[the_ad_group id="105318"]

Unity Group zakończyło rok z 120 mln zł przychodów. Teraz liczy na jeszcze więcej

[the_ad_group id="105318"]

Unity Group zakończyło rok z 120 mln zł przychodów. Teraz liczy na jeszcze więcej

Rok 2022 był bardzo udany dla Unity Group. Grupa po raz kolejny powiększyła swoje roczne obroty w blisko trzycyfrowym tempie, osiągając na koniec ubiegłego roku ponad 120 mln zł skonsolidowanej sprzedaży netto (wzrost o 83% r/r). Jednocześnie wykazała pozytywne efekty pracy nad zwiększeniem zyskowności – marża EBITDA za 2022 r. przekroczyła 10%.

Duże wzrosty w kraju…

„Plany na 2022 r. zostały zrealizowane z nawiązką. Zakładaliśmy uzyskanie 115 mln zł, a przekroczyliśmy  poziom 120 mln zł skonsolidowanych przychodów netto. Do naszych wyników kontrybuowała również przejęta na początku 2022 r. spółka Global4Net. W wynikach grupy coraz więcej waży również działalność międzynarodowa, która w całym ubiegłym roku zanotowała wysoką dynamikę wzrostu. Rekordowe wyniki za 2022 r. zbudowały dobre pole do dalszego wzrostu również w tym roku.”

Marek Lose, CFO i Managing Partner w Unity Group

Przyjęta przez Unity Group rola partnera w cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, sprawdziła się w turbulentnym otoczeniu gospodarczym spowodowanym m.in. wybuchem wojny w Ukrainie czy kryzysem energetycznym. Firmy, w coraz większym stopniu, dostrzegają korzyści ekonomiczne z digitalizacji swoich modeli biznesowych i uruchamiania efektywnych kanałów sprzedaży w ramach podejścia omnichannelowego. Są też świadome wartości, jakie wnosi doświadczony partner, taki jak Unity Group, który od 25 lat realizuje projekty dotyczące transformacji, nie tylko z poziomu wdrażania technologii, ale również z perspektywy strategii biznesowej klientów. 

Udział w rekordowych wynikach Unity Group ma także działalność spółki Global4Net, która osiągnęła roczne przychody netto przekraczające 18 mln zł, co oznacza w ujęciu jednostkowym wzrost o ponad 70% r/r.

„Wyniki Global4Net i całej grupy potwierdzają trafność decyzji o przejęciu oraz zrealizowanie zakładanych synergii wynikających z połączonych potencjałów obu organizacji. Działając razem jesteśmy największym dostawcą Magento w Polsce, co ułatwia nam zdobywanie dużych projektów, wymagających szybkiego skalowania zespołu i podejmowania niestandardowych wyzwań.”

Marek Lose

… i za granicą

Z każdym rokiem Unity Group umacnia się na pozycji lidera transformacji cyfrowej handlu w Polsce, ale jednocześnie konsekwentnie i w coraz większym stopniu zaznacza swoją obecność również za granicą. W efekcie, działalność na rynkach międzynarodowych przyniosła grupie już ponad 20 mln zł w całym 2022 r., podczas gdy w 2021 r. odpowiadała za 13 mln zł obrotów. Wśród ważniejszych projektów realizowanych przez Unity Group są te prowadzone dla renomowanych klientów z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwajcarii, Francji, Finlandii czy Izraela. 

„Polski rynek ma wciąż duży potencjał wzrostu, ale nasza oferta z podobnym powodzeniem odpowiada również na potrzeby  zagranicznych partnerów, którzy polecają nasze usługi kolejnym firmom. Dlatego planujemy dalszą ekspansję zagraniczną, a wysiłki skupiamy teraz na budowie własnego kanału sprzedaży na rynku DACH. Jednocześnie aktywnie poszukujemy okazji na akwizycję, żeby dodatkowo przyspieszyć nasz rozwój w tym regionie.”

Dominik Janes, Szef Rozwoju Biznesu oraz Managing Partner w Unity Group

Unity Group jako inwestor na rynku technologicznym

Oprócz realizowanych kierunków strategicznych – oferowania kompleksowych usług w zakresie end-to-end w procesie transformacji handlu na rodzimym rynku i ekspansji na rynku DACH, Unity Group jest również inwestorem w sektorze nowych technologii. Od 4 lat rozwija i wspiera kapitałowo oraz poprzez transfer know-how projekt ONe B2B – platformę zarządzania sprzedażą i relacjami w kanale B2B. Spółka ta obecnie wyszła z fazy start-upu i rozpoczęła etap skalowania biznesu, pozyskując 50 klientów, co oznacza, że jest najczęściej wdrażanym systemem B2B w regionie CEE. Tym samym potwierdziły się tezy inwestycyjne Unity Group, jako jednego z inicjatorów projektu.   

Roadmapa 2023: na celowniku m.in. cloud, data i AI 

Unity Group nie zamierza zwalniać tempa. Rozwijając ofertę o nowoczesne rozwiązania, celuje w poziom 140-150 mln zł przychodów na koniec tego roku, czyli nawet o 25% więcej niż w 2022 r. Jak tego dokona?

„Rynek i nasi klienci są w procesie ciągłej zmiany, dlatego modyfikacji podlega również nasza oferta – dodajemy do niej to, co może przynieść naszym partnerom nowe korzyści biznesowe. Stawiamy na rozwój obszaru chmurowego, architekturę MACH i composable commerce. Ważnym filarem wzrostu będą również dalsze inwestycje w rozwiązania data i sztuczną inteligencję. Dostrzegamy tu duże zainteresowanie klientów i znaczący potencjał wzrostu. Niewykluczone są także kolejne akwizycje grupy, w szczególności w obszarach zgodnych z roadmapą strategicznych kierunków rozwoju Unity Group.”

Grzegorz Rudno-Rudziński, Head of Growth oraz Managing Partner w Unity Group
[the_ad_group id="105326"]

Popularne

Trend 24h

[the_ad_group id="105327"]

więcej publikacji

od naszych partnerów