Top 20 – Amazon Web Services (AWS)

W 2023 roku Amazon Web Services (AWS) ponownie umocnił swoją pozycję jako lider innowacji w obszarze technologii chmury obliczeniowej. Przez wprowadzenie szeregu przełomowych produktów i usług, AWS nie tylko zademonstrował swoje umiejętności technologiczne, ale także wyznaczył nowe standardy w bezpieczeństwie i funkcjonalności rozwiązań chmurowych, potwierdzając swoją rolę jako pioniera w dziedzinie sztucznej inteligencji i obliczeń w chmurze.

Newsroom BrandsIT - NewsRoom Brandsit
2 min

W 2023 roku Amazon Web Services (AWS), jednostka Amazon.com, ponownie udowodniła, że jest jednym z czołowych innowatorów w dziedzinie technologii chmury obliczeniowej. 

Amazon Q

Kluczowym momentem 2023 roku dla AWS było zaprezentowanie Amazon Q, nowego typu asystenta AI generatywnego, zaprojektowanego specjalnie dla środowiska pracy. Ten innowacyjny produkt łączy w sobie zaawansowane możliwości AI z bezprecedensowym naciskiem na bezpieczeństwo i prywatność, oferując rozwiązanie dostosowane do specyficznych potrzeb biznesowych​​. Amazon Q jest przykładem, jak AWS wykorzystuje AI do tworzenia praktycznych, bezpiecznych i skutecznych narzędzi biznesowych.

AWS Graviton4 i Trainium2

Inną znaczącą innowacją jest wprowadzenie przez AWS chipów Graviton4 i Trainium2. Te nowe chipy są zaprojektowane, aby przyspieszyć działanie AI generatywnego oraz innych obciążeń pracy, czyniąc je szybszymi, tańszymi i bardziej energooszczędnymi​​. Jest to istotny krok w kierunku wydajniejszej i bardziej zrównoważonej chmury obliczeniowej.

Ulepszenia Amazon Bedrock i Amazon SageMaker

AWS wprowadził również znaczące ulepszenia do Amazon Bedrock, usługi umożliwiającej dostęp do dużych modeli językowych i innych modeli podstawowych od wiodących firm AI. Nowe funkcje pozwalają na dostosowywanie modeli i wykonanie zadań wieloetapowych​​. Dodatkowo, pięć nowych funkcji Amazon SageMaker, usługi zarządzanej przez AWS, umożliwia łatwiejsze budowanie, trenowanie i wdrażanie modeli dla AI generatywnego​​.

AWS kontynuuje swój marsz naprzód, definiując przyszłość technologii chmury obliczeniowej i sztucznej inteligencji, dostarczając rozwiązania, które są nie tylko zaawansowane technologicznie, ale także dostosowane do realnych potrzeb biznesowych i bezpieczeństwa danych.