Ad image

Współpraca czy konfrontacja? Sekretarz skarbu USA apeluje do Chin

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 3 min

W czwartek sekretarz skarbu USA Janet Yellen wezwała do współpracy między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, mimo napiętych stosunków między oboma krajami. W swoim przemówieniu w Szkole Zaawansowanych Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Waszyngtonie, Yellen podkreśliła znaczenie współpracy w celu utrzymania globalnej stabilności, przy jednoczesnym wspieraniu ograniczeń ekonomicznych nałożonych na Chiny, aby przyspieszyć rozwój narodowy USA interesy bezpieczeństwa.

Yellen zwróciła uwagę na łamanie praw człowieka przez Chiny, jednocześnie podkreślając, że istnieje przyszłość, w której oba kraje będą uczestniczyć w globalnym postępie gospodarczym i go napędzać. „Dążymy do zdrowych relacji gospodarczych z Chinami: takich, które sprzyjają wzrostowi i innowacjom w obu krajach” – powiedziała.

Ostatnie napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Chinami wynikają między innymi z odkrycia chińskiego balonu obserwacyjnego w przestrzeni powietrznej USA oraz zacieśnienia więzi Chin z Rosją, pomimo trwającej inwazji na Ukrainę. Yellen stwierdziła, że rozwijające się Chiny, które przestrzegają międzynarodowych zasad, są dobre dla Stanów Zjednoczonych i świata. Jednak zdrowa konkurencja gospodarcza jest możliwa tylko wtedy, gdy konkurencja ta jest uczciwa.

Yellen podkreśliła znaczenie bezpieczeństwa narodowego USA w stosunkach z Chinami, wskazując na program ograniczenia inwestycji w określone technologie wpływające na bezpieczeństwo narodowe. Stany Zjednoczone podjęły również kroki w celu zablokowania eksportu zaawansowanych chipów komputerowych do Chin, mając na celu ograniczenie zdolności Chin do tworzenia zaawansowanych systemów wojskowych.

W związku z tym Yellen zadeklarowała, że Stany Zjednoczone będą zabezpieczać swoje interesy bezpieczeństwa narodowego oraz sojuszników i partnerów oraz chronić prawa człowieka. Przedstawicielka USA ds. handlu Katherine Tai również wyraziła stosunkowo pojednawczy ton, podkreślając, że amerykańskie sankcje handlowe wobec Chin są wąsko ukierunkowane, a zerwanie powiązań z Chinami nie jest celem ani nie jest osiągalne.

W styczniu tego roku Yellen spotkała się ze swoim chińskim odpowiednikiem, wicepremierem Liu He, w Zurychu, co było najwyższym rangą kontaktem między obydwoma krajami od czasu spotkania ich prezydentów w listopadzie zeszłego roku. W czwartek Yellen wyraziła chęć odwiedzenia Chin “w odpowiednim czasie”.

Sekretarz skarbu USA podkreśliła znaczenie wspólnego działania w kwestiach globalnych, niezależnie od innych nieporozumień między oboma krajami. “Tego świat potrzebuje od swoich dwóch największych gospodarek” – powiedziała Yellen.

W obliczu tych wyzwań, zarówno Stany Zjednoczone, jak i Chiny muszą znaleźć sposób na wspólne życie i współpracę, pomimo napiętych stosunków, które pogorszyły się w ostatnich miesiącach. Współpraca w zakresie pilnych globalnych wyzwań, takich jak zmiana klimatu, bezpieczeństwo żywnościowe, a także walka z pandemią COVID-19, jest kluczowa dla utrzymania globalnej stabilności i dalszego rozwoju obu krajów.

Obydwa kraje mają szansę wykorzystać swoją siłę gospodarczą i wpływy, aby dążyć do wspólnego dobra na arenie międzynarodowej. Jednak współpraca będzie możliwa tylko wtedy, gdy obie strony będą przestrzegać międzynarodowych zasad i dążyć do uczciwej konkurencji na rynku globalnym. Wzajemne zrozumienie oraz poszanowanie interesów i wartości każdego z krajów będzie kluczowe dla budowania zdrowych relacji gospodarczych, które będą sprzyjały wzrostowi i innowacjom na świecie.