Ulgi podatkowe polskim magnesem na innowacyjność

Izabela Myszkowska
Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 5 min
5 min

Polska jest atrakcyjną lokalizacją dla innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym dla sektora IT. Wpływ na to ma w dużej mierze dostępny i stale rozszerzany pakiet ulg oraz preferencji podatkowych. Zdaniem ekspertów firmy TPA Poland w ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się kilka udogodnień, które wspierają rozwój branży IT. Wśród nich należy wymienić ulgę na działalność B+R, ulgę z tytułu zatrudniania innowacyjnych pracowników, IP Box oraz możliwość odliczenia 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. 

W Polsce funkcjonuje blisko 36,8 tys. firm specjalizujących się w różnych usługach IT. Jak wynika z raportu „Puls rynku IT w Polsce. Firmy, ludzie, transakcje” przygotowanego przez ekspertów TPA Poland i Baker Tilly TPA, ponad 82 proc. z nich to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z kolei spółki cywilne stanowią niespełna 12 proc. Do tego należy uwzględnić także spółki akcyjne i komandytowe z udziałem wynoszącym blisko 3 proc. dla każdej z tych form. 

„Nie można również zapominać o ponad 150 tys. firm funkcjonujących w branży IT jako jednoosobowe działalności gospodarcze. To pokazuje, jak różnorodna jest ta branża. Istniejące rozwiązania podatkowe sprawiają, że firmy z branży IT mogą w elastyczny sposób dopasować swój model działalności do zmieniającego się otoczenia rynkowego, nie narażając się przy tym na zarzut niezgodnego z przepisami minimalizowania obciążeń podatkowych”

Krzysztof Dziekoński, Partner w dziale audytu i doradztwa biznesowego w Baker Tilly TPA

Jak wskazuje ekspert, na uwagę branży IT zasługuje ulga B+R, która funkcjonuje w Polsce od początku 2016 r. Uprawnia ona do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na prace badawczo–rozwojowe, które zaliczono już do kosztów uzyskania przychodów. W praktyce zatem ulga umożliwia dwukrotne (a w przypadku kosztów wynagrodzeń nawet trzykrotne) odliczenie tych samych wydatków, jeżeli zostały przeznaczone na działalność B+R. A do takich można zaliczyć prace nad produktami i usługami IT. Przykładami czynności badawczo–rozwojowych w branży IT jest na przykład tworzenie nowych systemów, opracowywanie nowego języka oprogramowania, rozwój nowych aplikacji/oprogramowania komputerowego, czy rozwój i ulepszanie istniejącego oprogramowania. 

W Polsce z szeroko pojętym sektorem IT zawodowo związanych jest blisko pół miliona osób. Rozszerzeniem ulgi B+R jest ulga na zatrudnianie innowacyjnych pracowników. Jej istotą jest pomniejszenie kwoty wpłacanych przez podatnika zaliczek na PIT od wynagrodzeń osób zajmujących się pracami badawczo–rozwojowymi o niewykorzystaną przez podatnika część ulgi z poprzedniego roku podatkowego. Ma ona wspierać i promować zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej, a także innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Ulga na zatrudnienia innowacyjnych pracowników daje możliwość pomniejszenia kwoty przekazywanych do urzędu skarbowego zaliczek na PIT pracowników o iloczyn nieodliczonej kwoty ulgi B+R i stawki podatku obowiązującej podatnika korzystającego z ulgi na innowacyjnych pracowników w danym roku podatkowym.

Branżę nowych technologii w kreowaniu atrakcyjnego wizerunku pracodawcy wspiera także możliwość odliczenia 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z nią, pracownicy z tego sektora, wykonujący pracę twórczą, mogą odliczyć od podstawy opodatkowania zryczałtowaną kwotę kosztów w wysokości 50 proc. uzyskanych przychodów. 

„Z podwyższonych kosztów autorskich mogą skorzystać na przykład programiści lub twórcy gier i aplikacji komputerowych. Ta preferencja pozwala na zaoferowanie pracownikom-twórcom atrakcyjniejszego schematu wynagradzania, co w praktyce przekłada się na uzyskiwanie przez nich wyższego wynagrodzenia netto, równocześnie zwiększając atrakcyjność pracodawców na wysoce konkurencyjnym rynku pracy”

Mikołaj Ratajczak, doradca podatkowy, Associate Partner w dziale doradztwa podatkowego w TPA Poland

Z kolei IP Box to mechanizm, który został wprowadzony do polskiego systemu podatkowego w roku 2019. Jego celem jest zachęcanie firm do inwestowania w badania i rozwój oraz komercjalizowania wyników tych prac. 

„Zasada działania IP Box polega na tym, że firmy, które prowadzą działania badawczo-rozwojowe na przykład w dziedzinie nowych technologii  mogą skorzystać z preferencyjnej stawki podatku dochodowego w wysokości 5%. Taka stawka ma zastosowanie do dochodów uzyskanych z komercjalizacji wytworzonej własności intelektualnej takiej jak oprogramowanie, patenty, wzory użytkowe, czy know-how. Firmy, które chcą skorzystać z mechanizmu IP Box, muszą spełnić określone warunki, m.in.: ponieść koszty związane z badaniami i rozwojem, dysponować tytułem prawnym do komercjalizowanej własności intelektualnej, np. patentu i posiadać dokumentację pozwalającą na prawidłową kalkulacje dochodu opodatkowanego preferencyjną stawką”

Mikołaj Ratajczak
SOURCES:TPA Poland
Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz