Ad image

W cieniu cyfrowej transformacji – wzrost zagrożeń dla API

W dobie cyfrowej transformacji, gdzie interfejsy programowania aplikacji (API) stanowią kręgosłup większości nowoczesnych usług i aplikacji internetowych, nowy raport firmy Akamai rzuca światło na rosnącą liczbę ataków skierowanych na te niezbędne komponenty. Publikacja "Hidden in the Shadows: Attack Trends Bring API Threats to Light" w ramach serii "Stan Internetu" (SOTI), dostarcza alarmujących danych, które wskazują na pilną potrzebę zabezpieczenia API przed rosnącymi zagrożeniami.

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit

W dobie cyfrowej transformacji, gdzie interfejsy programowania aplikacji (API) stanowią kręgosłup większości nowoczesnych usług i aplikacji internetowych, nowy raport firmy Akamai rzuca światło na rosnącą liczbę ataków skierowanych na te niezbędne komponenty. Publikacja “Hidden in the Shadows: Attack Trends Bring API Threats to Light” w ramach serii “Stan Internetu” (SOTI), dostarcza alarmujących danych, które wskazują na pilną potrzebę zabezpieczenia API przed rosnącymi zagrożeniami.

Europa, Bliski Wschód i Afryka pod ogniem

Analiza Akamai, obejmująca dane z całego 2023 roku, ujawnia niepokojące statystyki, z których wynika, że region Europa, Bliski Wschód i Afryka (EMEA) był najbardziej dotknięty atakami na API, odnotowując 47,5% wszystkich globalnych incydentów. Hiszpania, Portugalia, Holandia i Izrael wyróżniają się jako kraje z najwyższym odsetkiem takich ataków, co wskazuje na regionalne skupienie cyberprzestępców na tych obszarach.

Sektor detaliczny największym celem

Sektor detaliczny, jako jeden z największych beneficjentów integracji API, jednocześnie stanowi największe zagrożenie, ponosząc największą liczbę ataków internetowych – 74,6%. Dwukrotnie więcej niż w przypadku drugiego najbardziej dotkniętego sektora, czyli przemysłu high-tech. Złożoność ekosystemu handlowego, zależność od API i wartościowe dane to główne przyczyny tego stanu rzeczy. 

Dominujące wektory ataków

Raport Akamai zwraca uwagę na dominujące wektory ataków na API, takie jak protokoł HTTP i SQLi (Structured Query Language Injection), jak również techniki Cross-site scripting (XSS) i Command Injection (CMDi), podkreślając ich ciągłą popularność wśród cyberprzestępców. To pokazuje, że tradycyjne metody nadal znajdują zastosowanie w nowoczesnych atakach.

Ochrona API priorytetem

W obliczu rosnących zagrożeń, raport Akamai podkreśla kluczowe znaczenie zabezpieczeń API. Nadużycie logiki biznesowej, trudność w wykrywaniu nieautoryzowanej aktywności bez analizy behawioralnej, i rosnące wykorzystanie uwierzytelnionych interfejsów API do nielegalnego skrobania danych to tylko niektóre z problemów, przed którymi stają organizacje. Podnoszenie świadomości o zagrożeniach i stosowanie najlepszych praktyk bezpieczeństwa, takich jak monitorowanie anomalii i wczesne myślenie o zgodności, stają się kluczowe dla ochrony klientów i danych.

Bezpieczeństwo API jest krytycznym elementem, który często nie jest odpowiednio projektowany lub dostosowany do szybkiego tempa wdrażania nowych technologii. Dlatego też, raport Akamai nie tylko rzuca światło na problem, ale również oferuje praktyczne wskazówki dla organizacji, jak skutecznie zabezpieczyć swoje interfejsy API przed rosnącym spektrum zagrożeń.

Ataki na API stają się coraz bardziej złożone i zróżnicowane, wymagając od organizacji nie tylko świadomości ryzyka, ale i aktywnego podejmowania działań w celu jego minimalizacji. Zabezpieczenie API obejmuje kilka kluczowych obszarów:

  • Analiza i monitorowanie zachowań: Implementacja zaawansowanych systemów analizy behawioralnej i monitorowania anomalii może pomóc w wychwyceniu i zapobieganiu atakom w czasie rzeczywistym.
  • Zrozumienie i zabezpieczenie powierzchni ataku: Firmy muszą dokładnie zrozumieć, jakie elementy ich infrastruktury są narażone i jak mogą być wykorzystane przez atakujących.
  • Ochrona przed znanymi wektorami ataków: Obejmuje to zabezpieczenie przed iniekcjami SQL, XSS, a także przed bardziej zaawansowanymi technikami takimi jak CMDi.
  • Edukacja i świadomość: Podnoszenie świadomości na temat bezpieczeństwa wśród pracowników i klientów jest kluczowe dla utrzymania bezpiecznego środowiska cyfrowego.

Naprzód z bezpiecznym API

W świecie, gdzie API odgrywa kluczową rolę w cyfrowej transformacji, nie można lekceważyć zagrożeń, jakie niosą ze sobą ataki na te technologie. Raport Akamai “Hidden in the Shadows: Attack Trends Bring API Threats to Light” stanowi ważne przypomnienie o tym wyzwaniu, a jednocześnie dostarcza wiedzę i narzędzia niezbędne do jego przezwyciężenia. Ochrona API nie jest już tylko zadaniem dla specjalistów ds. bezpieczeństwa IT; stała się imperatywem dla każdej organizacji, która chce skutecznie konkurować i prosperować w dzisiejszym cyfrowym świecie.

Walka z zagrożeniami dla API wymaga zintegrowanego podejścia, które obejmuje technologię, procesy i ludzi. Poprzez aktywne zabezpieczanie interfejsów API, organizacje mogą nie tylko chronić swoje dane i usługi, ale również budować zaufanie u klientów, co w dzisiejszych czasach jest równie cenne jak ochrona przed cyberatakiem.