Ad image

Rewolucyjny druk 3D – łączenie różnych materiałów w jednej operacji

Na Uniwersytecie Missouri opracowano przełomową technologię druku 3D, która umożliwia tworzenie złożonych obiektów z różnych materiałów w ramach jednej operacji. Innowacyjny proces, inspirowany naturą, może zrewolucjonizować produkcję przenośnych czujników, robotów i urządzeń medycznych.

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 3 Min Read

Na Uniwersytecie Missouri dokonano przełomowego odkrycia w dziedzinie druku 3D, które może zrewolucjonizować wiele branż. Dr Jian “Javen” Lin wraz ze swoim doktorantem Bujingda Zheng opracowali innowacyjny proces druku 3D, który umożliwia tworzenie obiektów z różnych materiałów w ramach jednej operacji. Technologia ta, nazwana „Freeform Multi-Material Assembly Process” (FMMA), może mieć daleko idące konsekwencje dla produkcji przenośnych czujników, konfigurowalnych robotów, urządzeń medycznych i wielu innych zastosowań.

Inspiracja naturą

Współczesna produkcja złożonych, wielowarstwowych konstrukcji, takich jak płytki drukowane, jest procesem skomplikowanym, czasochłonnym i kosztownym. Wymaga wielu etapów produkcji i użycia różnych materiałów, co generuje odpady zanieczyszczające środowisko. Nowa technologia opracowana przez zespół z Uniwersytetu Missouri nie tylko minimalizuje te wady, ale także czerpie inspirację z natury.

Zheng wskazuje, że przyroda oferuje wiele przykładów struktur zbudowanych z różnorodnych materiałów, zarówno strukturalnych, jak i funkcjonalnych. Przykładem mogą być węgorze elektryczne, które posiadają zarówno kości i mięśnie umożliwiające im ruch, jak i wyspecjalizowane komórki z innych materiałów, zdolne do generowania porażenia prądem. Te biologiczne obserwacje były inspiracją dla zespołu do opracowania nowych metod produkcji wielofunkcyjnych struktur 3D.

Trzy dysze, jeden laser

Innowacyjna maszyna opracowana przez Lin i Zheng jest wyposażona w trzy różne dysze oraz laser. Najpierw drukuje podstawową strukturę z poliwęglanu, przezroczystego tworzywa termoplastycznego. Następnie laser rzeźbi w tej strukturze ścieżki, które przekształcają się w grafen pełniący funkcje elektroniczne. Na końcu dodawane są kolejne komponenty poprawiające funkcjonalność produktu.

Lin podkreśla, że ich maszyna będzie interesująca nie tylko dla innych badaczy, ale przede wszystkim dla firm. Przewiduje, że jej największy potencjał tkwi w zastosowaniach przemysłowych, zwłaszcza w tworzeniu prototypów nowych produktów. Dzięki temu urządzeniu proces produkcji zostanie znacznie skrócony, ponieważ wszystkie etapy odbywają się w ramach jednej operacji.

Przyszłość druku 3D

Technologia FMMA może znacząco wpłynąć na przyszłość wielu branż. Dzięki możliwości tworzenia złożonych struktur z różnych materiałów w jednej operacji, proces produkcji stanie się bardziej efektywny, ekologiczny i ekonomiczny. Badania Lin i Zheng otwierają nowe możliwości dla przemysłu technologicznego, medycznego i robotycznego, wskazując na przyszłość, w której druk 3D będzie integralną częścią nowoczesnej produkcji.