Sygnity wyemituje do 10 mln nowych akcji

Sygnity ma zamiar podnieść kapitał zakładowy, zgodnie z tym, co zostało ustalone z Wierzycielami spółki w porozumieniu dotyczącym zasad spłat zadłużenia finansowego spółki.

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki podwyższa kapitał zakładowy spółki z kwoty 11 886 242,00 złote do kwoty nie mniejszej niż 11 886 243,00 złote i nie większej niż 21 886 242,00 złote, tj. o kwotę nie mniejszą niż 1 złoty i nie większą niż 10 000 000,0” – podano w komunikacie.

Spółka chce, aby nastąpiło to w drodze emisji nowych akcji, jednak emisja ta nie będzie miała charakteru publicznego, co oznacza, że oferta będzie skierowana do 149 Uprawnionych Inwestorów, których wybierze spółka.

„Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii Z większością 4/5 głosów, przy czym nie może ona być niższa od wartości nominalnej Akcji. Łączna kwota uzyskana w wyniku emisji Akcji Serii Z będzie wynosić nie mniej niż 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych i nie więcej niż 12.000.000,00 (dwanaście milionów) złotych.” – zaznacza spółka.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.