- Reklama -

Standard Usług Zdalnego Uczenia się, czyli jak powinno wyglądać zdalne nauczanie

Zobacz

- Reklama -

Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych od początku pandemii z dużą intensywnością działa na rzecz pomocy firmom świadczącym usługi szkoleniowe i doradcze. Podejmowane inicjatywy pozwoliły utrzymać się na powierzchni wielu podmiotom sektora. Teraz Rada udostępniła Standard Usług Zdalnego Uczenia się „SUZ”, który przysłuży się zarówno dostawcom jak i odbiorcom usług rozwojowych.

Pandemia z dużą siłą uderzyła w wiele branż. Ze względu na znaczącą skalę izolacji społecznej firmy świadczące usługi szkoleniowe niemalże z dnia na dzień straciły możliwość uzyskiwania przychodów. Wyjątkowa sytuacja wymusiła konieczność poszukiwania zupełnie nowych rozwiązań. Jednak nie dało się ich wdrożyć natychmiast. Jak pokazało badanie „Potrzeby branży usług rozwojowych” przeprowadzone przez MCM Institute na zlecenie Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych 66% firm nie miało środków na dostosowanie się do warunków pandemii.

Pomoc Sektorowej Rady

Sektorowa Rada podejmowała intensywne i szeroko zakrojone działania na rzecz ratowania sektora i w wyniku jej rekomendacji, pod koniec ubiegłego roku do polskich firm szkoleniowych trafiło 9 mln zł, z przeznaczeniem na szkolenia z projektowania, przygotowania i prowadzenia usług zdalnych (online) i doradztwo w obszarze digitalizacji i transformacji. Powołana została również platforma edTech Hub integrująca branżę usług rozwojowych. Równocześnie rozpoczęte zostały prace nad przygotowaniem Standardu Usług Zdalnego Uczenia się, w skrócie „SUZ”, który został właśnie opublikowany.

SUZ – odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość

Standard ten został opracowany w odpowiedzi na szybkie tempo przenoszenia się usług rozwojowych z klasycznego wymiaru stacjonarnego do internetu. Trudno jest obecnie powiedzieć, jak szybko te zmiany, możliwe do realizacji dzięki nowym technologiom przebiegałyby w rzeczywistości bez pandemii – pewne jest, że ta wyjątkowa sytuacja proces ten znacząco przyspieszyła. Podobnie zresztą stało się z całą branżą e-commerce, której rozwój przewidziany na dwa, trzy lata dokonał się już teraz.

Wsparcie rozwoju ludzi i organizacji jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem, aby doprowadzić do osiągniecia założonych celów edukacyjnych niezbędna jest wysoka jakość świadczonych usług. Dlatego twórcy SUZ postanowili udzielić wsparcia w zakresie jakości usług rozwojowych realizowanych zdalnie.

Z tego swoistego przewodnika, „manualu” z powodzeniem mogą korzystać dwie strony – dostawcy, jak i klienci firm szkoleniowych i doradczych, co stanowi o kompleksowości rozwiązania. W ten sposób jednocześnie realizowane są dwa podstawowe cele, czyli promowanie podnoszenia jakości świadczenia usług rozwojowych oraz dostarczanie wszystkim interesariuszom obiektywnych informacji na temat ich jakości i możliwości sprawnej ich weryfikacji mówi Piotr Piasecki, Przewodniczący Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych.

Nowopowstały Standard Usług Zdalnego Uczenia się obejmuje trzy obszary usługi zdalnej: relacja z klientem, projektowanie usługi oraz realizacja usługi. Każda z tych części składa się natomiast z czterech elementów: definicji, założonego rezultatu spełniania standardu odnoszącego się do klienta, zakresu walidacji oraz możliwych źródeł dowodów spełnienia tej części standardu.

SUZ z premedytacją nie obejmuje np. elementów dotyczących tworzenia treści i pomocy dydaktycznych czy szczegółowych wymagań technicznych wiążących się z usługami, które rynek określa mianem e-learning. Aspekty te znajdą się natomiast w kolejnym dokumencie „Zbiorze dobrych praktyk usług zdalnego uczenia się”, nad którym obecnie trwają jeszcze prace i zgodnie z zapowiedzią już niebawem zostanie opublikowany.

Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych
W skład Rady wchodzi obecnie 12 organizacji parasolowych skupiających podmioty działające w sektorze szkoleniowym. Liderem Rady, prowadzonej w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, jest Polska Izba Firm Szkoleniowych. Rada przy współudziale przedsiębiorców systematycznie identyfikuje stan branży oraz potrzeby poprawy kompetencji zawodowych również w obliczu pandemii Covid-19 i braku możliwości świadczenia stacjonarnych usług. Informacje te są stale przekazywane do Ministerstw, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz podmiotów branżowych. Projekt nr POWR.02.12.00-00-SR17/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
- Reklama -

Polecamy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.