Wezwanie Cube.ITG do zamknięcia rozliczeń

Spółka Cube.ITG została wezwana przez Sescom do „uszanowania zapisów umowy, respektowania stanowiska audytora i ostatecznego zamknięcia kwestii rozliczeń”. Sescom jednocześnie podtrzymuje stanowisko dotyczące ustalenia ceny ostatecznej transakcji, to jest 6 234 573,60 zł.

Zgodnie z zapisami umowy, powołany został niezależny biegły rewident, w celu dokonania ostatecznej weryfikacji kwoty przedmiotowej transakcji. Warto zaznaczyć, że wybór audytora był wspólną propozycją stron, zaakceptowaną przez obie strony. Procedura sporządzenia raportu biegłego rewidenta również została uzgodniona w umowie, a wynik tej procedury jednoznacznie wskazał, że kupujący w pełni zaspokoił wszelkie roszczenia sprzedającego z tytułu umowy – napisano w komunikacie.

Do Cube.ITG zostało przekazane pismo dotyczące stanowiska rewidenta, a Sescom zaznaczył, że Spółka gotowa jest przedstawić swoje stanowisko przed sądem. W ubiegłym tygodniu Cube.ITG podał, że podejmie działania mające na celu dochodzenie należnych roszczeń wobec Sescom z tytułu  sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa na drodze postępowania sądowego.

Cube.ITG to spółka, która w 2009 roku zadebiutowała na NewConnect, w 2014 roku przeniosła swoje akcje na parkiet GPW. 2015 rok przyniósł przejęcie Data Techno Park – firmy będącej największym centrum przetwarzania danych w Europie Środkowej. Cube.ITG jest realizatorem projektów integracyjnych, wdrożeniowych. Świadczy również usługi związane z utrzymaniem, przejmowaniem w utrzymanie, zapewnianiem jakości i rozwojem infrastruktury IT..

Sescom jest dostawcą kompleksowych usług technicznych dla placówek sieciowych. Od 2013 roku notowany na NewConnect.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.