Sevilla FC wprowadza AI do piłkarskiego skautingu

Sevilla FC, jeden z najbardziej znanych klubów piłkarskich w Hiszpanii i Europie, zyskał międzynarodowe uznanie nie tylko dzięki swoim osiągnięciom na boisku, ale także dzięki sukcesom w odkrywaniu piłkarskich talentów. Teraz, dzięki współpracy z IBM, klub wykorzystuje potencjał sztucznej inteligencji, prezentując Scout Advisor - innowacyjne narzędzie oparte na AI, mające na celu rewolucjonizowanie procesu skautingu i rekrutacji zawodników.

Kuba Kowalczyk
Kuba Kowalczyk - Dziennikarz Brandsit
5 min

Sevilla FC – jeden z najpopularniejszych klubów piłkarskich Hiszpanii i Europy – zdobył światowe uznanie nie tylko za sprawą swoich wyników sportowych, ale również sukcesów w pozyskiwaniu piłkarskich talentów. Teraz władze hiszpańskiego klubu idą o krok dalej i sięgają po nowe możliwości jakie daje sztuczna inteligencja.

Niedawno IBM i Sevilla FC zaprezentowały Scout Advisor, innowacyjne narzędzie stworzone na bazie generatywnej AI, które będzie wykorzystywane przez klub oraz jego zespół skautów do opartej na danych analizy i oceny kandydatów. Sevilla FC Scout Advisor, stworzony na platformie IBM watsonx oferującej rozwiązania AI dla firm, zintegruje się z istniejącym pakietem samodzielnie opracowanych aplikacji wykorzystujących duże ilości danych. Dzięki temu klub będzie w stanie efektywnie wykorzystywać obszerną bazę danych oraz skuteczniej analizować statystyki zawodników. 

AI pomoże w skautingu

Decyzje dotyczące skautingu i rekrutacji zawodników w elitarnych drużynach sportowych, zwłaszcza w branży piłkarskiej, wiążą się z wielomilionowymi inwestycjami, długoterminowymi kontraktami i wysokim poziomem niepewności co do ich skuteczności i zwrotu z inwestycji. Tradycyjnie rekrutacja zawodników opierała się na połączeniu subiektywnej ludzkiej obserwacji i analizy danych wykonywanej bez wsparcia nowoczesnej technologii. Podejście to ma jednak kilka ograniczeń, ponieważ jest czasochłonne i uwzględnia tylko ograniczoną liczbę czynników.

W pracach nad Scout Advisor uczestniczyli specjaliści ds. danych Sevilla FC oraz zespół IBM Client Engineering. Opracowane przez nich rozwiązanie wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego watsonx oraz specjalnie zaprojektowane modele fundamentalne do przeszukiwania i analizy dużych ilości informacji zawartych w bazach danych klubu. Scout Advisor umożliwia dokładniejszą ocenę kandydatów poprzez analizę zarówno danych ilościowych – takich jak wzrost, waga, szybkość, liczba bramek czy minut na boisku, jak i jakościowych danych nieustrukturyzowanych z ponad 200 000 raportów skautingowych. Dzięki temu narzędziu możliwe jest uzyskanie dokładniejszej oceny potencjału zawodników.

- Advertisement -

Przetwarzanie języka naturalnego umożliwia Sevilla FC wykorzystanie dużych modeli językowych (LLM), co znacząco poprawi precyzję i efektywność w identyfikowaniu zawodników. Wykorzystując językowe komendy skautów Sevilla FC, które charakteryzują najważniejsze atrybuty poszukiwanych graczy, Scout Advisor tworzy starannie wyselekcjonowane listy potencjalnych kandydatów, dostosowane do konkretnych wymagań. Dodatkowo, generuje on szczegółowe zestawienia raportów skautingowych dla każdego z graczy. Scout Advisor integruje również profil każdego zawodnika z dedykowanymi aplikacjami danych Sevilla FC, co przekłada się na pogłębioną analizę statystyk.

Sevilla FC jest również pionierem w tworzeniu zaawansowanych aplikacji analitycznych, wykorzystujących szerokie spektrum danych do profilowania zawodników. Obecnie, dzięki wsparciu narzędzia Scout Advisor, klub zyskuje dodatkową przewagę konkurencyjną. Połączenie istniejących technologii klubu z generatywnymi modelami sztucznej inteligencji ma na celu zniwelowanie różnic między skautingiem opartym na danych a obserwacjami bezpośrednimi, trudnymi do kwantyfikacji. Automatyzacja wykorzystująca AI ma ulepszyć proces szukania talentów, umożliwiając klubowi podejmowanie lepszych decyzji.

AI stworzy drużynę marzeń?

IBM watsonx pozwoli Scout Advisor w pełni wykorzystać potencjał obszernej bazy danych i raportów o zawodnikach Sevilla FC, umożliwiając wyszukiwanie obiecujących kandydatów za pomocą języka naturalnego i wyselekcjonowanie potencjalnych rekrutów na podstawie ich kluczowych wskaźników ilościowych oraz szczegółowych opinii ekspertów skautingu na ich temat. Zapewnia to Sevilla FC potencjalną przewagę konkurencyjną w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji rekrutacyjnych dzięki wglądowi opartemu na technologii.

“Cieszymy się z nawiązania współpracy z IBM, ponieważ ten projekt może być przełomem dla Sevilla FC i całej branży sportowej”mówi José María del Nido Carrasco, prezes Sevilla FC. “Nasz zespół skautów i analityków jest zaangażowany w poszukiwanie najlepszych graczy, działając wspólnie na sukces drużyny. Od dawna pracowaliśmy nad stworzeniem szerokiej bazy danych, zawierającej szczegółowe raporty o zawodnikach. Dzięki wsparciu IBM, możemy w pełni wykorzystać ten zasób. Daje nam to znaczną przewagę w procesie rekrutacji zawodników i umożliwia pozyskanie dla naszej drużyny najlepszych graczy, co przyczyni się do dalszej poprawy wyników na boisku. Wierzymy, że ta współpraca będzie miała pozytywny wpływ nie tylko na klub Sevilla FC, ale zapoczątkuje też rewolucję w branży sportowej. Dzięki temu narzędziu Sevilla FC pokazuje również, że technologia jest nie tylko narzędziem, ale też częścią zachodzących zmian i ma realny wpływ na przyszłość klubu”.

Współpraca IBM z Sevilla FC wpisuje się w szerszą koncepcję biznesową, zakładającą wykorzystanie najnowszych technologii, umożliwiających maksymalne zoptymalizowanie i wykorzystanie danych. Zastosowanie zaawansowanej sztucznej inteligencji, wspierającej operacje piłkarskie, umożliwiło integrację rozwiązań opartych na systemie watsonx z istniejącą już architekturą danych. Celem Sevilla FC jest podniesienie efektywności inwestycji w posiadaną już infrastrukturę, poprzez bardziej trafne i szybsze decyzje rekrutacyjne, bazujące na wiarygodnych danych.

Udostępnij
- REKLAMA -