Ad image

Rynek półprzewodników w tarapatach

Natalia Zębacka - Redaktor Brandsit 5 min

Przewiduje się, że globalne przychody z półprzewodników spadną o 11,2% w 2023 r., zgodnie z najnowszą prognozą firmy Gartner, Inc. W 2022 r. wartość rynku wyniosła 599,6 mld USD, co stanowi marginalny wzrost o 0,2% w stosunku do 2021 r.

Krótkoterminowe perspektywy dla rynku półprzewodników uległy dalszemu pogorszeniu. Przewiduje się, że globalne przychody z półprzewodników wyniosą łącznie 532 miliardy USD w 2023 r. (patrz Tabela 1).

„Ponieważ utrzymują się trudności gospodarcze, słaby popyt na elektronikę na rynku końcowym przenosi się z konsumentów na przedsiębiorstwa, tworząc niepewne środowisko inwestycyjne. Ponadto nadpodaż chipów, która zwiększa zapasy i obniża ceny chipów, przyspiesza spadek rynku półprzewodników w tym roku”

Richard Gordon, wiceprezes firmy Gartner

Tabela 1. Prognoza przychodów z półprzewodników na całym świecie w latach 2022-2024 (miliardy dolarów amerykańskich)

 

2022

2023

2024

Przychód

599,6

532.2

630,9

Wzrost (%)

0,2

-11,2

18,5

Źródło: Gartner (kwiecień 2023 r.)

Przychody z pamięci spadną

Branża pamięci boryka się z nadwyżką mocy produkcyjnych i nadmiarem zapasów, co w 2023 r. będzie nadal wywierać znaczną presję na średnie ceny sprzedaży (ASP). Przewiduje się, że rynek pamięci osiągnie wartość 92,3 mld USD, co oznacza spadek o 35,5% w 2023 r. Jednak jest w tempie odbicia w 2024 r. ze wzrostem o 70%.

Rynek DRAM będzie świadkiem znacznej nadwyżki podaży przez większą część 2023 r. ze względu na słaby popyt na sprzęt końcowy i wysoki poziom zapasów pomimo produkcji płaskich bitów przez dostawców DRAM. Analitycy firmy Gartner przewidują, że przychody z DRAM spadną o 39,4% w 2023 r. do 47,6 mld USD. W 2024 r. na rynku pojawi się niedostateczna podaż, a przychody z DRAM mają wzrosnąć o 86,8% wraz ze wzrostem cen.

Gartner spodziewa się, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy dynamika rynku NAND będzie podobna do rynku DRAM. Słaby popyt i znaczne zapasy dostawców spowodują nadpodaż, co spowoduje silne spadki cen. W rezultacie przewiduje się, że przychody z NAND spadną o 32,9% do 38,9 mld USD w 2023 r. Przewiduje się, że w 2024 r. przychody z NAND wzrosną o 60,7% z powodu głębokiego niedoboru podaży.

„Przemysł półprzewodnikowy stoi w obliczu wielu długoterminowych wyzwań w nadchodzącej dekadzie. Ostatnie dziesięciolecia napędzające rynek treści o dużej objętości i wysokich dochodach dobiegają końca, zwłaszcza na rynkach komputerów osobistych , tabletów i smartfonów, gdzie brakuje innowacji technologicznych”.

Richard Gordon, wiceprezes firmy Gartner

Ponadto COVID-19 oraz napięcia handlowe między USA a Chinami przyspieszyły trend deglobalizacji i wzrost nacjonalizmu techno.

„Półprzewodniki są dziś postrzegane jako kwestia bezpieczeństwa narodowego. Rządy na całym świecie starają się zbudować samowystarczalność w łańcuchu dostaw półprzewodników i elektroniki. Prowadzi to do zachęcania inicjatyw onshoringowych na całym świecie”.

Richard Gordon, wiceprezes firmy Gartner

Fragmentacja popytu na półprzewodniki

Rynki półprzewodników dla komputerów osobistych, tabletów i smartfonów znajdują się w stagnacji. Połączone rynki będą reprezentować 31% przychodów z półprzewodników w 2023 r. i łącznie 167,6 mld USD.

„Te rynki o dużym wolumenie nasyciły się i stały się rynkami zastępczymi, pozbawionymi atrakcyjnych innowacji technologicznych”

Richard Gordon, wiceprezes firmy Gartner

Równolegle, zarówno rynek motoryzacyjny, jak i przemysłowy, wojskowy/cywilny rynek półprzewodników lotniczych odnotuje wzrost. Przewiduje się, że rynek półprzewodników samochodowych wzrośnie o 13,8%, osiągając 76,9 mld USD w 2023 r.

W przyszłości będzie znacznie więcej mniejszych rynków końcowych. Rynki końcowe będą bardziej rozdrobnione, a obszary wzrostu będą pochodzić z wielu różnych sektorów w sektorach motoryzacyjnym, przemysłowym, IoT oraz wojskowym/lotniczym.

„Popyt na rynku końcowym będzie mniej narażony na wydatki uznaniowe konsumentów, a bardziej na wydatki kapitałowe przedsiębiorstw. Łańcuchy dostaw będą bardziej złożone, z większą liczbą zaangażowanych pośredników i różnymi kanałami wprowadzania na rynek, a aby spełnić różne wymagania rynku końcowego, wymagane będą różne rodzaje zdolności produkcyjnych”

Richard Gordon, wiceprezes firmy Gartner
SOURCES:Gartner