Wprowadzenie 5G – priorytetem nie zyski, ale bezpieczeństwo

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska  - Redaktor prowadzący Brandsit 3 min czytania

Do wtorku trwały konsultacje Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczące sprzedaży częstotliwości na potrzeby sieci 5G. Stawka jest duża, bo cena wywoławcza każdego z czterech bloków wynosi aż 450 mln złotych. Jak jednak przekonują eksperci Związku Cyfrowa Polska, priorytetem powinny być nie zyski, a cyberbezpieczeństwo.

Eksperci organizacji przesłali swoje rekomendacje i wnioski w ramach prowadzonych od końca grudnia 2022 r. przez Urząd Komunikacji Elektronicznej konsultacji dokumentacji na aukcję sieci 5G. Eksperci organizacji w piśmie kierowanym do prezesa UKE Jacka Oko zwracają uwagę przede wszystkim na kwestię cyberbezpieczeństwa jako kluczowej dla wdrożenia i właściwego funkcjonowania sieci piątej generacji.

“5G to potężne narzędzie, które powinno zostać oddane do dyspozycji wyłącznie zaufanych podmiotów. Konieczne jest zatem uszczelnienie systemu, aby zapobiec nieuprawnionemu administrowaniu danymi przez zewnętrznych operatorów. Stawką jest bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej dla Polski.”

Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska

Konieczna obiektywna ocena ryzyka

Szczegółowe rekomendacje Związku Cyfrowa Polska dotyczą między innymi tak zwanych dostawców wysokiego ryzyka, czyli mogących naruszać standardy zaufania i korzystać z sieci w sposób nieuprawniony (np. w celu prowadzenia świadomej dezinformacji). „Jeżeli sprzedawca/producent zostanie uznany za dostawcę wysokiego ryzyka, należy go niezwłocznie wykluczyć z dalszych zakupów zarówno sprzętu, jak i usług” – postulują eksperci Cyfrowej Polski.

I dodają, że dalsze kroki powinny być zastosowane wobec sprzętu dostarczanego przez potencjalnie niebezpiecznego dostawcę. Chodzi przede wszystkim o jego wykluczenie z dalszego użytkowania.

Cyfrowa Polska dodaje też kilka rekomendacji o charakterze ogólnym. Czytamy w nich, że należy przedyskutować kwestię oceny ryzyka. Zdaniem ekspertów organizacji, operatorzy nie powinni móc sami oceniać swojego działania, bo to w oczywisty sposób rodzi pytania o obiektywność. „Dlatego postulujemy przeniesienie oceny ryzyka na niezależny podmiot zewnętrzny” – piszą specjaliści w piśmie do prezesa UKE. Według nich takiej oceny powinien dokonywać kompetentny i niezależny organ odpowiedzialny za bezpieczeństwo, np. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Jak podsumowuje Michał Kanownik, w tak newralgicznym temacie jak sieci 5G należy dokonać wszelkich starań, aby właściwie ocenić ryzyko i zapobiec mu w odpowiednim czasie.

“Dlatego uważamy, że podmiot oceniający musi być maksymalnie bezstronny i kompetentny oraz nie mieć żadnych powiązań biznesowo-handlowych z ocenianym podmiotem.”

Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska
Skomentuj
- Reklama -

Polska scena fintechowa: Odkrywając potencjał współpracy międzynarodowej

Fundacja FinTech Poland opublikowała raport „How to do fintech in Poland”, który jest przewodnikiem dla inwestorów zagranicznych zainteresowanych fintechem w

4 min czytania

Fenomen quiet quitting: jakie są jego skutki w Polsce?

Co trzecia zatrudniona osoba rozważa w tym roku zmianę pracy. Wyniki badania przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków na zlecenie

5 min czytania