Prognoza sprzedaży – jak sztuczna inteligencja usprawnia piekarnie i cukiernie?

Zobacz

- Reklama -

Sztuczna inteligencja (ang. artificial intelligence) znajduje coraz szersze zastosowanie w biznesie. Również w Polsce pojawia się trend, który polega na zastępowaniu dotychczasowych pracowników przez AI. Badania pokazują, że szeregi czasowe oraz uczenie maszynowe pozwalają na osiągnięcie oczekiwanych efektów mniejszymi nakładami pracy. Świetnie sprawdza się w usprawnieniu pracy piekarni oraz cukierni.

Wpływ prognozy sprzedaży na usprawnienie biznesu

Prognoza sprzedaży stanowi innowacyjne rozwiązanie skierowane do różnych rodzajów działalności gospodarczej. Jednakże strategia, przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji poprzez swoje możliwości analityczne i predykcyjne, polecana jest szczególnie w branży piekarniczej oraz cukierniczej. Na podstawie analizy milionów paragonów, algorytm przewidzi nie tylko ilość towarów, jaka będzie potrzebna do kontynuowania działalności gospodarczej, ale również zapewni optymalny poziom sprzedaży, dopasowany do indywidualnych preferencji konsumentów. Stosując ujęcie kompleksowe, prognoza sprzedaży zagwarantuje usprawnienie działania przedsiębiorstwa, co bezpośrednio przełoży się na wzrost zysków. Co więcej, nowoczesny algorytm zastąpi w pracy analityków, zmniejszając środki przeznaczane na wypłatę wynagrodzeń. AI potrafi ponadto poddać analizie lokalizację, godziny funkcjonowania sklepu oraz ilość produktów na ladzie, aby jak najlepiej dopasować ofertę do wymagających klientów.

Strategia zastosowania prognozy sprzedaży w branży piekarniczo-cukierniczej

Prognoza sprzedaży w branży piekarniczo-cukierniczej wykazuje wiele pozytywnych cech. Wśród nich znajdują się przede wszystkim:

1). Elastyczność – sztuczna inteligencja nie wykorzystuje wyłącznie danych pochodzących z zestawień historycznych, ale na bieżąco analizuje rzeczywiste dane i na tej podstawie sygnalizuje zmianę lub korektę strategii oraz dopasowuje model do sytuacji. Błyskawiczna reakcja to klucz do sukcesu w każdym biznesie, ponieważ potrafi szybko odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby konsumentów na rynku.

2). Wydajność – procesy zachodzące dzięki prognozom sprzedaży wpływają pozytywnie na wydajność przedsiębiorstwa. Dzieje się to dzięki ograniczeniom strat i lepszemu dopasowaniu oferty do sytuacji rynkowej. Wraz ze wzrostem wydajności, redukcji ulegają koszty, dochodzi nawet do całkowitego wyeliminowania błędów ludzkich, ponieważ automatyzacja zadań pozwala na utrzymanie jednakowej jakości przez długi okres czasu.

3). Poprawa wyników sprzedaży – opracowanie istotnych czynników ryzyka oraz precyzyjne prognozowanie skutków decyzji bezpośrednio wpływają na poprawę wyników sprzedaży, co przekłada się na zwiększające się zyski przedsiębiorstwa. Algorytm Ada++ wychwytuje istotne błędy w zamówieniach oraz eliminuje je, co ogranicza straty finansowe.

4). Dokładniejsze analizy – umysł ludzki bywa zawodny, a wydajność zależna od wielu pomniejszych czynników, które istotnie wpływają na kondycję biznesową. Jednakże prognoza sprzedaży wykorzystuje nie tylko metodę polegającą na danych strumieniowych i wyciąganiu wniosków na ich podstawie, ale korzysta również z techniki niedostępnej dla umysłu człowieka – opierającej na się na analizach predykcyjnych, na podstawie których ukierunkowuje swoje działania.

5). Algorytmy jako wstęp do innowacji biznesowych – wysoki poziom automatyzacji biznesu oraz zastosowanie prognoz sprzedaży będzie stanowiło wstęp do przyszłych innowacji. Wprowadzając sztuczną inteligencję w celu usprawnienia działania piekarni i cukierni, dużo łatwiej będzie w przyszłości wprowadzić kolejne innowacyjne rozwiązania, gdyż lepsze obeznanie otworzy nowe możliwości związane z zastosowaniem AI w biznesie.

AI – umiejętności analityczne 

Sztuczna inteligencja i stosowane algorytmy posiadają wiele zalet, wśród których najbardziej przydatną w biznesie jest umiejętność analizowania. Interpretacji zostaje poddane każde zachowanie konsumenta, a oferta ściśle dopasowana do jego preferencji. AI stosuje również analizę w ujęciu holistycznym, ponieważ na podstawie trendu jest w stanie ocenić przyszłe czynności dotyczące zamówień oraz zakupów.

Wiarygodność systemu prognozy sprzedaży jest o wiele większa od analiz dokonywanych przez człowieka. Sztuczna inteligencja analizuje miliony paragonów zapamiętując istotne dane, co jest niemożliwe w przypadku fizycznych osób. To nie tylko kierowanie zakupami, ale przede wszystkim istotna wskazówka odnośnie dziedziny, w której należy skoncentrować działania. Skupienie się na oszacowanej przez algorytm grupie docelowej pozwoli na bezbłędne określenie priorytetu przyszłych strategii biznesowych. Algorytm Ada++ pozwoli znaleźć odpowiedź na pytanie czy bardziej opłaca się ciągle zwiększać sprzedaż, czy skupić się na konkretnej grupie docelowej, która zapewni większe wpływy z działalności. Analiza mikroekonomiczna przeprowadzona przez sztuczną inteligencję firmy http://infopiek.pl będzie inwestycją w rozwój, która przełoży się na długoterminową wydajność przedsiębiorstwa.

- Reklama -

Polecamy

- Reklama -