Sejm i Senat przyjęły Pakiet Przyjazne Prawo

Podobne tematy

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, czyli ostatnia deska ratunku dla firm

Prezydent podpisał w tym tygodniu ustawę wprowadzającą m.in. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Dzięki niemu firmy, które stoją na progu bankructwa...

Przegląd Tarczy 4.0

Wraz z tarczą 4.0 wprowadzone zostaną dalsze zmiany związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Wprowadzona zostanie między innymi możliwość zawieszenia...

Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego dotyczący outsourcingu

Blisko 100 lat temu Henry Ford stwierdził, że „jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej...

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podało, że Sejm i Senat przyjęły projekt zmian w blisko 70 ustawach, składający się na Pakiet Przyjazne Prawo (PPP).

Pakiet Przyjazne Prawo (ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych) dotyka różnych branż: od pocztowej, telekomunikacyjnej, lotniczej, energetycznej, hotelarskiej, aż po usługi płatnicze, podano w komunikacie.

Pakiet Przyjazne Prawo zawiera m.in.:

 • wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie,
 • prawo do popełnienia błędu,
 • ochronę konsumencką dla firm z CEIDG w relacjach z innymi przedsiębiorcami,
 • rozszerzenie definicji rzemieślnika,
 • ułatwienia dla pracowników gastronomii,
 • wyłączenie z egzekucji kwot niezbędnych przedsiębiorcy i jego rodzinie do utrzymania przez dwa tygodnie,
 • ustawowe wydłużenie okresu na składanie oświadczeń przez odbiorców końcowych energii elektrycznej,
 • kolejne ułatwienia w sukcesji przedsiębiorstw.

Projekt przewiduje także ograniczenie obowiązków administracyjnych, w tym m.in. ograniczenie obowiązków sprawozdawczych poprzez:

 • Zmniejszenie częstotliwości realizacji niektórych obowiązków (np. kwartalne przekazywanie informacji do Ministra Energii o poniesionych kosztach tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw; kwartalne sprawozdania OSD elektroenergetycznego i OSD gazowego dla Dyrektora Generalnego KOWR; kwartalne informacje statystyczne o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych przekazywane przez biura usług płatniczych do KNF).
 • Cyfryzację niektórych obowiązków sprawozdawczych oraz ograniczenie liczby organów, do których składane są dokumenty (np. obowiązku składania sprawozdania w zakresie rodzajów oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych i ich przeznaczeniu, informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności).
 • Zniesienie obowiązku załączenia dokumentów, które są dostępne danej instytucji lub zawierają informacje, które może ona ustalić (np. zniesienie obowiązku dołączania odpisów z KRS, zniesienie wymogu załączania oryginału zaświadczenia o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu do wniosku o przyznanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego, gdy akta egzaminacyjne osób, które przystąpiły do egzaminu, przechowywane są w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości).
 • Zmniejszenie liczby egzemplarzy dokumentów dołączanych do wniosków (w przypadku wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego, zgłoszenia wierzytelności przez wierzycieli stoczni, wniosku kwalifikacyjnego, dokumentacji geologicznej dot. obszarów morskich RP)

Większość z nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

- Reklama -

Gorące tematy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.