[the_ad_group id="105318"]

Sejm przyjął ustawę o bezpieczeństwie cyfrowym. Powstaje Krajowe Centrum Przetwarzania Danych

[the_ad_group id="105318"]

Sejm przyjął ustawę o bezpieczeństwie cyfrowym. Powstaje Krajowe Centrum Przetwarzania Danych

Ustawa o tworzeniu i realizacji projektów w ramach Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (KCPD) została przyjęta przez Sejm, z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa danych i zasobów IT administracji publicznej.

Przed przyjęciem ustawy, posłowie wprowadzili zmiany dotyczące przepisów zastosowania w trakcie trwających postępowań administracyjnych, które nie zostały zakończone przed uchwaleniem nowej ustawy. Zmiany te obejmują także możliwość wykorzystywania wodoru w projektach realizowanych w ramach KCPD.

Ustawa ma na celu ograniczenie liczby instytucji zaangażowanych w planowanie i realizację projektów KCPD oraz liczby toczących się jednocześnie postępowań. Dzięki temu możliwe jest efektywne przeprowadzenie projektów w specjalnym i uproszczonym trybie. Regulacje mają zapobiec sytuacjom, gdy dane przechowywane w zasobach administracji rządowej mogą być zagrożone w wyniku ataków cybernetycznych.

Planowane inwestycje obejmują budowę, rozbudowę lub przebudowę (wraz z towarzyszącą infrastrukturą) Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, które początkowo będzie składało się z trzech centrów o powierzchni około 2000 m2 każdy, zlokalizowanych w województwie mazowieckim. W przyszłości przewidziane są kolejne lokalizacje.

Dodatkowo, dla planowanych trzech centrów przewidziana jest pętla światłowodowa zapewniająca dwie niezależne drogi komunikacji między nimi. Realizacja projektu KCPD oznaczać będzie początkowo stworzenie trzech połączonych światłowodami ośrodków obliczeniowych z możliwością rozbudowy istniejących systemów państwowych i zabezpieczenia przestrzeni serwerowej dla nowych systemów.

Przyjęte rozwiązania mają na celu:

  • zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności dostępności e-usług świadczonych przez administrację publiczną,
  • poprawę bezpieczeństwa systemów informatycznych administracji publicznej,
  • standaryzację bezpieczeństwa przetwarzania, składowania i przesyłania danych w administracji rządowej,
  • zapewnienie bezpiecznej lokalizacji dla rejestrów państwowych i chmury rządowej,
  • zwiększenie wydajności i efektywności energetycznej infrastruktury technicznej centrów przetwarzania danych,
  • podniesienie kompetencji IT w administracji publicznej,
  • ochronę kluczowego interesu bezpieczeństwa państwa poprzez zwiększenie odporności na cyberzagrożenia.

Dzięki realizacji tych celów, ustawa stanowi istotny krok w kierunku stworzenia bezpiecznego i efektywnego środowiska dla zarządzania danymi i zasobami IT na poziomie państwowym. Spośród 450 głosujących, 440 posłów poparło ustawę, 10 głosowało przeciw, a nikt nie wstrzymał się od głosu.

[the_ad_group id="105326"]

Popularne

Trend 24h

[the_ad_group id="105327"]

więcej publikacji

od naszych partnerów