Ad image

Wielka transformacja – AI jako architekt nowej ery gospodarczej

Sztuczna inteligencja, motor przyszłości gospodarczej, przyspiesza na naszych oczach, przynosząc obietnicę transformacji globalnego rynku i rewolucjonizując każdy sektor działalności.

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 19 min

Era sztucznej inteligencji (AI) to nie tylko przyszłość; to nasza coraz bardziej namacalna teraźniejszość. Z najnowszych analiz firmy doradczej EY wynika, że rozprzestrzenianie się tej technologii przyniesie znaczące korzyści ekonomiczne na skalę globalną. W ciągu najbliższych trzech do pięciu lat, dzięki inwestycjom kapitałowym oraz wzrostowi produktywności, możemy oczekiwać wzrostu aktywności gospodarczej w rzędzie od 1,2 do 2,4 biliona dolarów dodatkowej wartości produkcji. To szansa nie tylko dla największych gospodarek, ale i dla Polski, która według prognoz może zyskać nawet 90 miliardów dolarów rocznie.

Ten obiecujący obraz przyszłości zarysowany został w raporcie “Wired for AI”, opracowanym przez EY wspólnie z Liberty Global. Według tego dokumentu, Polska znajduje się w czołówce europejskich gospodarek, które najwięcej zyskają dzięki wsparciu sztucznej inteligencji. Mowa o wartości produkcyjnej odpowiadającej pracy niemal 5 milionów osób. Jakie czynniki zdecydują o skali tej transformacji? Otwartość firm na nowinki technologiczne, gotowość pracowników do ciągłego kształcenia się oraz dostępność zaawansowanej infrastruktury cyfrowej, w tym rozbudowa globalnej sieci 5G.

Ogólnoświatowy wzrost dzięki AI

W dobie gwałtownych zmian technologicznych, sztuczna inteligencja (AI) wyłania się jako jeden z głównych motorów globalnego wzrostu gospodarczego. Prognozy firmy doradczej EY są w tym zakresie szczególnie obiecujące, wskazując na ogromny potencjał ekonomiczny tej technologii. W najbliższej dekadzie, dzięki AI, światowa produkcja może wzrosnąć o dodatkowe 1,2 do 2,4 biliona dolarów. Jest to równoznaczne z potencjalnym wzrostem globalnego Produktu Krajowego Brutto (PKB) o 1,5 do 2,5 procent.

Mechanizm tego wzrostu jest wielowymiarowy. Przede wszystkim, inwestycje kapitałowe w AI umożliwiają firmom automatyzację procesów, zwiększenie wydajności pracy i redukcję kosztów operacyjnych. To z kolei przełożyć się może na wzrost produktywności na niespotykaną dotąd skalę. Przykładem mogą być zaawansowane systemy AI w przemyśle, które optymalizują procesy produkcyjne, zarządzanie łańcuchem dostaw i obsługę klienta, co przekłada się na szybsze i tańsze dostawy końcowych produktów do konsumentów na całym świecie.

Kluczową rolę odgrywają tu również nowe możliwości biznesowe, które otwierają się dzięki analizie dużych zbiorów danych (big data) przez zaawansowane algorytmy AI. Firmy są w stanie lepiej rozumieć potrzeby swoich klientów i szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe. To wszystko sprawia, że przedsiębiorstwa stają się bardziej konkurencyjne na globalnym rynku.

Głównymi beneficjentami tej rewolucji są obecnie Stany Zjednoczone i Chiny, które inwestują miliardy dolarów w rozwój technologii AI, ale także Europa, która coraz śmielej stawia na digitalizację swojej gospodarki. Każdy z tych rynków odkrywa nowe sposoby wykorzystania AI do przyspieszania innowacji i zwiększania swojej konkurencyjności.

Wzrost wywołany przez AI nie jest jednak zjawiskiem ograniczonym wyłącznie do największych gospodarek świata. Jak pokazuje przykład Polski, coraz więcej krajów włącza się do globalnego wyścigu technologicznego, zauważając potencjał AI dla swojej gospodarki. Transformacja ta wpłynie na różne sektory, od produkcji przemysłowej po usługi, a jej efekty będą miały wpływ zarówno na makroekonomiczną skalę działalności firm, jak i na codzienne życie zwykłych ludzi.

Zatem, podczas gdy AI kontynuuje swoją ekspansję, zarówno rozwinięte, jak i rozwijające się gospodarki stoją przed szansą na niebywały wzrost — szansą, którą można przekuć w rzeczywiste korzyści ekonomiczne dzięki strategicznym inwestycjom i adaptacji do zmieniającego się świata.

– O tym, jak duża transformacja czeka nas w najbliższych latach, zadecyduje kilka czynników. Kluczowa będzie otwartość firm na korzyści płynące ze sztucznej inteligencji, a także gotowość pracowników do podnoszenia swoich kompetencji cyfrowych. Dodatkowo niemałe znaczenie ma obecność w poszczególnych państwach wydajnej infrastruktury. Jednym z fundamentalnych zagadnień dla rozwoju AI pozostaje rozbudowa globalnej sieci 5G, która ma ogromny potencjał na przyspieszenie rozwoju światowej gospodarki. Dla Polski nie bez znaczenia jest odblokowanie unijnych środków z KPO i funduszu spójności – część z niemal 600 mld zł zostanie przeznaczona na finansowanie transformacji cyfrowej. Biznes powinien skupić się teraz na namierzeniu obszarów, w których nowa technologia najszybciej pomoże wygenerować korzyści finansowe i organizacyjne  – komentuje Radosław Frańczak, Partner EY Polska, Lider obszaru Technology Consulting. 

Szczególny przypadek Polski

Polska, mimo że nie jest największym gospodarczym graczem na arenie międzynarodowej, coraz śmielej stawia na nowoczesne technologie, a rola sztucznej inteligencji (AI) w kształtowaniu przyszłości kraju staje się coraz bardziej znacząca. Według najnowszego raportu EY, nasz kraj może zyskać aż 90 miliardów dolarów rocznie, dzięki wykorzystaniu AI w różnych sektorach gospodarki. Ta suma odpowiada wartości produkcyjnej generowanej przez niemal 5 milionów pracowników, co świadczy o olbrzymim potencjale tej technologii.

W światowym rankingu zdolności produkcyjnych wspomaganych przez AI, Polska zajmuje imponujące siódme miejsce, wyprzedzając wiele gospodarek z UE, a także Szwajcarię i Wielką Brytanię. Jest to efekt nie tylko rosnącej inwestycji w technologie cyfrowe, ale także strategicznego podejścia do integracji AI w kluczowych branżach, takich jak produkcja, usługi finansowe i logistyka.

Nie ulega wątpliwości, że AI zmienia oblicze polskiej gospodarki. Systemy wspomagane przez AI pomagają optymalizować procesy produkcyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługę klienta oraz analizę danych. Dzięki temu polskie przedsiębiorstwa mogą nie tylko zwiększyć swoją efektywność, ale również stać się bardziej konkurencyjne na rynkach globalnych. To, co kiedyś wydawało się odległą przyszłością, dzisiaj staje się codziennością w polskich firmach.

Znaczenie AI dla rozwoju Polski podkreśla także obecność wydajnej infrastruktury teleinformatycznej oraz postępy w rozbudowie sieci 5G, które są kluczowe dla efektywnego wdrażania nowych technologii. Dodatkowo, zastrzyk finansowy z unijnych środków, w tym z Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Spójności, ma zapewnić dalsze wsparcie dla transformacji cyfrowej.

Mimo pozytywnych prognoz, Polska stoi przed szeregiem wyzwań związanych z pełną integracją AI w życie gospodarcze. Należy do nich potrzeba dalszych inwestycji w edukację i szkolenia, które pozwolą pracownikom nadążyć za zmieniającymi się wymogami rynku pracy, oraz adaptacja prawna, która umożliwi sprawne i bezpieczne wdrażanie nowych technologii.

Cele Unii Europejskiej w zakresie AI

Unia Europejska ambitnie podchodzi do kwestii sztucznej inteligencji, uznając ją za kluczowy element swojej strategii cyfrowej na nadchodzącą dekadę. W raporcie „State of the Digital Decade”, Komisja Europejska postawiła sobie za cel, aby do roku 2030 aż 75% przedsiębiorstw na terenie Unii korzystało z usług przetwarzania w chmurze, dużych zbiorów danych i/lub sztucznej inteligencji. Jest to część szerszego planu mającego na celu przyspieszenie cyfrowej transformacji i zwiększenie konkurencyjności europejskich firm na globalnym rynku.

Warto jednak zauważyć, że droga do realizacji tych ambitnych celów nie jest prosta. Obecne statystyki pokazują, że tylko niewielka część przedsiębiorstw w UE korzysta na szeroką skalę z zaawansowanych technologii cyfrowych. Eksperci szacują, że bez dodatkowych inwestycji i zachęt, do 2030 roku zaledwie 20% europejskich przedsiębiorstw będzie wspieranych przez AI, co znacznie odbiega od założonego celu.

W odpowiedzi na te wyzwania, Unia Europejska intensyfikuje swoje działania w dziedzinie regulacji i finansowania projektów związanych z AI. W ramach programu Horizon Europe, który jest największym w historii programem badawczym UE, przewidziano znaczne fundusze na rozwój technologii cyfrowych, w tym sztucznej inteligencji. Ponadto, Komisja Europejska pracuje nad stworzeniem wspólnego europejskiego rynku danych oraz normami etycznymi i prawnymi dotyczącymi stosowania AI, co ma stanowić odpowiedź na rosnące obawy związane z prywatnością danych i etyką algorytmów.

Jednakże, eksperci podkreślają, że aby cele te zostały osiągnięte, kluczowa będzie współpraca na wszystkich szczeblach zarządzania – od lokalnych władz po europejskie instytucje. Potrzebna będzie także większa świadomość korzyści płynących z AI wśród przedsiębiorców oraz inwestycje w edukację cyfrową, która przygotuje obecną i przyszłe pokolenia Europejczyków do pracy w nowej, cyfrowej rzeczywistości.

Oczekuje się, że nadchodzące lata będą kluczowe dla realizacji tych planów. Unia Europejska stoi przed szansą nie tylko na zwiększenie swojej innowacyjności i efektywności, ale również na wzmocnienie swojej pozycji jako lidera odpowiedzialnego stosowania sztucznej inteligencji na świecie. Jak zwykle, sukces tych inicjatyw będzie zależał od zdolności do adaptacji, przewidywania przyszłych trendów i skutecznego reagowania na dynamicznie zmieniający się krajobraz technologiczny.

– Unijne przepisy wprowadzają nowe standardy regulacyjne zarówno dla dostawców, jak i użytkowników systemów sztucznej inteligencji. Przedsiębiorstwa ze wszystkich branż powinny dokonać przeglądu i dostosowania swoich standardów, zasad i procesów w celu przygotowania organizacji do nowego krajobrazu regulacyjnego. Niezbędne będzie stworzenie kompleksowych ram zarządzania sztuczną inteligencją. Będzie wymagało to od przedsiębiorców podejścia interdyscyplinarnego, uwzględniającego różnorodne aspekty takie jak zgodność z prawem, zarządzanie ryzykiem, kwestie etyczne czy transparentność zasad. Umożliwi to odpowiedzialne korzystanie z możliwości, jakie oferuje ta technologia. Warto również sprawdzić, czy i w jakim stopniu nasi partnerzy biznesowi wykorzystują sztuczną inteligencję, gdzie przechowują dane osobowe i jak je zabezpieczająradzi Justyna Wilczyńska-Baraniak, Partnerka EY, Liderka Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii, Danych Osobowych w Kancelarii EY Law.

Czynniki wpływające na transformację

W miarę jak świat staje się coraz bardziej cyfrowy, transformacja gospodarcza napędzana przez sztuczną inteligencję (AI) wydaje się nieunikniona. Jednak tempo i skala tej transformacji w różnych krajach i przedsiębiorstwach mogą znacząco się różnić. Oto kilka kluczowych czynników, które zadecydują o sukcesie adaptacji AI w nadchodzących latach.

Otwartość firm na innowacje technologiczne jest pierwszym i może najważniejszym czynnikiem. Przedsiębiorstwa, które szybko adaptują nowe technologie i integrują AI w swoich procesach, zyskują znaczącą przewagę konkurencyjną. Nie chodzi tylko o automatyzację i zwiększanie efektywności, ale także o zdolność do lepszego zrozumienia potrzeb klientów i dostosowania oferty w czasie rzeczywistym.

Kompetencje cyfrowe pracowników stanowią kolejny krytyczny element. Rozwój AI wymaga od siły roboczej zdolności do pracy z nowymi narzędziami. Tym samym, inwestycje w edukację i szkolenia cyfrowe są kluczowe, aby pracownicy mogli efektywnie współpracować z nowymi systemami i nie zostali wykluczeni z rynku pracy w wyniku cyfryzacji.

Infrastruktura technologiczna jest fundamentalnym warunkiem, który musi zostać spełniony, aby AI mogła być efektywnie wdrożona. Obejmuje to nie tylko szybkie łącza internetowe i dostęp do danych, ale także rozbudowaną sieć serwerów i data centers, które są niezbędne do przetwarzania wielkich ilości danych.

Regulacje prawne i etyczne również odgrywają znaczącą rolę. W miarę jak AI staje się coraz bardziej zaawansowana, pojawiają się pytania o prywatność, bezpieczeństwo danych i odpowiedzialność za decyzje podejmowane przez maszyny. Rządy i organizacje międzynarodowe muszą tworzyć ramy prawne, które zarówno wspierałyby rozwój AI, jak i chroniłyby prawa człowieka.

Globalna współpraca i standardy są niezbędne, ponieważ AI nie zna granic. Przedsiębiorstwa i rządy muszą pracować razem nad ustanawianiem standardów i protokołów, które umożliwią bezpieczne i sprawiedliwe korzystanie z AI na całym świecie. Takie działania nie tylko zwiększą zaufanie do technologii, ale także pomogą w zapobieganiu potencjalnym nadużyciom.

– Jest powszechnym poglądem, że sztuczna inteligencja jest niezwykle skuteczna w zwalnianiu pracowników z wykonywania monotonnych i czasochłonnych zadań, takich jak tłumaczenia, transkrypcje, kompilacje danych czy tworzenie podsumowań. Obecnie, w obliczu dynamicznego rozwoju i zdolności do szybkiego uczenia się z wykorzystaniem obszernych zbiorów informacji, AI okazuje się również nieoceniona w bardziej złożonych dziedzinach, na przykład w przetwarzaniu transakcji finansowych, zarządzaniu talentami w organizacji czy w rekrutacji. Działy HR coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję do zarządzania dokumentacją i filtrowania aplikacji kandydatów, podczas gdy deweloperzy korzystają z nowatorskich technologii by przyspieszyć proces tworzenia oprogramowania. Ponadto, menedżerowie mogą polegać na AI w celu podjęcia bardziej świadomych decyzji dotyczących rozwoju swoich pracowników, korzystając z dogłębnych analiz opartych na zgromadzonych danych. Sztuczna inteligencja nieustannie ewoluuje, stając się wsparciem nie tylko w rutynowych zadaniach, ale i w tych wymagających specjalistycznej wiedzy i umiejętności, czekamy kiedy będzie też wspierała nas w „rozumieniu emocji – wyjaśnia Artur Miernik, Partner EY Polska i Lider zespołu ds. doradztwa personalnego.

Korzyści sektorowe i gospodarcze w Polsce

W kontekście globalnej rewolucji technologicznej, Polska wyłania się jako jeden z dynamicznie rozwijających się graczy na arenie sztucznej inteligencji (AI). Wprowadzenie nowych technologii ma nie tylko transformacyjny wpływ na lokalne przedsiębiorstwa, ale przekłada się także na konkretne korzyści gospodarcze.

Sektor produkcji jest jednym z głównych beneficjentów integracji AI. Zaawansowane algorytmy pozwalają na automatyzację złożonych procesów produkcyjnych, co zwiększa efektywność, skraca czasy produkcji i minimalizuje ryzyko błędów. Polskie firmy wykorzystują AI do monitorowania i optymalizacji pracy maszyn, co przekłada się na niższe koszty operacyjne i lepszą kontrolę jakości.

Sektor finansowy również czerpie korzyści z implementacji AI, zwłaszcza w obszarach zarządzania ryzykiem i personalizacji usług. Banki i instytucje finansowe stosują sztuczną inteligencję do analizy dużych ilości danych, co umożliwia im lepsze przewidywanie trendów rynkowych i dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów.

Sektor usług skorzystał na wprowadzeniu systemów AI w obsłudze klienta. Chatboty i wirtualni asystenci, dzięki zdolności do przetwarzania naturalnego języka, są w stanie obsłużyć zapytania klientów szybciej i bardziej efektywnie, co znacząco poprawia doświadczenia użytkowników i zwiększa ich zadowolenie.

Sektor zdrowia również zaczyna dostrzegać potencjał AI. Technologie te są wykorzystywane do analizy obrazów medycznych, wspierania diagnozy i personalizowania terapii. Choć w Polsce sektor ten wciąż stoi przed wieloma wyzwaniami związanymi z pełną integracją AI, pierwsze inicjatywy pokazują obiecujące rezultaty, zwłaszcza w poprawie szybkości i dokładności diagnoz.

Edukacja jest kolejnym obszarem, gdzie AI może przynieść znaczące korzyści. Systemy wspomagające naukę poprzez personalizację procesu edukacyjnego mogą zwiększyć skuteczność nauczania, dostosowując materiały i tempo pracy do indywidualnych potrzeb uczniów.

Korzyści ekonomiczne z wprowadzenia AI w Polsce są ogromne. Według raportu EY, integracja AI może przyczynić się do wzrostu wartości produkcyjnej kraju o dodatkowe 90 miliardów dolarów rocznie. To pokazuje, jak wielki wpływ nowe technologie mogą mieć na przyspieszenie rozwoju gospodarczego i podniesienie konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej.

Globalne i regionalne perspektywy wzrostu

Sztuczna inteligencja (AI) jest obecnie jednym z najważniejszych motorów wzrostu na światowym rynku gospodarczym. Wdrażanie technologii AI wpływa nie tylko na konkretne kraje, ale również na całe regiony, przedefiniowując ich potencjał produkcyjny i konkurencyjność na globalnym rynku.

Stany Zjednoczone i Chiny prowadzą w wyścigu o dominację w dziedzinie AI, inwestując miliardy dolarów w badania, rozwój oraz komercjalizację technologii. Obie gospodarki już teraz czerpią ogromne korzyści z automatyzacji, analizy danych i personalizacji usług, co przekłada się na ich silną pozycję na arenie międzynarodowej.

Europa równie zdecydowanie stawia na rozwój AI, co jest widoczne w ambitnych celach wyznaczonych przez Unię Europejską. Chociaż kontynent boryka się z pewnymi wyzwaniami w pełnej implementacji tych technologii, niektóre kraje, takie jak Niemcy, Wielka Brytania i Francja, osiągają znaczące postępy, szczególnie w zastosowaniach przemysłowych i finansowych.

Region Azji i Pacyfiku również intensywnie inwestuje w AI, z krajami takimi jak Japonia, Korea Południowa i Singapur, które wdrażają zaawansowane technologie w produkcji, usługach zdrowotnych i zarządzaniu miastami. To czyni region jednym z liderów innowacji i wdrożeń AI na dużą skalę.

Ameryka Łacińska i Afryka są na wczesniejszych etapach przyjmowania AI, ale również zaczynają dostrzegać potencjał tej technologii. Brazylia, Meksyk, RPA i Nigeria rozwijają lokalne inicjatywy, które mają na celu zwiększenie efektywności przemysłowej i usługowej, poprawę zarządzania publicznego oraz wzrost gospodarczy.

W kontekście Europy Środkowo-Wschodniej, Polska wyróżnia się jako jeden z liderów implementacji AI. Dzięki strategicznym inwestycjom i wsparciu unijnym, kraj ten skutecznie wykorzystuje sztuczną inteligencję do zwiększania produktywności i innowacyjności, co stawia go w czołówce regionalnych gospodarek, które najwięcej zyskują na wdrożeniu nowych technologii.

Jednakże, pomimo tych optymistycznych trendów, rozwój AI wiąże się również z wyzwaniami, takimi jak dysproporcje w dostępie do technologii, potrzeba regulacji prawnych czy etycznych dylematów związanych z automatyzacją. W odpowiedzi na te wyzwania, globalna współpraca i wymiana wiedzy staną się kluczowe, aby zapewnić, że korzyści z AI będą rozłożone równomiernie i zrównoważone.

Sztuczna inteligencja (AI) przekształca globalną gospodarkę na naszych oczach, przynosząc znaczące korzyści zarówno w skali makroekonomicznej, jak i na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw i sektorów. Jak wynika z analiz oraz prognoz, AI ma potencjał do generowania miliardów dolarów dodatkowej wartości produkcji, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności pracy i innowacyjności na niespotykaną dotąd skalę.

AI nie jest już tylko domeną filmów sci-fi czy elitarnych laboratoriów badawczych. Stała się integralną częścią strategii rozwojowych firm, regionów i całych państw. W miarę jak będziemy świadkami dalszych innowacji i wdrożeń, kluczowe będzie zarządzanie zmianą w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, z pełną świadomością korzyści i wyzwań, jakie niesie ze sobą era sztucznej inteligencji.