Sony Healthcare Europe: technologia kluczem do nadrabiania zaległości w przyjmowaniu pacjentów

Izabela Myszkowska
Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit
3 min

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Sony Healthcare Europe, lekarze z całej Europy ostrzegają, że obecne zaległości w przyjmowaniu pacjentów do szpitali zostaną nadrobione dopiero pod koniec dekady. 

Ankieta przeprowadzona wśród 600 onkologów i chirurgów z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch i Polski wykazała wzrost liczby respondentów przekonanych, że nadrobienie zaległości zajmie jeszcze więcej czasu, niż wcześniej sądzono – co piąty respondent (18%) sugeruje, że może to zająć co najmniej pięć kolejnych lat.

Badanie zlecone przez firmę Sony drugi rok z rzędu, miało na celu zbadanie odczuć pracowników medycznych w stosunku do obecnych zaległości w leczeniu pacjentów, a także roli nowych technologii medycznych w rozwiązywaniu kluczowych wyzwań w systemach opieki zdrowotnej.

Ogólna sytuacja pogorszyła się od ubiegłego roku, kiedy zaledwie 7% ankietowanych uważało, że zajmie to pięć lub więcej lat. Obecnie 18% ankietowanych chirurgów i onkologów jest tego zdania. (wzrost o ponad 10 p.p. od 2021 r.).

- Advertisement -

Chociaż całkowita liczba problemów o charakterze psychicznym wśród pracowników medycznych spadła od ubiegłego roku, to wciąż przynajmniej jedna czwarta respondentów doświadcza co najmniej jednego z następujących objawów: lęk (34%), niepokój (30%), depresja (28%) lub bezsenność (27%). 

Ponieważ skutki pandemii COVID-19 są nadal mocno odczuwalne w szpitalach na całym kontynencie, ciężar, jaki musiały udźwignąć systemy opieki zdrowotnej, pozostawił trwałe skutki. Ostatnie badania sugerują, że z powodu pandemii w Europie przeoczono ponad milion przypadków nowotworów1. Pod koniec 2022 roku systemy opieki zdrowotnej znajdowały się pod rosnącą presją, próbując poradzić sobie z rosnącym obciążeniem pracą z powodu opóźnionych planowych operacji i leczenia pacjentów onkologicznych.

Jednak pozytywne nastawienie było najczęstszą odpowiedzią, gdy onkolodzy i chirurdzy zostali poproszeni o opisanie, jakie są ich odczucia w związku z rokiem 2023 (29%), co przeważało nad odzuwaniem stresu (27%) i niepokoju (21%), nadając sektorowi nieco bardziej optymistyczną perspektywę.

Badanie sugeruje, że partnerzy technologiczni muszą zwiększyć swoje wysiłki we wspieraniu sektora opieki zdrowotnej, ponieważ o 14% spadła liczba lekarzy wierzących, że technologia może odegrać kluczową rolę w nadrabianiu obecnych, spowodowanych pandemią, zaległości w przyjmowaniu pacjentów, w porównaniu z rokiem 2021 (97%). 

Technologia może pomóc w obszarach takich, jak: optymalizacja organizacji pracy diagnostyki obrazowej; zaawansowane drukowanie; oraz nagrywanie, przechowywanie i udostępnianie nagrań zabiegów w jakości 4K, a także zapewnienie, że szpitalna infrastruktura informatyczna jest nowoczesna.

„Nasza ankieta pokazuje, że długotrwałe zaległości w przyjmowaniu pacjentów nadal mają wpływ na chirurgów i onkologów ciężko pracujących na pierwszej linii. Spada wiara pracowników służby zdrowia w to, że technologia może pomóc, dlatego zadaniem firm technologicznych, takich jak Sony, jest dopilnowanie, aby współpraca była efektywna, oraz wzmożone działanie w celu dostarczenia innowacyjnych rozwiązań zwiększających wydajność i oszczędzających czas, na przykład poprzez nasze skalowalne cyfrowe platformy obrazowania NUCLeUS”.

Ludger Philippsen, dyrektor działu Sony Healthcare Solutions Europe
SOURCES:Sony
Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz

- REKLAMA -