw. 2017 r. 40-45 proc.

Głównymi odbiorcami spółki zarówno w Polsce jak i zagranicą są czołowi operatorzy telekomunikacyjni (m.in. Orange, Play, T-Mobile, Plus, O2, Telenor) oraz sieci handlowe i dystrybutorzy. Zapisy na akcje spółki dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej ustalonej na 72 zł i potrwają do 12 czerwca 2017 r. Wraz z akcjami sprzedawanymi przez obecnych akcjonariuszy wartość transakcji może wynieść ok. 62 mln zł. W opublikowanym wczoraj prospekcie emisyjnym czytamy również, że wartość nominalna każdej akcji na okaziciela to 0,05 PLN.  Oferującym i Prowadzącym Księgę Popytu jest Bank Zachodni WBK, Doradcą finansowym jest Partners & Ventures, a Doradcą prawnym CMS Cameron McKenna.

Działamy na rynku, na którym praktycznie nie ma ograniczeń w zakresie globalnego rozwoju. Stworzyliśmy niezawodne urządzenia i zdobyliśmy pozycję lidera w naszym segmencie. Zamierzamy wykorzystać dotychczasowe doświadczenia i rozszerzyć działalność na kolejne kraje oraz wprowadzać następne innowacyjne urządzenia, takie jak smartfony dla seniorów. Pieniądze od inwestorów pomogą nam wykorzystać pojawiającą się szansę ekspansji. Jako spółka notowana na GPW znajdziemy się w gronie innowacyjnych firm z ekspozycją na globalny wzrost. – powiedział Arkadiusz Wilusz, prezes Maxcom

Cele emisyjne

Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji akcji wyniosą ok. 45 mln zł. Najważniejszym celem dla Spółki jest wprowadzenie i rozwój nowych modeli klasycznych telefonów komórkowych oraz smartfonów i pozyskanie dzięki nim nowych klientów we wszystkich kanałach sprzedaży. Planowane jest przeznaczenie na ten cel 23 mln zł pozyskanych z emisji akcji, co stanowi nieco ponad 50% planowanych wpływów z tego tytułu. Drugim, bardzo istotnym celem wykorzystania wpływów z akcji jest ekspansja na zagraniczne rynki. Na akwizycje zagranicznych dystrybutorów planowane jest przeznaczenie ponad 22% pozyskanego kapitały, czyli 10 mln zł. Zagraniczna ekspansja wiąże się także z tym, że Spółka planuje uruchomienie własnych przedstawicielstw handlowych na rynkach zagranicznych. Planowo przeznaczy na to 5 mln zł. Odpowiednie działania w celu rozpoznania tamtejszych rynków już zostały podjęte, podobnie jak identyfikacja potencjalnych podmiotów zagranicznych, które mogłyby podlegać akwizycji. Maxcom pracuje nad wprowadzeniem innowacyjnego smartfona dla seniorów z dedykowanym oprogramowaniem autorskim „Przyjazny Ekran” oraz opaską na rękę z systemem SOS, która uzupełni lukę rynkową powstałą pomiędzy klasycznymi telefonami komórkowymi a smartfonami dedykowanymi masowej sprzedaży, na co planuje przeznaczyć ponad 10% planowanych wpływów z emisji akcji. Następnym elementem inwestycyjnym jest wprowadzenie i rozwój akcesoriów dedykowanych do telefonów Maxcom. Spółka wiąże swój rozwój przede wszystkim z rozwojem swoich produktów, ponieważ rynek, na którym funkcjonuje rozwija się bardzo dynamicznie.

Struktura i harmonogram oferty

Oferta publiczna Maxcom obejmuje do 660 tys. akcji nowej emisji oraz do 204 tys. akcji istniejących sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje będą oferowane w transzy  inwestorów indywidualnych oraz transzy inwestorów instytucjonalnych. Dla inwestorów indywidualnych przeznaczone będzie ok. 10 proc. oferowanych akcji. W tej transzy inwestorom przydzielone będą akcje nowej emisji. Inwestorzy Instytucjonalni mogą otrzymać zarówno akcje nowe, jak i już istniejące. Zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej ustalonej na 72 zł od 6 do 12 czerwca 2017 r. Ostateczna cena akcji zostanie ogłoszona 13 czerwca i będzie taka sama dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Zapisy na akcje od inwestorów detalicznych przyjmowane będą przez biura maklerskie: DM BZ WBK, BM Alior Bank, DM BOŚ, mBank DM. 30 czerwca to planowany pierwszy dzień notowania Akcji Istniejących i PDA na GPW.

Akcjonariat i lock-up

Dotychczasowymi akcjonariuszami Maxcom są założyciele spółki Arkadiusz Wilusz i Andrzej Wilusz posiadający odpowiednio 90 proc. i 10 proc. kapitału i głosów na walnym. Oferta publiczna obejmuje emisję 660 tys. nowych akcji i 204 tys. istniejących akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Przy założeniu objęcia przez nowych akcjonariuszy wszystkich oferowanych akcji, ich udział w akcjonariacie wyniesie 32 proc. Arkadiusz Wilusz posiadać będzie 61,2 proc., a Andrzej Wilusz 6,8 proc.

struktura

Wyniki finansowe

Od kilku lat Maxcom dynamicznie zwiększa skalę działalności, znajduje to odzwierciedlenie w wynikach finansowych. Przychody ze sprzedaży w 2016 r. osiągnęły 109,2 mln zł, co oznacza wzrost o 116,5% w porównaniu z 2015 r. Zysk operacyjny wyniósł 16,9 mln zł, wobec 6,2 mln zł rok wcześniej. Z kolei zysk netto wzrósł do 12,2 mln zł z 4,0 mln zł.

wykres

Największe znaczenie dla dynamicznej poprawy wyników miały: nawiązanie współpracy z kolejnymi operatorami telefonii komórkowej oraz sieciami handlowymi zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy oraz lepsza penetracja rynku będąca efektem rozszerzania portfolio produktów (linia strong obejmująca telefony wzmocnione, linia smart obejmująca smartfony oraz marka Maxton – kierowana do supermarketów).

Maxcom prognozuje dalszy dynamiczny wzrost wyników finansowych. W 2017 r. przychody mają wynieść 156,7 mln zł, EBITDA 22,9 mln zł, a zysk netto 17,7 mln zł. Spółka rozwija się w szybkim tempie, a emisja akcji pozwoli na rozszerzenie skali rozwoju.

- Reklama -

Polecamy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.