Strategiczna ochrona w świecie M&A – Jak zabezpieczyć firmę przed cyberatakami?

Natalia Zębacka - Redaktor Brandsit

Fuzje i przejęcia otwierają drzwi do wielu możliwości, ale również narażają firmy na poważne ryzyka cybernetyczne. Bezpieczeństwo cybernetyczne i chmurowe są teraz priorytetem dla firm, które przechodzą przez procesy M&A, z uwagi na chęć adopcji istniejących technologii. Jednak połączenie różnych firm zwiększa złożoność i brak przejrzystości, co prowadzi do większego ryzyka cybernetycznego.

Złożoność i brak przejrzystości

Środowisko IT każdej firmy jest już wystarczająco złożone, a przejęcie innej firmy dodaje kolejną warstwę złożoności. Osoby odpowiedzialne muszą zaznajomić się z nowymi systemami, aplikacjami, narzędziami bezpieczeństwa i protokołami, co może być czasochłonne. Brak przejrzystości w strukturze bezpieczeństwa przejmowanej firmy może prowadzić do błędów i luk w zabezpieczeniach.

Znaczenie czasu

Szybkość transakcji M&A sprawia, że ocena ryzyka cybernetycznego jest jeszcze trudniejsza. Rzadko jest wystarczająco dużo czasu na kompleksową kontrolę bezpieczeństwa przed zawarciem transakcji, co może prowadzić do poważnych konsekwencji dla wszystkich zaangażowanych stron.

Rozwiązania i strategie zabezpieczeń

Aby zminimalizować ryzyka, firmy powinny wdrożyć platformy bezpieczeństwa w chmurze, które oferują ujednolicony interfejs, automatyczne wykrywanie luk w zabezpieczeniach i błędnej konfiguracji oraz tworzenie raportów zgodności. Takie platformy powinny być łatwe do wdrożenia i zarządzania w nowo zintegrowanym środowisku, umożliwiając ocenę ryzyka cybernetycznego na każdym etapie procesu fuzji i przejęć.

Postintegracja i korzyści

Po zakończeniu procesu M&A, platforma bezpieczeństwa w chmurze nadal oferuje korzyści, takie jak zwiększenie wydajności, obniżenie kosztów i ciągłe monitorowanie. Strategiczne wykorzystanie analiz opartych na ML może zminimalizować ilość przetwarzanych danych, obniżając koszty i zmniejszając liczbę fałszywych alarmów.

Promowanie świadomości cyberbezpieczeństwa i wdrożenie zaawansowanych platform bezpieczeństwa są kluczowe dla ochrony firm w procesie fuzji i przejęć. Odpowiednie strategie i narzędzia mogą pomóc firmom w zminimalizowaniu ryzyka cybernetycznego, optymalizacji procesów i przygotowaniu się do przyszłych transakcji M&A, umożliwiając im skuteczne działanie w nowej rzeczywistości biznesowej.