Więcej ulg proinnowacyjnych na projekty IT. Szansa na milionowe oszczędności

Więcej ulg proinnowacyjnych na projekty IT. Szansa na milionowe oszczędności

Branża IT dzięki proinnowacyjnym ulgom może zwiększać swoją konkurencyjność biznesową i przyciągać talenty. Wobec wzrastającej konkurencji na rynku, zapewnienie pracownikom coraz wyższych wynagrodzeń oraz rozwoju jest szczególnie ważne. Finansowanie na te cele można uzyskać dzięki oszczędnościom podatkowym z ulg proinnowacyjnych: ulgi B+R, IP Box, dla twórców oraz obowiązującej od tego roku ulgi na innowacyjnych pracowników. Tylko z odliczenia ulgi B+R firmy IT uzyskały 239 mln zł oszczędności w latach 2016-2019. Przy zastosowaniu kolejnych preferencji oszczędności dla firm mogą być jeszcze większe.

Potencjał na dodatkowe środki w branży IT jest bardzo duży. Dane Ministerstwa Finansów pokazują, że z roku na rok rośnie zainteresowanie firm rozliczeniem ulgi na badania i rozwój. Już w pierwszym roku obowiązywania tej preferencji (2016) 55 podatników IT rozliczyło ponad 50 mln zł kosztów kwalifikowanych. Warto zaznaczyć, że wówczas poziomy odliczeń były niskie (od 10 do 30 proc. kosztów kwalifikowanych). Trzy lata później beneficjentów ulgi B+R było już 378, a rozliczone koszty kwalifikowane sięgnęły prawie 630 mln zł.

– W sumie w okresie 2016-2019 przedsiębiorcy z sektora IT zaoszczędzili dzięki tej preferencji ponad 239 mln zł. Środki te mogą przeznaczyć na dowolny cel, na przykład na podwyżki dla pracowników, różnego typu programy motywacyjne lub szkoleniowepodsumowuje Tomasz Stańczyk, manager ds. ulg proinnowacyjnych w Ayming Polska

Dwukrotnie wyższe odliczenia w ramach ulgi B+R

Firmy IT nie zawsze są świadome istnienia ulg podatkowych, na czele z najbardziej powszechną w tej branży ulgą IP Box oraz obowiązującą najdłużej ulgą B+R. Ta pierwsza polega na objęciu preferencyjną 5-procentową stawką podatkową dochodu z komercjalizacji praw własności intelektualnej. W przypadku specjalistów IT kwalifikowanym IP będzie autorskie prawo do programu komputerowego. Preferencja dotyczy nie tylko płatników CIT, ale także PIT, w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

W ramach ulgi B+R za lata 2016-2022 można rozliczać do 200 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. W przypadku firm z sektora IT takimi kosztami będą:

  • koszty wynagrodzeń (dotyczy tylko umów o pracę, o dzieło i umów zlecenia – bez kontraktów B2B),
  • dodatkowe koszty powiązane z pracownikami, np. delegacje, szkolenia itp.,
  • koszty licencji na oprogramowanie,
  • koszty amortyzacji maszyn i urządzeń (np. komputery),
  • materiały i surowce, np. jeśli jest to firma IT programująca systemy wbudowane.

– Warto podkreślić, że od 2022 r. pakiet ulg proinnowacyjnych uległ rozszerzeniu m.in. o ulgę na innowacyjnych pracowników, zaś ulga B+R została uatrakcyjniona i od tego roku będzie możliwe odliczenie aż 200 proc. kosztów osobowych w ramach kosztów kwalifikowanych. Jednocześnie pojawiła się możliwość rozliczenia ulgi B+R w ramach dochodu podlegającego IP Box. O tych nowych możliwościach wielu podatników wciąż nie wie. System finansowania innowacji stał się bardziej komplementarny, co daje firmom większe szanse na wygenerowanie maksymalnych oszczędnościtłumaczy Wojciech Popardowski, Project Manager w Dziale innowacji, ulg i dotacji w Ayming Polska.   

Nieznane możliwości

Coraz częściej stosowanym rozwiązaniem w branży IT jest ulga dla twórców. Umożliwia ona zastosowanie 50 proc. kosztów uzyskania przychodu w przypadku działalności twórczej odznaczającej się oryginalnością. A to oznacza wyższą pensję netto. Aby skorzystać z ulgi, należy wyraźnie wyodrębnić honorarium autorskie od innych składników wynagrodzenia pracownika-twórcy.

Wprowadzona w 2022 r. ulga na innowacyjnych pracowników pozwala z kolei na bieżące obniżanie zaliczek na podatek dochodowy PIT w odniesieniu do specjalistów realizujących projekty badawczo-rozwojowe w przynajmniej 50 proc. swojego czasu pracy. Redukcja tych zaliczek może być stosowana do momentu osiągnięcia kwoty stanowiącej równowartość ulgi B+R, której podatnik nie miał możliwości wykorzystać w poprzednim roku podatkowym.

Ile można zaoszczędzić

Weźmy za przykład firmę IT tworzącą oprogramowanie na zamówienie, co odbywa się w ramach projektów B+R. Dodatkowo oprogramowanie jest sprzedawane lub licencjonowane innym podmiotom. Spółka zatrudnia 10 pracowników zaangażowanych w prace B+R w 100 proc. czasu pracy. Ich średnie wynagrodzenie to 15 tys. zł. Wysokość odprowadzonego podatku dochodowego to 1 mln zł rocznie.

Koszt pracodawcy w przypadku jednego pracownika to ok. 216 tys. zł rocznie. Przy 10 pracownikach to 2,16 mln kosztów osobowych możliwych do odliczenia w ramach ulgi B+R za lata 2016-2021. Natomiast od roku podatkowego 2022 odliczenie kosztów osobowych zostało podwyższone do 200 proc., co daje 4,32 mln zł kosztów osobowych do rozliczenia. Oszczędności tylko dla roku 2022 (19 proc. od 4,32 mln zł) wyniosą wówczas 820 800 zł, a należny podatek zostanie zredukowany do 179 200 zł.

Dodatkowo spółka może skorzystać z ulgi IP Box i zastosować preferencyjną 5-procentową stawkę opodatkowania. Wówczas podatek zostanie obniżony do 47 tys. zł, co daje całkowitą roczną oszczędność w wysokości 953 tys. zł. Do tego dochodzą kolejne oszczędności dotyczące pensji samych pracowników po zastosowaniu ulgi dla twórców i na innowacyjnych pracowników.

Najważniejsza systematyczność

Jak wskazuje Tomasz Stańczyk, oprócz trudności w połączeniu istniejących rozwiązań w jeden system finansowania projektów innowacyjnych, innym wyzwaniem są techniczne i księgowe kwestie związane
z rozliczeniem ulg.

– Dla wielu firm z branży IT duże wyzwanie stanowi prawidłowe określenie, czym będą badania i rozwój, biorąc pod uwagę ich profil działalności. Druga kwestia to trudność w zdobyciu opisów prowadzonych projektów B+R i danych dotyczących ewidencji czasu pracy zaangażowanych w nie osób. Ma na to wpływ duża rotacja specjalistów lub brak czasu na przygotowywanie dokładnej dokumentacji. Najlepiej opisywać projekty na bieżąco, przedstawiając ich cel i rezultattłumaczy Tomasz Stańczyk.

Popularne

Trend 24h

więcej publikacji

od naszych partnerów