Rozwój oprogramowania na sterydach, czyli jak AI przyspiesza i komplikuje DevSecOps

Bartosz Martyka
Bartosz Martyka - Redaktor naczelny Brandsit
3 min

Według raportów GitLab, tylko 25% czasu programistów jest poświęcone na generowanie kodu. Reszta czasu jest wykorzystywana na różne inne zadania, takie jak identyfikowanie i łagodzenie luk w zabezpieczeniach czy testowanie kodu. AI ma potencjał zwiększyć produktywność programistów o prawie 60%, co jest znaczącym skokiem. Jednakże, zwiększona produktywność może poszerzyć istniejącą lukę między programistami a specjalistami ds. bezpieczeństwa.

Z jednej strony, AI może zautomatyzować wiele zadań, takich jak testowanie kodu i identyfikowanie luk w zabezpieczeniach, co pozwoli programistom skupić się na bardziej złożonych problemach. Z drugiej strony, automatyzacja może prowadzić do niedoceniania aspektów bezpieczeństwa, co może zwiększyć ryzyko wprowadzenia luk w zabezpieczeniach. Dlatego też, równowaga między produktywnością a bezpieczeństwem jest kluczowa.

Prywatność i własność intelektualna: Dwie strony jednej monety

95% kadry kierowniczej technologicznej priorytetowo traktuje prywatność i ochronę własności intelektualnej przy wyborze narzędzi AI. To pokazuje, że choć AI oferuje wiele korzyści, organizacje są świadome potencjalnych zagrożeń i priorytetów. Prywatność danych i własność intelektualna są dwoma stronami tej samej monety. Zastosowanie AI w analizie dużych zbiorów danych może prowadzić do naruszenia prywatności, jeśli nie zostaną wprowadzone odpowiednie środki zabezpieczające. Podobnie, kod generowany przez AI może stanowić problem z punktu widzenia własności intelektualnej, jeśli nie jest odpowiednio chroniony.

Zaniepokojenie i optymizm: Dualizm w odbiorze AI

32% respondentów jest “bardzo” lub “niezwykle” zaniepokojonych wprowadzeniem AI do cyklu życia rozwoju oprogramowania. Z drugiej strony, 83% respondentów uważa, że zaangażowanie AI w rozwój oprogramowania jest niezbędne. To pokazuje dualizm w odbiorze AI – z jednej strony entuzjazm i optymizm, a z drugiej obawy i zaniepokojenie. Ten dualizm może wynikać z niewystarczającej edukacji i zrozumienia możliwości i ograniczeń AI. Organizacje muszą zatem zainwestować w edukację i komunikację, aby zminimalizować obawy i maksymalizować potencjalne korzyści.

- Advertisement -

Luka w umiejętnościach i szkoleniach: Wyzwanie dla organizacji

81% respondentów wymaga dodatkowego szkolenia w zakresie AI, co sugeruje, że dostępne zasoby i szkolenia mogą być niewystarczające. Organizacje muszą zatem zainwestować w edukację i rozwój zasobów ludzkich, aby w pełni wykorzystać potencjał AI. Brak odpowiednich szkoleń i zasobów może prowadzić do niewłaściwego wykorzystania AI, co z kolei może zwiększyć ryzyko błędów i naruszeń bezpieczeństwa. Dlatego też, inwestycje w edukację i szkolenia są kluczowe dla bezpiecznego i efektywnego wykorzystania AI.

Czy jesteśmy gotowi na rewolucję AI?

AI ma potencjał zrewolucjonizować branżę DevSecOps, ale nie bez wyzwań. Prywatność, bezpieczeństwo i edukacja są kluczowymi obszarami, które wymagają uwagi. Ostateczne pytanie brzmi: czy jesteśmy gotowi na tę rewolucję? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jak skutecznie będziemy w stanie zrównoważyć korzyści i ryzyka, jak również jak skutecznie zainwestujemy w edukację i rozwój zasobów ludzkich.

Raport GitLab do pobrania – Klik

Udostępnij
- REKLAMA -