Ad image

Wielka Rezygnacja, ESG i płace – czyli co wpływa na rynek pracy

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 9 Min Read

Prawie połowa (43%) pracowników zamierza w ciągu roku zmienić pracę, to ponad 6-krotny wzrost w porównaniu do 2021 r. Widzą to pracodawcy – 68% przyznaje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się fluktuacja kadr – wynika z badania EY Work Reimagined 2022. Ludzie wciąż chcą piąć się po szczeblach kariery, by lepiej zarabiać, a pracodawcy są wstrzemięźliwi w kompleksowym zmienianiu systemu wynagradzania. W tym kontekście kluczowa dla rozwiązania staje się kwestia równości płac wewnątrz organizacji i na tle całego rynku.

Najpierw pandemia koronawirusa, a zaraz potem gwałtownie rosnąca inflacja i wzrost znaczenia czynników ESG dały silny impuls do przeorganizowania priorytetów u wielu ludzi i – co za tym idzie – do poważnych zmian na rynku pracy. Jednym z głównych elementów wpływających na rynek pracy jest w tym momencie zjawisko zwane Wielką Rezygnacją – pokazuje badanie EY Work Reimagined 2022. Prawie połowa pracowników ankietowanych przez EY na świecie (43%) twierdzi, że zamierza w ciągu roku zmienić pracę. To ponad 6-krotny wzrost w porównaniu z 2021 r., kiedy taką chęć wyrażało tylko 7% badanych.

Z pracy najchętniej odchodzą dwa pokolenia – Zoomersi (pokolenie Z) oraz Millenialsi (pokolenie Y) – w obu grupach wiekowych prawie połowa, bo 48%, ma takie plany. Najczęściej są to pracownicy sektora technologii (56%), nieruchomości i budownictwa (53%), usług profesjonalnych (46%) oraz finansowych (45%).

Na rynku polskim, analogicznie, 36% respondentów aktywnie szuka nowej pracy, a 44% myśli o jej zmianie. Dla 65% poszukujących główną motywacją jest  wysokość zarobków – takie są wnioski z badania EY Przedsiębiorstwa w Polsce wobec pandemii Covid-19.

Firmy w Polsce jako największe wyzwania dla działalności gospodarczej w 2022 roku wskazały inflację oraz rosnące koszty zatrudnienia; 35% firm zmaga się z problemami ze znalezieniem pracowników.

Sytuację pogłębiają niekorzystne trendy demograficzne – polskie społeczeństwo starzeje się i kurczy: wielkość populacji Polski zmniejszy się o prawie 4 mln osób do 2050 r. z 37,9 mln w 2020 r.

– Głównym czynnikiem decydującym o zmianie pracy w Polsce i na świecie jest chęć zwiększenia wynagrodzenia, co jest w tym momencie stosunkowo łatwe w obliczu rynku pracownikamówi Artur Miernik, Partner EY Polska, Lider Praktyki Workforce Advisory w ramach People Advisory Services.

Jak, kiedy i gdzie pracujemy

Największą zmianą jest sposób świadczenia pracy. Elastyczność i możliwość pracowania z domu już nie jest miłą zachętą, a wymogiem stawianym przez pracowników. 80% chce pracować zdalnie przynajmniej dwa dni w tygodniu. Równolegle, ponad 1/5 pracodawców (22%) nie chce zauważyć tej zmiany i domaga się pełnego powrotu pracowników do biur. To tylko jeden z obszarów zwiększających się różnic pomiędzy pracodawcami a pracownikami, które napędzają rywalizację o talenty pomiędzy firmami; 72% pracodawców zauważa, że pracownicy korzystający z elastycznych form zatrudnienia mogą stracić przewagę konkurencyjną, tego zdania jest jedynie 56% pracowników.

Co cenimy w pracy?

Łatwość znajdywania nowego zatrudnienia, inflacja oraz dość powszechna akceptacja pracy zdalnej spowodowały, że 79% pracowników kładzie nacisk na wynagrodzenie i wymierne benefity. Zdecydowana większość pracodawców (83%) przyznaje, że pandemia przyspieszyła istotne zmiany w systemie wynagradzania, dobrostanie pracowników i wprowadzania większej równowagi między pracą a życiem prywatnym. Wynagrodzenia w Polsce rosną w tempie niespotykanym w poprzednich latach – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw było w maju br. wyższe o 14,1% r/r.

Widać różnicę w priorytetach pomiędzy pracodawcami i pracownikami. Dla 35% pracowników najważniejsza jest możliwość otrzymania podwyżki, 32% chce elastyczności w sposobie świadczenia pracy, a 25% domaga się lepszej ścieżki kariery. Tymczasem pracodawcom wydaje się, że ich kadry chcą przede wszystkim zdobywać nowe umiejętności (tak twierdzi 37% pracodawców), pracować w elastyczny sposób (36%) oraz oczekują poprawy ich ogólnego dobrostanu (32%). Jedynie 18% pracodawców uważa, że podwyżki mogą pomóc w zmniejszeniu rotacji w firmie.

Różnice pokoleniowe

Pracodawcy muszą naprawdę dobrze znać swoich pracowników, by w obliczu wielkiej rezygnacji zmieniać kulturę organizacyjną.

– To wydaje się banalne, ale pracownicy to nie jest monolit. Percepcja dobrostanu, wartości i produktywności zależy od ich wiekumówi Wioletta Marciniak-Mierzwa.

Zoomersi oraz Millenialsi (odpowiednio 48% i 52%) twierdzą, że pandemia i praca zdalna polepszyły ich dobrostan. Podkreślają to przede wszystkim pracownicy sektora technologii (66%), nieruchomości i budownictwa (58%), usług finansowych (55%), mediów i rozrywki (54%) oraz usług profesjonalnych (51%). Badanie EY pokazuje też, że takie zdanie ma więcej mężczyzn (52%) niż kobiet (40%).

– Wyraźnie widać, że pokolenie Z kładzie duży nacisk na nieformalne relacje w pracy, elastyczność i możliwość zmiany otoczenia w trakcie pracy. Wygląd biura i sposób jego urządzenia są dla nich kluczowe, jeśli chcemy, żeby do niego przychodziliuważa Wioletta Marciniak-Mierzwa.

Kluczowa jest kultura organizacyjna

Wraz ze wszystkimi zmianami na rynku pracy słabnie zaufanie pracodawców do ich kultury organizacyjnej. Tylko 57% respondentów uważa, że od początku pandemii uległa ona poprawie. W 2021 roku uważało tak aż 77%. Lepsze zdanie mają pracownicy – 61% (w 2021 roku 48%) uważa, że jest lepsza.

EY wyróżnił więc trzy typy pracodawców: optymistów, pesymistów i tych w środku. Optymistów jest prawie 1/3 (32%). Są proaktywni w kreowaniu elastycznych warunków pracy oraz wykorzystują niepewną sytuację do wprowadzania zmian. Pesymiści, których jest 11%, mają zdecydowanie gorsze wyniki, jeśli chodzi o kulturę organizacyjną czy produktywność. Większość z nich postanowiła przeczekać (wait-and-see). Najwięcej pracodawców jest w grupie znajdującej się w środku – aż 57%. Nie mają jednoznacznego stanowiska w kwestii produktywności czy kultury organizacyjnej.

– Praca przybiera zupełnie nowe formy, ale nie zawsze pracownicy i pracodawcy mają spójną wizję. I chociaż dla zdecydowanej większości praca hybrydowa to nowa normalność, to jak się wejdzie nieco głębiej w szczegóły widać różnice. Ludzie wciąż chcą zmieniać pracę, by piąć się po szczeblach kariery i lepiej zarabiać. Pracodawcy, bojąc się inflacji i niepewności gospodarczej są wstrzemięźliwi w zmienianiu systemu wynagradzania. Jeśli organizacje nie zajmą się kwestią równości płac wewnątrz organizacji i na tle całego rynku, to wszystkie działania ulepszające kulturę organizacyjną, produktywność oraz polityki DE&I zostaną zaprzepaszczone fluktuacją kadrmówi Artur Miernik.

Z podobnymi wyzwaniami mamy do czynienia na rynku polskim, na którym wciąż panuje większa hierarchiczność i sztywność w zarządzaniu niż średnio na świecie.

– Tradycyjne kompetencje przywódcze w dalszym ciągu są ważne dla osiągnięcia sukcesu. Natomiast by dziś efektywnie przewodzić, potrzebny jest nowy zestaw umiejętności i zdolności oraz nowa wiedza. W miarę zmiany podejścia tradycyjnego na progresywne, przemysłowego na cyfrowe, musimy skupiać się na tych działaniach, które mogą być motorem sukcesu w globalnym, zróżnicowanym i bogatym w technologie środowisku pracy. Podsumowując, najistotniejsze wyzwania dla polskich pracodawców to zapewnienie sprawiedliwości i równości traktowania pracowników zdalnych i tych wymagających stałej pracy z biura, zdolność do zatrzymywania talentów i zapewnienia elastyczności pracownikom, a także utrzymanie kultury kreatywności/współpracymówi Wioletta Marciniak-Mierzwa.


O badaniu
Badanie EY Work Reimagined 2022 to sondaż wśród ponad 17.000 pracowników oraz 1.575 pracodawców z 22 krajów i 26 różnych sektorów gospodarki. W tegorocznych ankietach EY skupił się przede wszystkim na głównych powodach fluktuacji kadr i obszarach wymagających poprawy, tak by organizacje mogły wykorzystywać pojawiąjące się szanse.

Badanie EY Przedsiębiorstwa w Polsce wobec pandemii COVID-19 zostało przygotowane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie EY w styczniu 2022 roku na grupie 500 przedsiębiorstw.