Top 20 – IBM

W 2023 roku firma IBM ugruntowała swoją pozycję jako globalny lider innowacji w dziedzinie technologii. Przez wprowadzenie nowatorskich produktów i usług, IBM nie tylko dostosowała się do dynamicznie zmieniającego się rynku technologicznego, ale także wyznaczyła nowe standardy w cyfrowej transformacji.

Newsroom BrandsIT - NewsRoom Brandsit
2 min

W 2023 roku firma IBM umocniła swoją pozycję jako jednego z wiodących innowatorów w dziedzinie technologii. Przez swoje przełomowe produkty i usługi, firma nie tylko udowodniła swoją zdolność do dostosowywania się do szybko zmieniającego się rynku technologicznego, ale także zaznaczyła swój wpływ na przyszłość cyfrowej transformacji.

Platforma Watsonx

Najbardziej znaczącym nowym produktem IBM w 2023 roku była platforma Watsonx, która obejmuje Watsonx.data i Watsonx.governance. Watsonx.data, magazyn danych oparty na architekturze lakehouse, jest zoptymalizowany pod kątem zarządzania danymi i obciążeniami AI. Umożliwia on zarządzanie obciążeniami zarówno lokalnie, jak i w środowiskach wielochmurowych, obniżając przy tym koszty magazynowania danych o 50%. Watsonx.governance to zestaw narzędzi AI, który operacjonalizuje zarządzanie, minimalizując ryzyko, czas i koszty związane z ręcznymi procesami​​.

IBM Hybrid Cloud Mesh

IBM Hybrid Cloud Mesh to inna przełomowa innowacja, mająca na celu ułatwienie zarządzania aplikacjami i usługami w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych. Usługa ta oferuje bezpieczeństwo, skalowalność, i optymalizację wydajności, a jej wprowadzenie jest zgodne z misją IBM wspierania organizacji w ich transformacji cyfrowej​​.

IBM Envizi ESG Suite

IBM Envizi ESG Suite, rozwiązanie do zarządzania emisjami gazów cieplarnianych Scope 3, teraz zawiera funkcjonalność automatycznej klasyfikacji tekstu przy użyciu NLP. Umożliwia to szybsze i dokładniejsze zarządzanie danymi wydatków, co jest kluczowe dla raportowania ESG​​.

Akwizycje i rozwój

W 2023 roku IBM ogłosiła również plany przejęcia zdolności modernizacji aplikacji od Advanced, co zwiększy jej możliwości w zakresie modernizacji aplikacji mainframe i danych​​. To kolejny krok firmy w kierunku umacniania swojej strategii w obszarze hybrydowego chmury i AI.

Te innowacje i osiągnięcia nie tylko potwierdzają pozycję IBM jako lidera w dziedzinie technologii, ale także ukazują jej determinację do ciągłego dążenia do doskonałości i innowacyjności.