in ,

Sygnity wyemituje do 10 mln nowych akcji

Sygnity ma zamiar podnieść kapitał zakładowy, zgodnie z tym, co zostało ustalone z Wierzycielami spółki w porozumieniu dotyczącym zasad spłat zadłużenia finansowego spółki.

“Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki […] podwyższa kapitał zakładowy spółki z kwoty 11 886 242,00 złote do kwoty nie mniejszej niż 11 886 243,00 złote i nie większej niż 21 886 242,00 złote, tj. o kwotę nie mniejszą niż 1 złoty i nie większą niż 10 000 000,0” – podano w komunikacie.

Spółka chce, aby nastąpiło to w drodze emisji nowych akcji, jednak emisja ta nie będzie miała charakteru publicznego, co oznacza, że oferta będzie skierowana do 149 Uprawnionych Inwestorów, których wybierze spółka.

“Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii Z większością 4/5 głosów, przy czym nie może ona być niższa od wartości nominalnej Akcji. Łączna kwota uzyskana w wyniku emisji Akcji Serii Z będzie wynosić nie mniej niż 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych i nie więcej niż 12.000.000,00 (dwanaście milionów) złotych.” – zaznacza spółka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapisz się na nasz newsletter!
SUBSKRYBUJ
ISE Sony

Sony na targach ISE 2018

filtr hepa węglowy

Dwie najważniejsze technologie antysmogowe w oczyszczaczach powietrza