Wspólnie przeciwko cyberprzestępczości: Cisco i Interpol

Cisco oraz Interpol, największa na świecie międzynarodowa organizacja policji, ogłosiły porozumienie o wymianie danych i technologii inteligentnego wykrywania zagrożeń. Jest to pierwszy krok w kierunku współpracy tych organizacji w zakresie przeciwdziałania cyberprzestępstwom.

Współpraca Cisco z IGCI (Interpol Global Complex for Innovation) w Singapurze, zarządzanym przez Globalne Centrum Interpolu ds. cyberprzestępczości, ma na celu opracowanie skoordynowanych mechanizmów efektywnej wymiany danych. Ma to nie tylko umożliwić szybkie wykrywanie zagrożeń w skali globalnej, ale również przygotowanie podstaw dla potencjalnego rozszerzenia współpracy w zakresie szkoleń pracowników i wymiany wiedzy dotyczącej cyberprzestępczości.

Wymiana informacji i doświadczeń między sektorami publicznym i prywatnym ma kluczowe znaczenie w walce z cyberprzestępczością. Żadne państwo czy organizacja nie jest w stanie samodzielnie sprostać takiemu wyzwaniu. Porozumienie Interpolu z Cisco daje nam, oraz służbom policyjnym ze 192 krajów należących do organizacji, dostęp do ważnych informacji o cyber-zagrożeniach, co ułatwia nie tylko wykrywanie ataków, ale również wcześniejsze przeciwdziałanie im – komentuje to porozumienie Noboru Nakatani, Dyrektor IGCI (na zdjęciu).

Podejście do bezpieczeństwa oparte na architekturze sieci, oraz najlepsze w swojej klasie rozwiązania bezpieczeństwa oferowane przez Cisco pozwalają wykorzystującym je firmom bardziej efektywnie niż dotąd zabezpieczyć przed atakami zarówno sieci, punkty końcowe, jak i systemy chmurowe. Kompleksowy zestaw produktów bezpieczeństwa Cisco został tak zaprojektowany, by po wykryciu zagrożenia w jednym miejscu natychmiast zablokować  jego dalsze rozprzestrzenianie się w systemie.

Lepsza widoczność zagrożeń i rozwój mechanizmów ich inteligentnej analizy mają krytyczne znaczenie dla wykrywania i przeciwdziałania pojawiającym się zagrożeniom. Jesteśmy bardzo zadowoleni z porozumienia o współpracy z Interpolem w zakresie wymiany informacji i poszukiwania nowych metod współdzielenia wiedzy o zagrożeniach, by bardziej efektywnie walczyć z cyberprzestępczością w skali globalnej – mówi John N. Stewart, Senior Vice President oraz Chief Security and Trust Officer w Cisco (na zdjęciu).

Rozwiązania Cisco każdego dnia blokują 19,7 miliarda zagrożeń przy wykorzystaniu mechanizmów Collective Security Intelligence opracowanych przez Cisco Talos, oddział Cisco zajmujący się badaniami i rozwojem inteligentnych technologii bezpieczeństwa.

Porozumienie zawarte między Cisco i Interpolem przyspieszy rozwój programów Talos mających na celu zarówno przeciwdziałanie tzw. „czystym cyberprzestępstwom”, jak i przestępstwom wykorzystującym technologie informatyczne, a w efekcie ułatwi wykrywanie cyberataków i identyfikację ich autorów przez wszystkie państwa należące do Interpolu.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.