Trójmorski klimat dla cyfrowych inwestycji

Michał Kanownik
Michał Kanownik - Prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska
7 min

Lipcowy Szczyt i Forum Biznesowe Inicjatywy Trójmorza ukazał, że charakter kooperacji w regionie ewoluuje, a priorytetem stała się współpraca gospodarcza. W czasie spotkania decydentów i biznesu, polska i regionalna branża cyfrowa reprezentowana była przez Związek Cyfrowa Polska. Z Sofii przynoszę dobre wieści – cyfrowe przedsięwzięcia nabiorą wiatru w żagle, a Polska uchodzi w regionie za wyjątkowo atrakcyjnego partnera biznesowego. Wciąż postrzegani jesteśmy jako cyfrowe centrum regionu. To bez wątpienia dobre wieści dla polskiej branży.

Dzisiejsza Inicjatywa Trójmorza przeszła długą drogę od momentu jej zawiązania. Współpraca w Europie Środkowo-Wschodniej ma charakter nie tylko polityczny i skupiony wokół obronności, lecz przede wszystkim gospodarczy. Pośród przedstawicieli biznesu i decydentów państw zrzeszonych w Inicjatywie panuje przekonanie, że to właśnie rozwój i ekspansja biznesu w regionie stanowią klucz do wzrostu Trójmorza. Nacisk na wspólne działania ekonomiczne i ścisłe partnerstwo biznesowe jest dodatkowo potęgowany w obliczu walki z kryzysem wywołanym przez pandemię COVID-19. Wola podjęcia realnych działań i namacalnej współpracy jest silna. Wnioski te płyną z lipcowego Szczytu i Forum Biznesowego Trójmorza, w którego czasie Związek Cyfrowa Polska reprezentował branżę cyfrową Polski i regionu w ramach inicjatywy CEE Digital Coalition.

Spotkanie w Sofii okazało się szczególnie cenna dla naszego kraju. Polska, jako jedno z państw-inicjatorów Trójmorza wciąż cieszy się w regionie silną pozycją. Dotyczy to również sfery cyfrowej, w której uchodzimy za autorytet, a przede wszystkim doskonałego partnera w Interesach. A okazji do współpracy nie brakuje. Na Litwie dynamicznie wzrasta sektor fintech, w Bułgarii i na Słowenii ulokowano centra obliczeniowe oparte o superkomputery, Trójmorze obfituje we wschodzące przedsiębiorstwa skupione wokół budowy sieci piątej generacji, a współpraca z partnerami z Czech, Słowacji i Węgier może liczyć na dodatkowe wsparcie z zasobów Funduszu Grupy Wyszehradzkiej. W czasie panelu poświęconego innowacji, w towarzystwie decydentów i przedstawicieli Trójmorskiego biznesu dyskutowaliśmy o budowaniu sprzyjającego ekosystemu regulacyjnego w regionie oraz tutejszym potencjalnie, ale to właśnie postulat łączenia sił lokalnych inicjatyw technologicznych i podejmowaniu realnej, aktywnej współpracy gospodarczej zdominował spotkanie.

Nowy wymiar bezpieczeństwa

Wśród krajowej branży cyfrowej sektor cyberbezpieczeństwa może zyskać szczególnie wiele na panującym w Inicjatywie Trójmorza klimacie. Obronność i bezpieczeństwo, które stanowiły jeden z fundamentów zawiązania Inicjatywy w 2015 r., ma aktualnie wymiar cyfrowy. Na fali rosnącej świadomości administracji publicznej, przedsiębiorstw w sektorze prywatnym i obywateli na temat znaczenia zagrożeń w sieci, cyberbezpieczeństwo urasta do priorytetowej rangi i wiele mówi się o wykorzystaniu struktury Trójmorza do zbudowania platformy dla współpracy nad cyberbezpieczeństwem, jako jednym z filarów regionalnej ekonomii. Znaczenie tego obszaru potęgowane jest ze względu na trwającą dyskusję na temat budowy sieci 5G oraz krajowej i regionalnej niezależności cyfrowej. W grudniu ubiegłego roku zapadła również decyzja o ulokowaniu w Bukareszcie siedziby Europejskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa w Przemyśle, Technologii i Badaniach Naukowych. Centrum kompetencji znajdzie się zatem na terenie Trójmorza i ma ono stanowić główny instrument UE służący łączeniu inwestycji w związane z cyberbezpieczeństwem badania naukowe, technologie i rozwój przemysłu. Co więcej, cyberbezpieczeństwo stanowi również jeden z elementów cyfrowego komponentu polskiego planu odbudowy w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Kombinacja tych czynników przyniesie sektorowi cybersec wiele sposobności do rozwoju i ekspansji w kraju i regionie.

- Advertisement -

Nadchodzą inwestycje

Trójmorscy przedsiębiorcy powinni bacznie przyglądać się postępom prac nad wspomnianymi państwowymi planami przygotowywanymi w ramach europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Unijne wymogi dyktują, że co najmniej 20 proc. pozyskanych na ten cel środków przeznaczone zostać musi na inwestycje w transformację cyfrową. W efekcie większość planów przygotowanych przez państwa Inicjatywy Trójmorza zawiera w sobie dedykowany komponent cyfrowych inwestycji i reform. Zwiastuje to trwający kilka lat okres licznych szans dla dostawców usług i produktów cyfrowych. Planowane inwestycje to nie tylko okazja na rozwój branży w poszczególnych państwach, ale również na budowanie współpracy i zawiązywanie relacji biznesowych z biznesem pośród naszych partnerów w Inicjatywie – współpraca międzynarodowa przy projektach cyfrowych jest bowiem szczególnie doceniana przez władze europejskie.

Środki na międzynarodowe przedsięwzięcia w nadchodzących latach mogą płynąć również z Funduszu Trójmorza. Ten bowiem jako cel stawia inwestycje w trzech obszarach, a jednym z nich są właśnie technologie cyfrowe. Z wykorzystaniem środków z Funduszu powstaje właśnie największe centrum danych w regionie. Przez pierwsze dwa lata swojej działalności fundusz zgromadził blisko 1 mld euro kapitału, a docelowo kwota ta ma wynieść od 3 do 5 mld. Pieniądze czekać będą na odważne, obiecujące cyfrowe projekty. A okazji do ich realizacji będzie jedynie przybywać.

Dobry klimat dla rozwoju

Wśród uczestników Szczytu i Forum Biznesowego Trójmorza panowała zgoda co do faktu, że ekonomiczne znaczenie cyfryzacji będzie stale wzrastało, ponieważ przeplata ona wszystkie pozostałe sektory gospodarki, takie jak energetyka, transport, czy infrastruktura. Wspomniane już plany odbudowy również przewidują inwestycje w cyfryzację służby zdrowia, administracji publicznej, sądownictwa, rolnictwa, ochrony środowiska. Innymi słowy, transformacja cyfrowa ma przyspieszyć na przestrzeni całej gospodarki. Oznacza to, że przed branżą otworzy się wiele szans na dostarczanie usług i produktów i rozwiązań IT, których wdrażanie promowane będzie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym pośród firm wszystkich rozmiarów.

Wolą państw zrzeszonych w Trójmorzu jest dziś budowa przede wszystkim współpracy gospodarczej, wzajemnego napędzania swojego potencjału ekonomicznego i wspieranie nawiązywania relacji biznesowych. Międzynarodowa zgoda co do priorytetowego charakteru inwestycji w cyfryzację, która powinna przełożyć się na korzystny krajobraz regulacyjny, gospodarka poszukująca szans na odbudowę i wzrost wobec kryzysu pandemii oraz znaczne środki przewidziane na inwestycje w produkty i usługi cyfrowe zwiastują natomiast nadejście warunków sprzyjających rozwojowi branży cyfrowej w regionie i w kraju. Wykorzystanie tej szansy pozostaje teraz w rękach biznesu.

Michał Kanownik – autor felietonu jest prezesem Związku Cyfrowa Polska i inicjatorem projektu CEE Digital Coalition.

 

Udostępnij
- REKLAMA -