Ad image

Trendy technologiczne w edukacji w 2023 roku

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 6 Min Read

Rozwój cyfrowych narzędzi sprawia, że globalny rynek EdTech jest w ciągłym procesie kształtowania się i rozwoju. W jakim kierunku będą zmierzać globalni gracze w tej branży w 2023 roku? Eksperci wskazują m.in. na wzrost inwestycji w technologie, dalszą popularyzację nauki opartej na grywalizacji oraz rozwój Nano Learningu.

W 2022 roku sektor EdTech wyceniany był na ponad 125 miliardów USD, a prognozy mówią o wzroście jego wartości do niemal 233 miliardów USD do 2027 r., co pokazuje ogromny potencjał w tej branży[1]. Jakie kroki będą podejmować firmy działające na tym rynku, aby budować swoją przewagę konkurencyjną? 

Wzrost inwestycji w technologie

Max Azarov, założyciel i CEO platformy edukacyjnej Novakid, wskazuje, że główne podmioty na rynku EdTech – szkoły, instytucje szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstwa i rządy – przyjmą bardziej zdecydowane strategie wdrażania technologii, które mają ułatwić nauczanie mieszane i pracę zdalną. 

– Według raportu Owl Ventures Education Outcomes Report 2022 [2] w ciągu następnej dekady na rynek pracy wejdzie dodatkowe 800 milionów absolwentów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 350 milionów absolwentów szkół policealnych, napędzając bezprecedensowy popyt na rozwiązania w zakresie podnoszenia i przekwalifikowywania umiejętności. Biorąc pod uwagę ten potencjał wzrostu, sektor EdTech nadal będzie przyciągał znaczące inwestycje – dodaje Max Azarov. 

Większy nacisk na personalizację edukacji

Technologie, takie jak sztuczna inteligencja i maszynowe uczenie, rozwijają się i przenikają do coraz większej liczby platform edukacyjnych. Umożliwia to m.in. automatyzację personalizacji edukacji na dużą skalę. Według Nitina Ramrakhyaniego, wiceprezesa ds. produktu w firmie Novakid, personalizacja oparta na technologii zapewni uczniom możliwość tworzenia preferowanych doświadczeń, ponieważ docelowo nauka powinna sprawiać wrażenie zabawy, a definicja zabawy jest inna dla każdego. 

– W Novakid stosujemy już personalizację w znaczącym zakresie, m.in. określamy preferencje kursantów, styl uczenia się oraz dopasowujemy uczniów do nauczycieli na podstawie ich konkretnych umiejętności i osobowości. Jednak większość procesu personalizacji odbywa się obecnie w sposób niezautomatyzowany. Dążymy do tego, aby oparte na sztucznej inteligencji rozwiązania do uczenia maszynowego i silniki rekomendacji analizowały zachowania użytkowników na platformie i automatycznie tworzyły  spersonalizowane zalecenia w celu doskonalenia określonych umiejętności, ulepszenia procesu uczenia się i poprawy wyników – kontynuuje Ramrakhyani.

Nauka skoncentrowana na uczniu  

Coraz częściej wskazuje się na wysoką efektywność nauczania asynchronicznego, zakładającego umożliwienie uczniom nauki we własnym tempie. Szeroko rozwinięte w branży EdTech rozwiązania do samodzielnej praktyki pozwalają kursantom pracować samodzielnie, a następnie wykorzystać pozostały czas na lekcje lub bezpośrednie zajęcia z nauczycielem. To wszystko wpływa na rozwój nowego modelu w EdTech – “samouczenia się z przewodnikiem”, w którym nauczyciele nadal kierują procesem, zalecając ścieżki uczenia się i zapewniając wsparcie, ale uczniowie zachowują większą autonomię, mając swobodę i elastyczność w kształtowaniu swoich doświadczeń. Trend ten już dostrzegają platformy e-learningowe, np. w Novakid, dzięki wykorzystaniu inteligentnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i chatboty, prowadzone są działania zmierzające do tego, aby użytkownicy spędzali 70 proc. czasu na platformie na samodzielnej nauce, a tylko 30 proc. czasu na lekcjach wspomaganych przez nauczyciela. 

Grywalizacja motywatorem edukacyjnym

Gamifikacja i uczenie się oparte na grach będą nadal wyraźnym trendem. Ich siłą napędową są takie czynniki, jak rosnąca potrzeba poprawy doświadczeń edukacyjnych w celu uzyskania dobrych wyników, coraz popularniejsze zjawisko przedkładania nauki nad oceny, oraz zwiększone korzystanie z urządzeń mobilnych. Badanie przeprowadzone przez Taylor i Francis[3] wskazuje, że 67 proc. uczniów uznaje kursy, w których stosowana jest grywalizacja za bardziej motywujące niż tradycyjne metody prowadzenia zajęć. Efekty uczenia się opartego na grach są dostrzegalne w bardzo szerokim zakresie. Badania pokazują, że pracownicy, którzy brali udział w procesie wdrożeniowym do firmy uwzględniającym elementy grywalizacji, są bardziej efektywni. 

Nauka w wielkim skrócie, czyli Nano Learning

Na 2023 rok prognozuje się również rozwój Nano Learningu, czyli koncepcji nauczania poprzez bardzo małe fragmenty przekazywanej wiedzy. Jest to system, który dostarcza uczniom zwięzłej dawki informacji do przyswojenia w formie np. krótkich filmów czy nagrań dźwiękowych. Ten styl uczenia się “na jeden kęs” jest przeznaczony zwłaszcza dla pokolenia Z, co wynika z tego, że są to osoby, których przeciętny czas skupienia uwagi jest bardzo krótki. Kursy nano-learningowe trwają zwykle od dwóch do dziesięciu minut i stanowią indywidualny program. 

Zgodnie z prognozami 2023 rok w branży EdTech upłynie z jednej strony pod znakiem kontynuacji trendów, które już od kilku lat kształtowały ten rynek, jak np. stosowanie grywalizacji. Z drugiej strony przewidywane znaczące inwestycje w ten sektor mogą przynieść implementację dotąd niestosowanych rozwiązań, wyznaczających nowy kierunek jego rozwoju. 


[1]https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/educational-technology-ed-tech-market-1066.html?gclid=Cj0KCQiA8aOeBhCWARIsANRFrQEcLXx_b60NCUcBiLUx3VsTdhaIFmwXrZo3INAapdS9Anz1TJGH_YEaAqWgEALw_wcB

[2]https://owlvc.com/outcomes.php

[3]https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08832323.2018.1490687?journalCode=vjeb20

[4]International Journal of Human-Computer Studies, “The effect of challenge-based gamification on learning: An experiment in the context of statistics education”, NZ Legaki & Nannan Xi (December 2020). 

SOURCES:Novakid