Scanway zmierza na NewConnect. Spółka podała szczegóły oferty publicznej

Newsroom BrandsIT
Newsroom BrandsIT - NewsRoom Brandsit 6 min
6 min

Scanway, wiodąca polska firma działająca w branży technologii obserwacyjnej z kosmosu i wizyjnej kontroli jakości w przemyśle, której teleskop oraz system do autodiagnostyki satelitów znajduje się już na orbicie w ramach misji STAR VIBE, rusza z ofertą publiczną akcji. Spółka umożliwia nabycie łącznie do 200 000 szt. emitowanych akcji zwykłych w trybie Memorandum, minimalny zapis na akcje wynosi 400 sztuk. Cena jednej akcji zostanie ustalona w drodze budowy księgi popytu, która potrwa do 20 czerwca 2023 roku, szacowana wielkość oferty netto wyniesie ok. 8,5 mln zł. W całym procesie Spółkę wspiera cc group – Doradca Finansowy i Autoryzowany Doradca NewConnect, a Głównym Menedżerem Oferty i Zarządzającym Księgą Popytu jest Dom Maklerski Navigator S.A.

Środki pozyskane z oferty publicznej akcji zostaną przeznaczone na rozwój działu zaawansowanej wizji maszynowej, a także linii produkcyjnej instrumentów satelitarnych i linii produkcyjnej systemów wizyjnych, wspierając działalność Scanway prowadzoną w dwóch segmentach: przemysłowym oraz kosmicznym.

– Potwierdzamy plany giełdowe Scanway i ruszamy z ofertą publiczną akcji, rozpoczynając realizację jednego z najważniejszych rozdziałów w historii rozwoju naszej firmy. Działamy w dwóch szybko rosnących obszarach biznesowych, posiadając gotową i zweryfikowaną ofertę produktową dla sektora kosmicznego – instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów – oraz dla przemysłu – systemy wizyjne do kontroli jakości. Środki, które planujemy pozyskać w ramach oferty zostaną przeznaczone na dalszy rozwój technologiczny i wzmocnienie naszych kompetencji w obydwu segmentach. Realizacja założonego programu inwestycyjnego, zaplanowanego w horyzoncie 18 miesięcy, pozwoli nam zrealizować cele strategiczne na najbliższe trzy lata. Oznacza to wzrost przychodów z działalności kosmicznej do 14-18 mln zł przy wysokiej marży ok. 40-45% oraz wzrost przychodów z działalności w ramach systemów kontroli jakości dla przemysłu do 14-18 mln zł przy marży na poziomie ok. 30-35%. Scanway posiada już tzw. flight heritage, a nasz teleskop optyczny, który znajduje się na orbicie, dostarcza najlepszych uzyskanych dotąd przez polskie instrumenty badawcze zdjęć z kosmosu. Przecieramy szlaki i zaznaczamy swoją obecność na szerokim i głębokim rynku, jednocześnie należąc jako kluczowy konsorcjant do jednych z największych projektów kosmicznych realizowanych w Polsce, jakimi jest misja EagleEye, do której przygotowujemy nasz teleskop optyczny SOP 200 oraz misja PIAST, z naszym teleskopem SOP 120 – komentuje Jędrzej Kowalewski, Prezes Zarządu Scanway S.A.

Scanway jest polskim MŚP działającym w obszarze systemów wizyjnych i optoelektroniki. Tworzy rozwiązania na pograniczu optyki, elektroniki i oprogramowania. Działalność firmy jest podzielona na dwie gałęzie – przemysłową (Industry) i kosmiczną (Space). W ramach działalności w przemyśle firma specjalizuje się w tworzeniu autorskich systemów wizyjnych do kontroli jakości. Rozwiązania firmy przyczyniają się do wprowadzenia filozofii Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i optymalizację procesu kontroli jakości w takich branżach jak: automotive, poligraficznej i opakowaniowej, spożywczej, medycznej itp. Systemy wizyjne Scanway pozwalają na kontrolę jakości wyrobów gotowych, surowców oraz procesu produkcyjnego. 

W gałęzi kosmicznej firma oferuje ładunki optyczne dla pojazdów kosmicznych. Są to produkty dedykowane do obserwacji, obrazowania i analizy obrazu. Oferowane przez firmę teleskopy do obserwacji Ziemi charakteryzują się skalowalnością, modułowością i możliwością dopasowania wyników obrazowania do celów użytkownika. Drugim typem ładunku są systemy wizyjne pracujące w warunkach kosmicznych i badające stan infrastruktury orbitalnej oraz monitorujące procesy in-space serwisu i produkcji. Scanway posiada status flight heritage uzyskany w ramach misji STAR VIBE, teleskop optyczny firmy oraz system do autodiagnostyki satelitów znajduje się już na orbicie i jest w pełni funkcjonalny. Spółka jest też kluczowym konsorcjantem w największych projektach kosmicznych realizowanych w Polsce m.in. misja EagleEye oraz misja PIAST. Razem z australijską firmą AICRAFT, ekspertem w dziedzinie sztucznej inteligencji, Scanway rozpoczął współpracę w zakresie stworzenia teleskopu do obserwacji Ziemi, wykorzystującego algorytmy sztucznej inteligencji.

Prognozowana wartość rynku satelitów w latach 2021-2031 ma wzrosnąć z 279 mld USD do 400 mld USD, oznacza to CAGR na poziomie 3,7% (źródło: SIA SSIR 2022, Bryce Smallsats 2023). Jeszcze szybciej, bo blisko 5-krotnie ma wzrosnąć liczba satelitów wystrzelonych w kosmos w dekadzie 2022-2031 do ponad 24 tys. sztuk, z czego konstelacje komercyjne mają odpowiadać za około 70% rynku (źródło: Euroconsult). Okołowa połowa z planowanych do wyniesienia satelit będzie wyposażona w ładunki optyczne, a więc jest potencjalnym odbiorcą produktów Scanway.

Przychody Spółki w 2022 roku wyniosły 3,6 mln zł, co przekłada się na wzrost w ujęciu rok do roku o 44%. Scanway wykazał w 2022 roku zysk netto w wysokości 0,3 mln zł, wzrost o 0,4 mln zł r/r. W 2022 roku za 47% przychodów odpowiadała działalność kosmiczna, a za 53% projekty dla przemysłu. Według stanu na maj 2023 roku, Spółka posiada portfel zamówień na łączną kwotę 5,15 mln zł. Celem Scanway jest dalsze intensywne skalowanie działalności i zwiększanie przychodów poprzez komercjalizację istniejących i opracowywanych produktów, na które Spółka identyfikuje wysokie zapotrzebowanie rynkowe w bieżącym roku, a także w kolejnych latach.

Trwająca oferta publiczna obejmuje do 200 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii C emitowanych przez Spółkę.

SOURCES:Scanway
Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz