S&T zbuduje system, który dostarczy informacji na temat używanych źródeł ciepła

Udostępnij

Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE) powstanie w środowisku chmurowym. Platforma umożliwi obywatelom realizację e-usług związanych z energetyką. Docelowo oprogramowanie obsłuży ponad 5 mln właścicieli budynków i 40 tys. przedsiębiorców. Wartość umowy przekroczyła 11 mln zł.

Zdaniem ekspertów w Polsce największy wpływ na złą jakość powietrza, a tym samym na zdrowie naszych obywateli mają zanieczyszczenia pochodzące z indywidualnych gospodarstw domowych, lokalnych kotłowni, różnego rodzaju warsztatów i zakładów usługowych. Stosowanie niskiej jakości opału i paliw oraz przestarzałych i niesprawnych kotłów, powoduje emitowanie do powietrza szkodliwych substancji.

Znowelizowana ustawa termomodernizacyjna, nakłada obowiązek rejestracji danych na temat wykorzystywanych źródeł ciepła do ogrzewania nieruchomości w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązkiem tym zostali objęci m.in zarządcy budynków wielorodzinnych (z dokładnością do lokalu), lokalnych kotłowni, czy mali przedsiębiorcy prowadzący piekarnie, pizzerie, warsztaty samochodowe. Informacje o cechach budynku, sposobie jego ogrzewania, rodzaju stosowanego opału będą gromadzone w CEEB, który zostanie jednym z elementów Systemu ZONE. Zebrane informacje będą prezentowane w sposób umożliwiający geolokalizację każdego budynku w odniesieniu do danych o istniejącej i planowanej infrastrukturze sieciowej ciepła i gazu.

Głównym zadaniem postawionym przed systemem ZONE jest zebranie w jednej bazie wszystkich informacji na temat sposobów ogrzewania budynków w Polsce – co w konsekwencji pozwoli na podjęcie skuteczniejszych działań ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza. Platforma ZONE będzie wspierała również obywateli w efektywnym zarządzaniu wydatkami przeznaczonymi na ogrzewanie. Wśród katalogu przygotowywanych przez zespół S&T e-usług, znajdą się m.in. takie ułatwienia jak: wykonanie przeglądu kominiarskiego czy dokonanie inwentaryzacji budynku.

– S&T jest jednym z największych dostawców usług IT dla sektora administracji publicznej w Polsce. Bardzo się cieszymy, że będziemy zaangażowani w kolejny tak ważny z punktu widzenia zielonej transformacji naszego kraju projekt informatyczny. Przygotowywane przez nas oprogramowanie nie tylko ułatwi wielu obywatelom i przedsiębiorcom zdalną realizację nałożonych prawnie obowiązków w obszarze monitorowania emisyjności ciepła, ale także umożliwi podejmowanie strategicznych decyzji w zakresie poprawy jakości powietrza oraz ochrony zdrowia. Bazując na naszych doświadczeniach dla największych instytucji publicznych zaprojektujemy e-usługi w taki sposób, aby stworzyć system przyjazny dla użytkownika, odpowiadający jego potrzebom, a jednocześnie zbierać kluczowe, rzetelne i weryfikowalne informacje dla administracji. Łukasz Krzyżanowski, S&T w Polsce

Wytworzenie Systemu ZONE zostanie zrealizowane na środowisku chmurowym w metodyce SCRUM. Będzie to skalowalna platforma pozwalająca wykorzystać w formie usługi serwerowe systemy operacyjne, silniki baz danych oraz pozostałe aplikacje w środowiskach zwirtualizowanych. Komunikacja z usługą będzie możliwa przez REST API. Rozwiązanie będzie zapewniać dostępność narzędzi wspomagających migrację systemów teleinformatycznych (aplikacji) i danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Zespół S&T wykorzysta do budowy architektury systemu powszechnie uznane i rozpowszechnione standardy przemysłowe, pozwalające na potencjalne wykorzystanie przez Zamawiającego różnych technologii i rozwiązań w ramach jednej platformy.

System ZONE będzie zintegrowany z systemami referencyjnymi oraz wyposażony w narzędzia zapewniające dwukierunkową wymianę danych, przy jednoczesnym posiadaniu modułów analitycznych pozwalających na przeprowadzenie analiz środowiskowych, zdrowotnych oraz finansowych w oparciu o informacje zebrane za pomocą e-usług. Oprogramowanie będzie webowym systemem teleinformatycznym obsługującym użytkowników korzystających z przeglądarek internetowych lub urządzeń mobilnych zintegrowanym z Węzłem Krajowym (login.gov.pl). W sumie System ZONE będzie obsługiwał ok. 40 tys. przedsiębiorców, ok. 14 tys. przedstawicieli administracji oraz potencjalnie ok. 5 mln właścicieli budynków.

System jest realizowany w ramach finansowanego II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa projektu „Zintegrowany system ograniczania niskiej emisji” (ZONE).

Źródło:S&T

Zobacz

Dania/ O pół roku opóźni się wznowienie wydobycia gazu ziemnego na Morzu Północnym

Wznowienie wydobycia gazu ziemnego z największego duńskiego złoża na Morzu Północnym będzie możliwe dopiero zimą przełomie 2023 i 2024 roku, a nie, jak planowano, w czerwcu 2023 roku - poinformowało w środę przedsiębiorstwo TotalEnergies. Jako powód podano zakłócenia w procesie budowy platformy.

Sondaż IBRiS dla “Rz”: Odnawialne źródła lepsze niż węgiel

Blisko 80 proc. ankietowanych uważa, że w obliczu kryzysu energetycznego Polska powinna rozwijać odnawialne źródła energii (farmy wiatrowe i słoneczne, elektrownie wodne) - wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej" w ostatnich dniach lipca.

Związkowcy i pracodawcy: konieczne mechanizmy wsparcia energochłonnych firm

Bez mechanizmów wsparcia, skutkujących obniżką cen energii w tym i przyszłym roku, firmom energochłonnym grozi upadłość – oceniają we wspólnym wystąpieniu Pracodawcy RP i śląsko-dąbrowska Solidarność. Proponują m.in. dopłaty i administracyjną kontrolę cen prądu dla przemysłu energochłonnego.

Jak bezpiecznie migrować aplikacje?

Konteneryzacja stała się krokiem milowym w rozwoju branży IT,...

Praca na czarno nie traci na popularności. Jaka jest skala?

W I półroczu br. znacząco wzrosła liczba kontroli Państwowej...

PGNiG, Enea, Energa i PGE mają umowy na sprzedaż Skarbowi Państwa akcji PGG

Cztery spółki energetyczne: PGNiG, Enea, Energa i PGE poinformowały w środę o zawarciu warunkowych umów na sprzedaż Skarbowi Państwa posiadanych przez nie i ich spółki zależne akcji Polskiej Grupy Górniczej.
- Reklama -

REKLAMA