Wraca Ministerstwo Cyfryzacji

Newsroom BrandsIT
Newsroom BrandsIT - NewsRoom Brandsit 2 min
2 min

Po trzech latach nieobecności, ministerstwo cyfryzacji zostaje przywrócone w Polsce. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowane we wtorek w Dzienniku Ustaw wskazuje, że nowe Ministerstwo Cyfryzacji zacznie funkcjonować od 1 maja 2023 r. Na czele resortu stanie Janusz Cieszyński.

Cieszyński to były wiceminister zdrowia, odpowiedzialny za informatyzację sektora zdrowia w latach 2018-2020. Był również nadzorujący nad Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. W początkach pandemii zawarł umowę z firmą zajmującą się wcześniej handlem bronią na dostarczenie 1200 respiratorów.

Według opublikowanego rozporządzenia, Ministerstwo Cyfryzacji przejmie pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obsługujących sprawy działu informatyzacja. Wcześniejsze Ministerstwo Cyfryzacji funkcjonowało tylko przez kilka lat, a jego powrót oznacza nową erę w procesie cyfryzacji w Polsce.

Powrót ministerstwa cyfryzacji jest ważnym krokiem w przyspieszeniu procesów cyfryzacji kraju, które przyczynią się do lepszej jakości życia i większej wydajności administracji publicznej. Resort będzie odpowiedzialny za nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z transformacją cyfrową oraz wdrażanie strategii cyfryzacji na szczeblu krajowym.

Nowe Ministerstwo Cyfryzacji będzie mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski w dziedzinie technologii cyfrowych, co jest niezbędne w dzisiejszym świecie, gdzie coraz większe znaczenie mają technologie cyfrowe. Przywrócenie ministerstwa oznacza również, że cyfryzacja nabierze większego priorytetu w polityce rządowej.

Pod kierownictwem Janusza Cieszyńskiego resort będzie miał za zadanie nie tylko nadzorować postęp prac nad cyfryzacją, ale także wspierać rozwój sektora IT i przyczyniać się do jego innowacyjności. Oczekuje się, że przywrócenie Ministerstwa Cyfryzacji przyczyni się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz pomoże w utrzymaniu konkurencyjności Polski na międzynarodowej arenie.

Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz