Sąd odwołał rozprawę w post. sanacyjnym Action

Sąd odwołał rozprawę w post. sanacyjnym Action

Sąd odwołał rozprawę w postępowaniu sanacyjnym Action w restrukturyzacji w związku z epidemią koronawirusa. Podczas rozprawy miał zostać zatwierdzony układ z wierzycielami.

Zarząd Action w restrukturyzacji informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o odwołaniu rozpraw i posiedzeń jawnych w sprawach rozpoznawanych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy do dnia 30 kwietnia 2020 r. W związku z tym odwołaniu uległa również rozprawa w postępowaniu sanacyjnym Action S.A. w restrukturyzacji w przedmiocie zatwierdzenia układu, wyznaczona na dzień 6.04.2020 r. Powyższe wynika z zarządzenia nr 78/2020 prezesa Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 23 marca 2020 r. w związku z zagrożeniem COVID – 19 – napisano w komunikacie.

W styczniu 2020 r. Action w restrukturyzacji złożył w sądzie wyniki głosowania nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym, które wskazują na przyjęcie układu w postępowaniu sanacyjnym. Na początku lutego br. sędzia – komisarz wydał postanowienie o stwierdzeniu przyjęcia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Popularne

Trend 24h

więcej publikacji

od naszych partnerów