Przymusowy wykup akcji Macrologic

W kwietniu ogłoszono wezwanie do sprzedaży 1 888 719 akcji Macrologic. Cena wynosiła wówczas 59 zł za akcję. Celem było przejęcie 100 proc. udziałów Macrologic przez wzywającego – Asseco Business Solutions i utworzenie grupy kapitałowej Asseco BS. Obecnie Asseco BS ogłosiło przymusowy wykup 61 680 akcji firmy Macrologic.

Asseco Business Solutions jest częścią grupy kapitałowej Asseco. Jest odpowiednikiem centrum kompetencyjnego, odpowiedzialnego za systemy ERP, oprogramowania dla MŚP i systemy wspomagające zarządzanie. Macrologic ma podobny model działania – jest dostawcą systemów ERP dla MŚP. Na GPW istnieje od 1997.

Ilość akcji przeznaczonych do wykupu stanowi 3,27 proc. kapitału zakładowego. Asseco Business Solutions z podmiotem zależnym Macrologic posiadają 96,73 proc. kapitału zakładowego (1 827 039 akcji). 19 lipca rozpoczyna się przymusowy wykup, a dniem wykupu jest 24 lipca.

W połowie czerwca Asseco BS nabyło w wezwaniu 1 667 603 akcje Marcologic, stanowiące ok. 88,29% w kapitale zakładowym i głosach.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.