Rekordowy 2021 rok w zakresie fuzji i przejęć – analiza decyzji UOKiK

Newsroom BrandsIT
Newsroom BrandsIT - NewsRoom Brandsit 3 min
3 min

W 2021 roku obserwowaliśmy rekordową liczbę fuzji i przejęć przedsiębiorstw na polskim rynku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał wówczas 300 decyzji – o 57 więcej niż rok wcześniej. Sektorami, które były najbardziej narażone na te działania, były branża nieruchomości, handlu i energetyki. Te dane zostały udostępnione publicznie przez prezesa UOKiK, Tomasza Chróstnego.

Mimo trwającej pandemii, ubiegły rok minął pod znakiem fuzji i przejęć. Jak informuje UOKiK, łącznie przeprowadzono 376 postępowań, z czego 329 zostało wszczęte w 2021 roku. Wydano 300 decyzji, w tym 295 to zgody na koncentrację, 4 decyzje były warunkowe, a jedna stanowiła zakaz. Najczęściej omawiane sprawy dotyczyły branż nieruchomości, handlu oraz energetyki.

Prezes Chróstny wskazał, że cztery decyzje, w których zgoda była uzależniona od spełnienia przez przejmującego określonych warunków, to koncentracje: Lux-Med – Lecznice Citomed, Carrefour Polska – Ingka Centres Polska, DOZ – Euro-Apteka, Super Zdrowie i MLV18 oraz Betamed – Air Liquide. Z kolei zakaz dotyczył przejęcia przez Agorę kontroli na Eurozet.

Co więcej, Urząd oceniał 380 postępowań prowadzonych przez Komisję Europejską pod kątem wpływu koncentracji na polski rynek. W kontekście kontroli inwestycji, Prezes UOKiK prowadził dziewięć postępowań w ubiegłym roku, z czego osiem wszczął w 2021 r.

Postępowanie w sprawie kontroli inwestycji, podobnie jak w sprawach dotyczących koncentracji, podzielone jest na dwie fazy. Wstępne postępowanie sprawdzające jest pierwszym etapem i służy rozdzieleniu spraw na proste i niewymagające dalszych czynności kontrolnych od bardziej skomplikowanych.

Celem kontroli koncentracji prowadzonej przez Prezesa UOKiK jest zapobieganie fuzjom i przejęciom, które doprowadzą do ograniczenia konkurencji. Zgodnie z przepisami, zamiar przeprowadzenia transakcji podlega zgłoszeniu do UOKiK, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym zgłoszenie przekroczył równowartość 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Podsumowując, rok 2021 był rekordowy pod względem liczby fuzji i przejęć. Dynamika tych działań, mimo trudnej sytuacji pandemicznej, pokazuje aktywność i zdolność adaptacyjną przedsiębiorstw na polskim rynku. Z perspektywy przyszłości, kluczowe będzie monitorowanie działań UOKiK, a także ewolucja przepisów dotyczących kontroli koncentracji i inwestycji, aby zapewnić ochronę konkurencji i stabilność gospodarczą.

SOURCES:UOKiK
Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz