[the_ad_group id="105318"]

W jaki sposób funkcjonują domy maklerskie?

[the_ad_group id="105318"]

W jaki sposób funkcjonują domy maklerskie?

Inwestycje giełdowe polegające na kupowaniu określonych walorów na giełdzie mogą być prowadzone tak samo skutecznie przez inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Jednak każdy z nich musi dysponować w pierwszej kolejności kontem inwestycyjnym, które założy w dowolnie wybranym domu maklerskim.

Inwestycje giełdowe polegające na kupowaniu określonych walorów na giełdzie mogą być prowadzone tak samo skutecznie przez inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Jednak każdy z nich musi dysponować w pierwszej kolejności kontem inwestycyjnym, które założy w dowolnie wybranym domu maklerskim. Jak funkcjonują takie domy i czym zajmują się prócz zakładaniem i prowadzeniem rachunków inwestycyjnych swoich klientów?

Pojęcie domu maklerskiego

Dom maklerski jednoznacznie kojarzony jest z giełdą i z maklerami giełdowymi, którzy w nim pracują. Jednak nie można sprowadzać tej instytucji wyłącznie do pracodawcy dla maklerów. Z definicji wynika, że dom maklerski jest formą funkcjonowania firmy inwestycyjnej, która zajmuje się prowadzeniem na zlecenie swoich klientów transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych w obrębie giełdy. Dom maklerski może być niezależną instytucją lub też bankiem, który poza normalnymi swoimi działaniami zajmuje się także działalnością maklerską.

W domach maklerskich w istocie zatrudniani są maklerzy – typu front office, pracujący z klientami, jak i typu back office zajmujący się analizami rynkowymi i nadzorowaniem pracy maklerów front office. Makler musi mieć licencję dla prowadzenia swojej działalności. Może mieć też kompetencje do tego by służyć swoją radą klientom, w roli doradcy inwestycyjnego. Makler obdarzany jest przez klienta nie tylko zaufaniem, ale i upoważniony jest do dokonywania transakcji na giełdzie. Z drugiej strony takie upoważnienie wydaje mu również dom maklerski, dla którego pracuje. Dowiedz się więcej o godzinach handlu: https://www.xtb.com/pl/edukacja/godziny-handlu

Prawne aspekty działalności domów maklerskich

Wszystkie zasady zakładania i prowadzenia domów maklerskich zapisane są w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zanim powstanie taka instytucja, musi ona otrzymać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na swoją działalność. Zgodnie ze wspominaną ustawą kapitał założycielski domu maklerskiego na prowadzenie działalności maklerskiej w zależności od jej zakresu musi mieć odpowiednią wysokość, sięgającą od 50 tys. euro do nawet pułapu 730 tys. euro, co jest kwotą niebagatelną.

Dom maklerski musi prowadzić działalność w formie spółki, a dopuszczalną formą będzie przy tym spółka akcyjna, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowa, partnerska lub spółka jawna.

Nie można prowadzić domu maklerskiego bez wypełnienia zobowiązania do zatrudnienia w nim odpowiedniej liczby pracowników o określonych uprawnieniach, na podstawie umów o pracę. Na czele domu maklerskiego stoi zarząd lub rada nadzorcza, które muszą mieć odpowiednią liczebność członków, zapewniających prawidłowe zarzadzanie spółką. Powołanie prezesa zarządu i członka zarządu, który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie sytemu zarządzania ryzykiem w danym domie maklerskim nie może odbywać się w sposób dowolny, ale muszą oni być zatwierdzeni przez KNF.

Wymogiem prawnym jest też i to, by dom maklerski był członkiem systemu rekompensat, który prowadzony jest w Polsce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Co może w ramach swojej działalności robić dom maklerski?

Dom maklerski przyjmuje i realizuje za pośrednictwem swoich maklerów i kont inwestycyjnych zakładanych przez inwestorów, zlecenia kupna i sprzedaży wybranych walorów na giełdzie. Nie jest to jednak jedyna dziedzina działalności, jaką się zajmuje. Może też sprzedawać papiery wartościowe, doradzać pod kątem inwestycyjnym czy organizować emisje akcji i obligacji. Ponadto oferuje na rynku instrumenty finansowe.

[the_ad_group id="105326"]

Popularne

Trend 24h

[the_ad_group id="105327"]

więcej publikacji

od naszych partnerów