Scanway i Nara Space Technology łączą siły w kosmicznym projekcie NarSha

Izabela Myszkowska
Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit

Scanway podpisał umowę o wartości 1,7 mln EUR z Nara Space Technology z Korei Południowej, zapowiadając rozwój pierwszej koreańskiej konstelacji mikrosatelitów do monitorowania metanu. Projekt NarSha, wspierany m.in. przez Korea Development Bank, otwiera nowe perspektywy dla globalnego monitoringu środowiskowego.

Polska firma Scanway, producent technologii obserwacyjnych z kosmosu, zawarła umowę o wartości 1,7 mln EUR z południowokoreańskim przedsiębiorstwem Nara Space Technology. Jest to kolejny krok w ramach rozwoju pierwszej koreańskiej konstelacji mikrosatelitów NarSha, mającej na celu monitorowanie emisji metanu.

Projekt NarSha, który ruszył dzięki finansowaniu m.in. przez Korea Development Bank, przewiduje pierwsze testy w kosmosie satelity demonstracyjnego K3M (Korea Methane Monitoring Microsatellite) w IV kwartale 2026 roku. Po tej misji planowane jest wystrzelenie od 6 do 12 mikrosatelitów, które będą stanowić pełną konstelację.

Jędrzej Kowalewski, prezes zarządu Scanway S.A., podkreśla znaczenie tej współpracy: „Projekt NarSha jest dla nas nie tylko otwarciem nowego i perspektywicznego rynku, ale również dużym wyzwaniem inżynierskim z możliwością poszerzenia portfolio o interesujący dla wielu globalnych podmiotów produkt w postaci teleskopu do krótkofalowej podczerwieni (SWIR). Identyfikujemy coraz więcej zapytań w tym obszarze, co wiąże się przede wszystkim z bardzo dobrą widocznością w SWIR takich elementów jak metan czy CO2, a to pozwala m.in. na lepsze zarządzanie polityką klimatyczną i jest pożądane przez klientów zainteresowanych monitorowaniem Ziemi pod kątem środowiskowym, w tym monitorowania poziomu emisji. To rosnący trend nie tylko w Europie, dlatego chcemy się na nim odpowiednio spozycjonować w celu obsługi tego rodzaju projektów z każdej szerokości geograficznej. Udział w pierwszym tego rodzaju koreańskim projekcie będzie dla nas bardzo dobrą referencją.”

Mikrosatelita K3M będzie wyposażony w zaawansowane technologicznie teleskopy opracowane przez Scanway, zdolne do obserwacji w krótkofalowej podczerwieni (SWIR). Teleskopy te pozwolą na precyzyjne monitorowanie metanu i innych gazów cieplarnianych, co ma kluczowe znaczenie dla zarządzania polityką klimatyczną na świecie.

Scanway, który dotychczas znany był głównie z projektów satelitarnych oraz systemów wizyjnych dla przemysłu, zyskuje dzięki projektowi NarSha nowe możliwości rozwoju. Spółka spodziewa się wpływów z tytułu realizacji umowy i opracowania oraz dostarczenia teleskopów do satelity demonstracyjnego, w kwocie około 0,7 mln EUR w 2024 roku, 0,75 mln EUR w 2025 roku oraz 0,25 mln EUR w 2026 roku, co stanowi istotny wzrost w stosunku do obecnych przychodów.

Z kolei Nara Space Technology, założona w 2015 roku, specjalizuje się w produkcji nanosatelitów oraz rozwijaniu systemów komunikacyjnych i rozwiązań w dziedzinie teledetekcji. Współpraca z Scanway umożliwi firmie wykorzystanie polskich technologii w rozwijającym się sektorze obserwacji kosmicznych w Azji.

Wspólny projekt, realizowany także z udziałem Climate Technology Center of Seoul National University oraz Korea Astronomy and Space Science Institute, ma na celu stworzenie infrastruktury zdolnej do monitorowania punktowych źródeł metanu z dokładnością pozwalającą na działania na poziomie lokalnym. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Korei Południowej, która ma szansę znacząco przyczynić się do globalnych działań na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.