Schneider Electric integruje się z Microsoft Azure OpenAI. Firma rozwija GenAI w zakresie produktywności i zrównoważonego rozwoju

W obliczu rosnącej roli cyfrowej transformacji, Schneider Electric, lider w dziedzinie zarządzania energią i automatyki, kroczy naprzód, wykorzystując generatywną sztuczną inteligencję (GenAI) w partnerstwie z Microsoft Azure OpenAI. Ta strategia nie tylko umacnia pozycję klientów firmy, ale również optymalizuje wewnętrzne działania, redefiniując podejście do procesów operacyjnych i wprowadzając innowacje w kluczowych obszarach działalności.

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit
4 min

Schneider Electric, lider cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyki, wykorzystuje możliwości generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI), aby wzmocnić pozycję klientów i usprawnić swoje działania wewnętrzne.

Schneider Electric integruje się z Microsoft Azure OpenAI w celu opracowania rozwiązań, które wykorzystują algorytmy do generowania tekstu, kodu i innego rodzaju treści. W efekcie firma zmienia swoje podejście do różnych procesów operacyjnych, usprawniając czasochłonne zadania, optymalizując dystrybucję zasobów, a także zwiększając wydajność. To kolejne wdrożenie w ramach wieloletniej współpracy z Microsoft. Równocześnie Schneider Electric kontynuuje stosowanie rozwiązań GenAI do wprowadzania innowacji w swoim portfolio.

Najważniejsze aspekty wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji przez Schneider Electric obejmują:

  • Resource Advisor Copilot – wykorzystując algorytmy dużych modeli językowych (LLM) dzięki Microsoft Azure OpenAI, Schneider Electric narzędzie Copilot jako wygodnego cyfrowego towarzysza wbudowanego w architekturę Resource Advisor. Copilot zapewnia klientom zaawansowaną analizę danych, optymalizację wydajności, wizualizację i wspomaganie decyzji, a także możliwość płynnego przetwarzania skomplikowanej wiedzy branżowej i informacji z systemu Resource Advisor, przy zachowaniu zasad cyberbezpieczeństwa.
  • Jo-Chat GPT – wewnętrzny asystent konwersacji oparty na usłudze Microsoft Azure OpenAI umożliwia pracownikom korzystanie z potencjału generatywnej sztucznej inteligencji w bezpieczny sposób.
  • Finance Advisor – ten asystent konwersacyjny zapewnia analitykom prosty i skuteczny sposób na znalezienie precyzyjnych informacji dotyczących kwestii księgowych, obejmując również inne funkcje w globalnej strukturze finansowej. Umożliwia spójne, zgodne z przepisami i terminowe podejmowanie decyzji.
  • Knowledge Bot – to asystent konwersacji, który wspiera pracowników działów obsługi klienta w znalezieniu dokładnych odpowiedzi na zapytania klientów oraz proponuje właściwą odpowiedź w oparciu o obszerną dokumentację wewnętrzną.
  • Wyszukiwanie dialogowe – pomaga klientom Schneider Electric wyszukać rozwiązania, których potrzebują, a wszystko to w naturalnym stylu konwersacji przy użyciu funkcji wyszukiwania znaczeniowego.

Schneider Electric planuje też integrację Github Copilot w celu udoskonalenia procesów i operacji związanych z tworzeniem ofert, a także Sales Copilot do dalszego wsparcia pracowników pierwszej linii.

Philippe Rambach, dyrektor ds. sztucznej inteligencji w Schneider Electric, komentuje postęp technologiczny i biznesowy firmy.Generatywna sztuczna inteligencja zmienia zasady gry, dlatego właśnie inwestujemy w tę technologię. Dzięki niej udało nam się zwiększyć wewnętrzną produktywność. GenAI wprost wpisuje się w nasze zaangażowanie w ciągłe doskonalenie rozwiązań i usług oraz dążenie do innowacyjności opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Hub AI w Schneider Electric został uruchomiony w 2021 roku, zanim technologia generatywnej sztucznej inteligencji stała się powszechna. Wraz z pojawieniem się nowych narzędzi, firma stworzyła dedykowany, kluczowy zespół GenAI, który ściśle współpracuje z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami, aby szybko wykrywać i implementować nowe możliwości zastosowania tej technologii.

Wdrożenie generatywnej sztucznej inteligencji oraz integracja z Microsoft Azure OpenAI przez Schneider Electric podkreśla zaangażowanie firmy w bycie liderem innowacji technologicznych w zarządzaniu energią i automatyce przemysłowej. Zarówno Microsoft, jak i Schneider Electric są skoncentrowane na wykorzystaniu zaawansowanych technologii w celu zwiększenia wydajności, wspierania innowacji i osiągania celów zrównoważonego rozwoju.

– Microsoft Azure OpenAI umożliwia firmie Schneider Electric sprawne opracowywanie, wyskalowanych, opłacalnych i opartych na sztucznej inteligencji rozwiązań, które są zgodne z naszymi wspólnymi ambicjami dotyczącymi zrównoważonej i zdigitalizowanej przyszłościmówi Dominik Wee, wiceprezes ds. produkcji i mobilności w firmie Microsoft.

Oferta Schneider Electric bazująca na Microsoft Azure obejmuje rozwiązania Internetu Rzeczy (IoT) nowej generacji oparte na chmurze, a także zaawansowane możliwości w zakresie danych i sztucznej inteligencji.

Obie firmy współpracują ze sobą, pomagając klientom wypełnić lukę między wyznaczaniem ambitnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju a ich realizacją.