Snowflake Native App Framework od teraz dostępny dla programistów

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit
8 min

Na Snowflake Summit 2023 ogłoszono, że Snowflake Native App Framework jest teraz dostępny dla programistów do tworzenia i testowania aplikacji Snowflake Native Apps, z ponad 25 nowymi aplikacjami dostępnymi do zainstalowania przez klientów ze Snowflake Marketplace. Platforma umożliwia programistom tworzenie aplikacji z wysoką dostępnością i skalowalnością, jednocześnie eliminując problemy związane z bezpieczeństwem i prywatnością klientów. Aplikacje działają bezpośrednio na kontach użytkowników Snowflake, otwierając nowe strumienie przychodów i ułatwiając znalezienie i instalację tych aplikacji. Zastosowanie Custom Event Billing i monetyzacji na platformie umożliwia płynną dystrybucję i zarabianie na aplikacjach bez konieczności konfigurowania kosztownych systemów rozliczeniowych.

Dzięki Custom Event Billing (public preview) i monetyzacji na platformie (ogólna dostępność) za pośrednictwem Snowflake Marketplace, organizacje mogą następnie płynnie dystrybuować i zarabiać na swoich aplikacjach bez konieczności konfigurowania kosztownych systemów rozliczeniowych. Ten natywny model wdrażania i dystrybucji zmienia tradycyjne podejście do kopiowania danych do aplikacji, zamiast tego przenosząc pracę do Chmury Danych, umożliwiając uruchamianie aplikacji na istniejącym koncie Snowflake użytkownika końcowego. Klienci nie muszą już eksportować ani zapewniać zewnętrznego dostępu do swoich danych, co znacznie przyspiesza ścieżkę pozyskiwania i przyjmowania klientów przez dostawców.

– Każdy rodzaj aplikacji opartej na danych wymagał w przeszłości od klientów przenoszenia lub kopiowania swoich danych i powierzania ich zewnętrznym dostawcom, co jest szczególnie problematyczne, gdy dane klientów są wrażliwe. Snowflake Native App Framework zmienia status quo, umożliwiając programistom korzystanie z aplikacji bezpośrednio na danych klienta, bez konieczności opuszczania przez nie środowiska, w którym się znajdują – mówi Christian Kleinerman, SVP of Product w Snowflake. – Sprawiamy, że deweloperzy mogą łatwiej, szybciej i wydajniej tworzyć oraz dostarczać wiodące aplikacje na dużą skalę, dzięki czemu mogą skupić się na uzyskiwaniu przychodów od największych firm obecnych w Chmurze Danych, a Snowflake dba o bezpieczeństwo, prywatność i kwestie związane z zarządzaniem.

25 organizacji opublikowało natywne aplikacje Snowflake dostępne na Snowflake Marketplace

- Advertisement -

Snowflake Marketplace oferuje już 25 nowych natywnych aplikacji, a ponad stu dostawców opracowuje obecnie aplikacje obejmujące wiele branż i możliwości zastosowania. Na przykład The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), oferująca infrastrukturę rynku potransakcyjnego dla globalnej branży usług finansowych, buduje natywne aplikacje Snowflake w Chmurze Danych, aby udostępnić swoje modele i interfejs użytkownika większej liczbie klientów. DTCC tworzy zarówno rzeczywiste, jak i hipotetyczne portfele, które analitycy i klienci mogą wykorzystać w Chmurze Snowflake do modelowania i przewidywania scenariuszy. Dzięki temu są lepiej przygotowani do poruszania się po rynku i bardziej odporni na ryzyko.

Inne organizacje budujące Snowflake Native Apps to m.in:

Bond Brand Loyalty: Natywna aplikacja Snowflake firmy Bond, SynapzeXi, pozwala na analizę klientów organizacjom, które chcą rozpocząć personalizację danych na dużą skalę. SynapzeXi przenosi modele i sposoby zaangażowania klientów firmy Bond, zastrzeżone testy porównawcze i własność intelektualną bezpośrednio do klientów, skracając czas wymagany do uruchomienia i skalowania personalizacji oraz optymalizacji oferty. SynapzeXi tworzy również i optymalizuje oferty na poziomie pozycji i segmentów dla różnych zastosowań marketingowych przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji i zaawansowanych modeli consumer lifetime value (CLV).

Capital One Software: Capital One Slingshot pomaga firmom zoptymalizować ich wydatki obliczeniowe w Snowflake, zmniejszając marnotrawstwo i nieefektywność. Za pośrednictwem Snowflake Marketplace klienci mogą szybko dołączyć do bezpłatnej wersji próbnej Slingshot i rozpocząć identyfikację swoich największych czynników kosztowych oraz obszarów optymalizacji w celu poprawy wydajności i zwiększenia wymiernej wartości biznesowej.

Goldman Sachs: Aplikacja Legend firmy Goldman Sachs, zbudowana przy użyciu Snowflake Native App Framework, łączy Goldman Sachs Financial Cloud for Data z otwartą platformą danych Legend w celu generowania wniosków i obserwacji dotyczących biznesu dla klientów, partnerów biznesowych i inżynierów poprzez udostępnianie odpowiednich zestawów danych i umożliwienie klientom dodawania do nich własnych danych.

LiveRamp: Rozwiązania LiveRamp do rozpoznawania i przetwarzania tożsamości tworzą dokładne i trwałe identyfikatory, które chronią dane osobowe i umożliwiają interoperacyjność w całym ekosystemie. Rozpoznawanie tożsamości zastępuje identyfikatory pojedynczego punktu kontaktu (single-touchpoint identifiers), takie jak zaszyfrowane wiadomości e-mail, pliki cookie stron trzecich, identyfikatory MAID i identyfikatory CTV w celu konsolidacji fragmentów danych konsumenckich oraz lepszego pomiaru, personalizacji, optymalizacji i modelowania odbiorców. Przetwarzanie łączy dane klienta z danymi partnera za pośrednictwem Snowflake, konwertując identyfikatory RampID we wspólną przestrzeń tożsamości, co skutkuje lepszymi wnioskami, analizami i interoperacyjnością z szeroką siecią partnerów.

Matillion: Natywna aplikacja Snowflake firmy Matillion, Matillion Connector for Google Sheets, umożliwia użytkownikom tworzenie i planowanie potoków ładowania danych w celu pozyskiwania danych bezpośrednio do Snowflake z Arkuszy Google, automatyzując ładowanie danych dla inżynierów danych i przechowywanie danych bezpośrednio na koncie Snowflake użytkowników końcowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa i lepszego zarządzania.

My Data Outlet: My Data Outlet stworzył aplikację Snowflake dla wspólnych klientów, aby uprościć systematyczny proces badania inwestycji pośród wielu źródeł danych finansowych, a wszystko to natywnie w Snowflake Data Cloud. Od czasu uruchomienia natywnej aplikacji Snowflake pod koniec ubiegłego roku, My Data Outlet zabezpieczył już umowy licencyjne z wieloma firmami zarządzającymi inwestycjami i wygenerował znaczny wzrost rocznych powtarzalnych przychodów ze Snowflake Marketplace.

W ciągu ostatniego roku Snowflake Marketplace zwiększył liczbę dostawców z publicznie dostępnymi ofertami o 66 proc. (rok do roku, stan na 30 kwietnia 2023 r.) do ponad 430 publicznie dostępnych dostawców (stan na 30 kwietnia 2023 r.) i zwiększył liczbę podmiotów współpracujących prywatnie. Ponadto efekt sieciowy Snowflake mierzony „stabilnymi krawędziami” („stable edges”) wzrósł o 84 proc. (rok do roku na dzień 30 kwietnia 2023 r.), a ponad 25 proc. klientów Snowflake posiada co najmniej jedną stabilną krawędź (na dzień 30 kwietnia 2023 r.).

Zawartość danych dostępna wyłącznie w Chmurze Danych na Snowflake Marketplace poszerza się również o Cybersyn, firmę oferującą dane jako usługę, założoną w 2022 r. przez byłego szefa działu nauki o danych Coatue, Alexa Izydorczyka. Przedsiębiorstwo dostarcza zastrzeżone zbiory danych ekonomicznych dla korporacji, inwestorów i rządów. Cybersyn uruchomił również dwie natywne aplikacje, które umożliwiają klientom porównywanie wyników sprzedaży i akwizycji w handlu elektronicznym oraz monitorowanie amerykańskiej branży finansowej.

Snowflake wprowadził program Marketplace Capacity Drawdown (ogólna dostępność), umożliwiający klientom płynne kupowanie danych i aplikacji natywnych Snowflake przy zaangażowaniu Snowflake Capacity. Umożliwiając wykorzystanie zaangażowanych zasobów Snowflake Capacity do zakupów w Snowflake Marketplace, organizacje mogą teraz skrócić długie cykle zaopatrzenia i zawierania umów, takie jak wdrażanie dostawców, negocjowanie umów i logistyka płatności.

Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz

- REKLAMA -