Transition Technologies PSC z unijną dotacją na rozwój robotów przemysłowych

Izabela Myszkowska
Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 4 min
4 min

Konsorcjum z udziałem Transition Technologies PSC (TT PSC), globalnego integratora rozwiązań informatycznych, który realizuje koncepcję Przemysłu 4.0, aby pomóc firmom w ich cyfrowej transformacji, otrzymało unijne dofinansowanie na rozwój robotów przemysłowych. Dotacja dla konsorcjum w wysokości 9,2 mln euro została przyznana w ramach programu Horizon Europe, kluczowego unijnego programu finansowania badań i innowacji. Budżet trzyletniego projektu wynosi 11,2 mln euro. 

TT PSC jest jedyną firmą z Polski w ramach międzynarodowego konsorcjum. W ramach projektu będzie odpowiedzialna za integrację urządzeń i technologii zapewniających operatorom bezproblemową komunikację na linii człowiek-robot. W tym celu będą wykorzystane m.in. przetwarzanie języka naturalnego, uczenie maszynowe, sprzęt do zdalnej współpracy bez użycia rąk, monitorowanie sygnałów fizjologicznych, śledzenie oczu, obliczenia na GPU czy usługi w chmurze.

“Roboty i automatyzacja od dawna są obecne w fabrykach. Oczywiście przewyższają nas w szybkości pracy, dokładności, wydajności, ale dzięki postępowi możemy zachować główną rolę człowieka i wykorzystać ludzki intelekt, zdolności adaptacyjne, spontaniczność czy kreatywność. Sam jestem ciekaw, jak daleko – wykorzystując zarówno rzeczywistość rozszerzoną, jak i sztuczną inteligencję – zajdziemy w procesie tworzenia robotów przemysłowych. Nie tylko będą one mogły przejąć fizyczne i poznawcze obciążenia człowieka, ale również będą w stanie uczyć się i zdobywać doświadczenie wraz ze swoimi ludzkimi odpowiednikami w ramach zespołu, aby wypracować dobre i wysokiej jakości praktyki produkcyjne. Jestem przekonany, że tak skonstruowane i wykorzystywane w zakładach maszyny mogą stać się stałym elementem procesu produkcyjnego”

Adam Gąsiorek, CTO w TT PSC

Rozwój robotyzacji i współpracy człowiek-maszyna wspierają programy unijne finansujące badania i innowacje. Zwieńczeniem projektu “Fluently”, finansowanego przez Horizon Europe, będzie opracowanie urządzenia “Fluently Smart Interface” oraz uruchomienie “Robo-Gym” – pierwszego w Europie centrum interaktywnych szkoleń człowiek-robot, w którym ludzie i roboty od siebie nawzajem uczą się swoich praktyk pracy. “Fluently” wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w zakresie podejmowania decyzji opartych na sztucznej inteligencji, aby osiągnąć prawdziwą interakcję społeczną między ludźmi i maszynami, jednocześnie dostosowując się do wysoce dynamicznych kontekstów produkcyjnych.

Roboty wyposażone w “Fluently Smart Interface” będą interpretować mowę, ton głosu i gesty, które będą automatycznie tłumaczone na instrukcje robotów, udostępniając je dla każdego profilu umiejętności robota. Modelowanie produktów i zmian w produkcji ma być realizowane w taki sposób, aby roboty we współpracy z człowiekiem mogły je rozpoznawać, interpretować i dostosowywać.

Ten wyjątkowy projekt, koordynowany przez firmę Reply, przyciągnął aż 21 firm i instytucji działających w obszarze przemysłowym z 13 krajów – także spoza Europy. Partnerzy połączą doświadczenie, kompetencje i entuzjazm w zakresie wdrażania najnowszych technologii, aby wejść na kolejne poziomy rewolucji przemysłowej. Zwieńczeniem prac będzie demonstracja efektów wdrożenia “Fluently Smart Interface” na trzech pełnowymiarowych pilotach charakteryzujących się różnym poziomem automatyzacji, dynamiki produkcji i złożoności podejmowania decyzji produkcyjnych. 

Wydatki na komercjalizację projektu obejmujące wdrożenie Fluently i stworzenie Robo-Gym szacowane są na 18,8 mln euro. Prognozowana EBITDA projektu w 2028 r. wynosi 16,3 mln euro. Zwrot z inwestycji zakładany jest w 2028 r. przy 13-procentowym zysku brutto i ROI na poziomie 91%. Oczekuje się, że osiągnięcie tego wyniku będzie wymagało zatrudnienia co najmniej 325 osób w łańcuchach dostaw projektu.    

Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz