Trendy technologiczne – technologie, które warto obserwować

Izabela Myszkowska
Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 6 min
6 min

Raport Tech Trends 2023, opracowany przez firmę doradczą Deloitte, wskazuje, że wdrożenie lub zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych coraz częściej wymaga przeniesienia procesów biznesowych do świata wirtualnego. Jednocześnie, aby transformacja ta była efektywna, konieczne jest powszechne zrozumienie i akceptacja technologii, takich jak sztuczna inteligencja czy metawersum.

Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych coraz częściej wymaga przeniesienia procesów biznesowych do świata wirtualnego. Jednocześnie, aby efektywnie przeprowadzić tę transformację, konieczne jest zrozumienie i akceptacja technologii, takich jak sztuczna inteligencja czy metawersum, wynika z raportu Tech Trends 2023, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Z kolei, z racji rosnącej popularności usług chmurowych, część firm podejmuje prace nad narzędziami umożliwiającymi skuteczne zarządzanie zdecentralizowanymi usługami.

Autorzy raportu Tech Trends 2023 wskazują, że kwestie łatwości interakcji ze sprzętem, tempa przepływu informacji oraz szybkości przetwarzania danych od lat determinują kierunki rozwoju sektora IT. W tym kontekście, rozszerzona rzeczywistość, która coraz częściej towarzyszy ludziom nie tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym, stanowi symbol obecnego stanu branży technologii informatycznych. Dążenie do uproszczenia korzystania z coraz bardziej zaawansowanych technologii zmienia charakterystykę cyfrowych narzędzi. Metawersum, chmura obliczeniowa czy sztuczna inteligencja, do niedawna były głównie tematami dyskusji futurystów, jednak coraz bardziej wkraczają w nasze codzienne życie. W najbliższej przyszłości, zdolność do implementacji nowoczesnych rozwiązań oraz otwartość pracowników na zmiany mogą decydować o tym, czy dany podmiot uzyska przewagę konkurencyjną w coraz dynamiczniej zmieniającym się świecie.

Metaverse – trend czy kreacja

Metawersum jest jednym z szybciej rozwijających się trendów przedstawionych w raporcie Deloitte Tech Trends 2023. Wskazują na to także prognozy analityków, które przewidują, że do 2024 roku wartość tego rynku będzie sięgać 800 miliardów dolarów. Z kolei, wykorzystanie technologii VR w codziennej działalności przedsiębiorstw staje się dużo bardziej popularne. Już teraz, część firm przeprowadza symulacje inwestycji za pośrednictwem takich platform, co pozwala na zwiększenie efektywności procesów. Jednakże, autorzy raportu „Tech Trends 2023” podkreślają, że metawersum nie powinno być postrzegane jako alternatywa dla osobistych doświadczeń konsumenckich, tylko bardziej zaawansowany od np. mailingu kanał dotarcia do potencjalnego klienta.

Sztuczna inteligencja i wyzwania związane z jej rozwojem

Sztuczna inteligencja jest kolejnym z trendów wskazanych w raporcie Tech Trends 2023. Zastosowanie AI w działalności firm staje się coraz powszechniejsze, jednak kwestia zaufania do tej technologii staje się coraz ważniejsza. Wielu pracowników i konsumentów może mieć problem z akceptowaniem roli sztucznej inteligencji w życiu prywatnym i zawodowym, co wymaga efektywnej strategii wdrożenia AI i jej odpowiedniej komunikacji.

Metacloud jako sposób na zarządzanie zdalnym środowiskiem

Blisko co dziewiąte przedsiębiorstwo korzysta z przynajmniej dwóch różnych platform chmurowych, a co czwarte z minimum pięciu. Wykorzystanie kilku środowisk chmurowych może stwarzać ryzyko powstania luk w systemach bezpieczeństwa lub doprowadzać do rozmieszczenia danych w różnych repozytoriach, co wymaga efektywnego zarządzania wirtualną siecią usług. Rozwiązaniem na to może być metacloud – główna chmura, pozwalająca na dostęp do różnych usług z jednego źródła, co eliminuje konieczność specjalizowania się przez administratorów w różnego rodzaju środowiskach typu cloud.

Cybersecurity- aby zabezpieczyć przestrzeń działania

Kolejnym trendem wskazanym przez raport Tech Trends 2023 jest rosnące znaczenie bezpieczeństwa cybernetycznego. Wraz z coraz większą liczbą połączeń między sieciami i urządzeniami, rośnie także ryzyko ataków cybernetycznych, które mogą narazić firmy na straty finansowe oraz reputacyjne. Według raportu, w 2023 roku przeciętny koszt ataku cybernetycznego dla przedsiębiorstwa może sięgnąć nawet 4,4 miliona dolarów.

W związku z tym, coraz więcej firm stawia na innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, takie jak sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe, które pozwalają na szybsze wykrywanie i reagowanie na zagrożenia. Ponadto, coraz większą popularnością cieszą się rozwiązania związane z cyberbezpieczeństwem w chmurze, które pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony danych przechowywanych w chmurze.

Eco

Wreszcie, raport wskazuje także na rosnącą wagę ekologiczną w działalności biznesowej. Wraz z coraz większą świadomością społeczną na temat zmian klimatycznych, firmy coraz częściej kierują swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, stosując m.in. rozwiązania oparte na energii odnawialnej, redukując zużycie energii i wody, a także ograniczając emisję gazów cieplarnianych. Według raportu Deloitte, w najbliższych latach coraz więcej przedsiębiorstw będzie kłaść nacisk na zrównoważony rozwój, co stanie się jednym z kluczowych czynników decydujących o konkurencyjności na rynku.

Podsumowując, raport Tech Trends 2023 przygotowany przez firmę Deloitte wskazuje na wiele innowacyjnych trendów i rozwiązań technologicznych, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości biznesu. Wraz z rosnącym znaczeniem sztucznej inteligencji, metawersum czy rozwiązań chmurowych, wzrasta także potrzeba bezpieczeństwa cybernetycznego oraz zrównoważonego rozwoju. Dlatego też, przedsiębiorstwa, które będą potrafiły odpowiednio dostosować swoją strategię do nowych wyzwań, będą miały przewagę konkurencyjną na rynku.

Nie wszystkie trendy mogą mieć jednakowy wpływ na biznes. I jeśli cyberbezpieczeństwo, ekologia dotyczą wszystkich firm działających cyfrowo, o tyle metaverse jest koncepcją, której perspektywa tak szerokiego wykorzystania jak dwa poprzednie trendy jest raczej mglista. Inaczej ma się sprawa z przypadkiem sztucznej inteligencji i metacloud. Trendy rynkowe, dostępność rozwiązań i przydatność biznesowa sprawiają, że rozwiązania te będą się cieszyć powszechną popularnością.

SOURCES:Deloitte
Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz