Roszczenie Sygnity przeciwko podwykonawcy

Spółka Sygnity wystąpiła dzisiaj do Sądu Okręgowego w Warszawie z roszczeniem przeciwko podwykonawcy o zapłatę kwoty ok. 21 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi jako odszkodowanie za nienależyte wykonanie przez Pozwanego zobowiązań z tytułu łączącej strony umowy podwykonawczej. Sygnity współpracuje z pozwaną firmą w związku z wieloletnim projektem z zakresu administracji publicznej realizowanym przez Spółkę.

O wystąpieniu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym. Jednocześnie zaznaczono, że „roszczenie obejmuje jedynie część roszczeń należnych spółce od pozwanego, a jednocześnie Sygnity prowadzi kompleksową analizę prawną w celu dochodzenia również pozostałej części roszczeń, które dochodzone będą poprzez rozszerzenie skierowanego w dniu dzisiejszym roszczenia lub w toku odrębnego postępowania, przy czym na chwilę publikacji niniejszego raportu kwota roszczenia nie została jeszcze sprecyzowana””

W raporcie wskazano, że  nienależyte wykonanie przez Pozwanego umowy podwykonawczej zostało spowodowane zaniedbaniem jego obowiązków, w związku z czym Sygnity uznaje za zasadne swoje stanowisko wobec sytuacji.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.