Przyszłość Sieci 5G w Polsce: Politechnika Białostocka wprowadza Open RAN Lab

Politechnika Białostocka staje na czele innowacji w dziedzinie telekomunikacji, uruchamiając pierwsze w Polsce laboratorium 5G Open RAN, współtworzone z firmami IS-Wireless, Emitel S.A. i Hewlett Packard Enterprise. To przełomowe przedsięwzięcie otwiera drzwi dla studentów do zdobywania praktycznych umiejętności w projektowaniu i zarządzaniu zaawansowanymi sieciami 5G, zgodnie z najnowszymi trendami światowymi.

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit
6 min

Sieć w modelu otwartym uruchomiona na częstotliwościach lokalnych będzie unikalną wartością pierwszego w Polsce Campus 5G Network – Open RAN Lab, czyli laboratorium pozwalającego na zdobywanie studentom Politechniki Białostockiej kompetencji w zakresie budowania i obsługi takich sieci na całym świecie – zgodnie z najnowszymi trendami. Dostawca sieci, firma IS-Wireless przy użyciu rozwiązań dostarczonych przez Emitel S.A. i Hewlett Packard Enterprise (HPE) uruchomił na uczelni jedną z pierwszych w Polsce prywatnych sieci 5G, działających w paśmie lokalnym n77 na podstawie pozwolenia UKE.

Sieci 5G wg modelu Open RAN oznaczają dywersyfikację dostawców, a co za tym idzie – udział lokalnych producentów sprzętu i oprogramowania. Praktyczna nauka budowy i obsługi takich sieci będzie możliwa dzięki uruchamianemu w budynku Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej laboratorium. 

– Studenci będą mieli dostęp do najnowszej technologii podkreśla dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej.Będą mogli testować urządzenia komercyjne, a w laboratorium wykonywać testy związane z transmisją radiową 5G – na przykład sprawdzać, jakie zasoby obliczeniowe serwera zużywa ta sieć. 

Sieć 5G dostarczyła uczelni polska firma IS-Wireless – jedyny polski dostawca sieci telekomunikacyjnych w modelu Open RAN. – Sieć 5G uruchomiona na Politechnice Białostockiej pokazuje, że takie rozwiązania mogą powstawać oddolnie w oparciu o rozwiązania wielu dostawców. Interfejsy elementów składających się na sieć są otwarte i wyspecyfikowane, co pozwala korzystać ze sprzętu i oprogramowania różnych dostawców. To istota Open RANwyjaśnia dr Sławomir Pietrzyk, prezes IS-Wireless. Dzięki takiej koncepcji technologicznej studenci Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej będą mogli praktycznie badać i modyfikować prywatną sieć 5G, jaka zaczęła działać na kampusie uczelni. 

Nauczyciele akademiccy z Wydziału Elektrycznego i Wydziału Informatyki  Politechniki Białostockiej mają już sprecyzowane konkretne ćwiczenia laboratoryjne, które będą realizowane w Campus 5G Network Open RAN Lab.

5G, Is-Wiresless, Białystok, HPE, Emitel
źródło: IS-Wireless

– Studenci będą mogli praktycznie sprawdzić, jaki wpływ na komunikację mają modulacja czy kodowanie sygnałuwyjaśnia dr inż. Andrzej Zankiewicz z Katedry Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.Będą mogli zmieniać parametry i obserwować, jak wpływają one na szybkość transmisji danych czy niezawodność transmisji oraz jej odporność na interferencje – zakłócenia od otaczającego środowiska. Dzięki uruchomieniu laboratorium studenci Politechniki Białostockiej będą lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracydodaje.

– Coraz więcej sieci telekomunikacyjnych na świecie buduje się w oparciu o model Open RAN. Sieci 6G będą powstawać już niemal wyłącznie w tym modeluprzypomina dr Sławomir Pietrzyk. Dlatego instalacja w Białymstoku, pierwsza taka na polskiej uczelni, jest tak ważna. Sieci 6G będą budowane już pod koniec bieżącej dekady  – dodaje.

IS-Wireless przekonuje, że w Polsce Politechnika Białostocka będzie pierwszą uczelnią dysponującą takim praktycznym laboratorium sieci 5G. Do tej pory firma uruchomiła kilka takich laboratoriów za granicą. – Politechnika Białostocka to doskonały partner – podsumuje dr Sławomir Pietrzyk.  –Wspólnie pokażemy, razem z pozostałymi konsorcjantami, że budowa prywatnych sieci 5G w oparciu o lokalne częstotliwości jest możliwa. Instalacja pomoże wykształcić kompetencje, które są coraz bardziej potrzebne na rynku telekomunikacyjnym. 

Campus 5G Network Open RAN Lab w Politechnice Białostockiej to również efekt współpracy z firmą Emitel S.A. – liderem infrastruktury pasywnej w Polsce, który wchodzi w obszar sieci prywatnych. Firma zbudowała infrastrukturę rozproszonych anten (DAS), a serwery zapewniła firma Hewlett Packard Enterprise (HPE) – globalny dostawca rozwiązań IT w tym dla sieci telekomunikacyjnych nowych generacji. 

– Z racji  rosnącej roli, jaką w nowoczesnym świecie pełni sprawna i szybka komunikacja pomiędzy urządzeniami, pracujące w wysokich częstotliwościach sieci 5G, wymagają umiejętnego projektowania oraz wdrażania, a także niezawodnego systemu dystrybucji sygnału radiowego. To właśnie od tego zależy jakość usług świadczonych w budynkach biurowych, bądź przemysłowychpodkreśla Piotr Guziewicz, Dyrektor Biura Planowania Sieci i Rozwoju Usług w Emitel.

– Najnowsze rozwiązania z obszaru telekomunikacji stanowią jedną z sił napędowych gospodarki, umożliwiając budowę inteligentnych fabryk oraz miast, a także automatyzację oraz wprowadzanie nowych usług, które wymagają błyskawicznego transferu danych. Jako dostawca kompleksowych rozwiązań od brzegu sieci aż po chmurę obliczeniową – w tym pełnego portfolio usług dla łączności przewodowej i bezprzewodowej – z satysfakcją obserwujemy współpracę polskiej nauki z biznesem na tym polu – zaznacza z kolei Krzysztof Kowalczyk, Enterprise Sales Director, Hewlett Packard Enterprise Polska.

5G, Is-Wiresless, Białystok, HPE, Emitel
Krzysztof Kowalczyk, HPE / źródło: IS-Wireless

Inwestycja została zrealizowana przez firmę IS-Wireless, która pozyskała finansowanie od funduszu Bitspiration Booster składające się z części komercyjnej i środków publicznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  – Umowa Operacyjna nr 4/RPPD/1219/2019/1/DIF/187, zawarta 5 czerwca 2019 roku pomiędzy Bitspiration Booster Sp. z o.o. (jako Pośrednikiem Finansowym) oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego (jako Menadżerem Funduszu Funduszy na terenie województwa podlaskiego).