Redukcja cyfrowego śladu węglowego – nowe wyzwanie dla biznesu i użytkowników w Polsce

Newsroom BrandsIT
Newsroom BrandsIT - NewsRoom Brandsit 2 min
2 min

W Polsce rośnie zainteresowanie kwestią cyfrowego śladu węglowego, który może stanowić nawet 20% globalnych emisji CO2 do 2023 roku. Eksperci z sektora technologicznego, administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz twórców cyfrowych dyskutowali o problemie na debacie zorganizowanej przez Związek Cyfrowa Polska i Planet Heroes. Główne wyzwania to niedostateczna świadomość o problemie oraz trudności z pomiarem i oceną tego śladu.

Coraz większa liczba urządzeń podłączonych do sieci na całym świecie przyczynia się do wzrostu cyfrowego śladu węglowego. Eksperci zwracają uwagę na niski poziom wiedzy na temat tego zjawiska wśród przedsiębiorstw i użytkowników indywidualnych, co utrudnia wprowadzenie skutecznych działań. Jednak dla ograniczenia cyfrowego śladu węglowego można wprowadzić względnie proste działania, takie jak optymalizacja stron internetowych, regularne czyszczenie przestrzeni w chmurze, rezygnacja ze zbędnych subskrypcji czy ograniczenie korzystania z kamer podczas połączeń online.

W ramach pierwszego w Polsce “Digital Cleanup Day”, organizatorzy wydarzenia dążą do zwiększenia świadomości na temat cyfrowego śladu węglowego wśród młodszych pokoleń. Wprowadzenie prostej higieny korzystania z Internetu i narzędzi cyfrowych może znacznie przyczynić się do redukcji tego śladu zarówno w sektorze prywatnym, jak i wśród użytkowników indywidualnych.

Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda podkreślił, że wyzwanie cyfrowego śladu węglowego oznacza konieczność szukania nowych rozwiązań w gospodarce, nowych technologii i przede wszystkim innowacji. Warto również zwrócić uwagę na rosnący udział elektrośmieci w ogólnej ilości odpadów.

Debata była częścią obchodów międzynarodowej inicjatywy “Digital Cleanup Day”, mającej na celu podnoszenie świadomości na temat znaczenia zjawiska cyfrowego śladu węglowego i szerzenia wiedzy o sposobach jego redukcji w Polsce.

Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz