Sygnity pozywa Skarb Państwa

W raporcie bieżącym Sygnity S.A. podała, że wystąpiła do sądu okręgowego w Warszawie o zapłatę kwoty ok. 48,6 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie przeciwko Skarbowi Państwa.

Problem wynika z tego, że zamawiający, czyli Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) nie odebrał produktów, do których realizacji została zobowiązana Spółka. Sprawa nie jest świeża, chodzi bowiem o umowę podpisaną w czerwcu 2012 roku. Sygnity twierdzi, że swoją część umowy wykonała należycie. Zgodnie z umową Spółka miała zaprojektować, zrealizować i nadzorować w sposób gwarancyjny podsystemy: Hurtownia Danych oraz Podsystem Wykrywania Nadużyć w ramach Projektu ‚Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych’. Testy akceptacyjne systemów przebiegły pomyślnie, a wykonanie czynności związanych z dalszymi zapisami umowy były niemożliwe ze względu na „przyczyny leżące po stronie zamawiającego”. Sygnity nie mogło realizować szkoleń ani nadzorować systemu, który nie wszedł do użytku. W związku z tym Spółka domaga się trzech świadczeń pieniężnych z tytułu:

  • wynagrodzenia za prace wykonane i przedstawione do odbioru, których to prac zamawiający nie odebrał;
  • pozostającej do zapłaty części wynagrodzenia za wykonane przez spółkę produkty;
  • wynagrodzenia za usługi szkoleniowe, niezrealizowane z przyczyn dotyczących zamawiającego pomimo gotowości Sygnity.

Sygnity jest obecnie w kiepskiej formie. W ostatnim półroczu, Spółka osiągnęła stratę prawie 90 mln zł w ujęciu jednostkowym. Akcjonariusze podjęli decyzję o dalszej egzystencji Spółki, która obecnie podejmuje działania w celu zmniejszenia kwoty należności.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.