Sygnity ma więcej czasu na uzgodnienie porozumienia dotyczącego restrukturyzacji

Spółki Sygnity i Sygnity International zawarły umowę zmieniającą z bankami ING Bank Śląski i Deutsche Bank Polska, a także z obligatariuszami posiadającymi łącznie ok. 99 proc. obligacji serii 1/2014 wyemitowanych przez Sygnity. Na jej mocy m.in. przedłużono do 15 grudnia okres przewidziany na uzgodnienie i ewentualne zawarcie porozumienia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia Sygnity.

W pierwszej umowie okres ten był przewidziany do 31 października. w komunikacie wydanym przez Sygnity uwzględniono także, że w związku z tą zmianą wydłużono okres, w trakcie którego spółka zobowiązała się do przekazania wierzycielom ostatecznych propozycji programu restrukturyzacji zadłużenia finansowego spółek.

W raporcie podano także, że „Dodatkowo na mocy umowy zmieniającej jej strony postanowiły, że umowa pierwotna ulega rozwiązaniu, bez konieczności podejmowania przez strony jakichkolwiek dodatkowych działań, również w przypadku gdyby do dnia 7 listopada 2017 r. ING Bank Śląski S.A. nie udostępnił Sygnity kredytu w kwocie ok. 5 mln zł (do czego się zobowiązał na mocy umowy pierwotnej), czy też w przypadku dokonania przez spółkę jakiejkolwiek płatności lub ustanowienia zabezpieczenia na rzecz jednego z kontrahentów Sygnity, które nie zostały wcześniej przedstawione wierzycielom.”

Wejście w życie umowy zmieniającej wymaga formalnej akceptacji przez wszystkich wierzycieli. Ta ma nastąpić do 6 listopada. W związku z trudną sytuacją finansową, w sierpniu tego roku Sygnity podpisało umowę dotyczącą zasad spłat zadłużenia finansowego. Umowa stanowiła między innymi, że Spółka ma wyemitować nowe obligacje o wartości nominalnej 49,6 mln zł z przeznaczeniem wyłącznie na całkowitą spłatę istniejących obligacji posiadanych przez obligatariuszy.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.