Wyniki finansowe Lenovo

Grupa Lenovo przedstawiła wyniki za czwarty kwartał oraz za pełny rok finansowy zakończony 31 marca 2018 r. W czwartym kwartale roku finansowego 2017/18 firma Lenovo osiągnęła przychody na poziomie 10,6 mld USD, co oznacza wzrost o 11 proc. w ujęciu rok do roku. Jest to pierwszy dwucyfrowy wzrost od 10 kwartałów, który świadczy o solidnej dynamice wzrostowej.

Zysk przed opodatkowaniem grupy Lenovo w czwartym kwartale roku finansowego wyniósł 37 mln USD, czyli wzrósł o 143 proc. w ujęciu rok do roku z poziomu 15 mln USD. Firma zwiększyła też rentowność kwartalną wszystkich trzech głównych działów w ujęciu rok do roku, a wyniki z działalności operacyjnej grupy1 wzrosły o 255 mln USD w ujęciu rok do roku do 76 mln USD. Zysk przypadający na akcjonariuszy w IV kwartale wyniósł 33 mln USD i był niższy niż w tym samym okresie w zeszłym roku ze względu na większą ulgę podatkową odnotowaną w roku finansowym 2016/17.

Za pełny rok finansowy łączne przychody firmy przekroczyły 45,3 mld USD, a tym samym wzrosły w ujęciu rok do roku o 5 proc. Wyniki z działalności operacyjnej grupy sięgnęły 193 mln USD i poprawiły się o 96 mln USD w ujęciu rok do roku. Firma odnotowała stratę netto w wysokości 189 mln USD za cały rok głównie ze względu na jednorazowe, niegotówkowe obciążenie fiskalne w wysokości 400 mln USD z tytułu odroczonego podatku dochodowego w III kwartale roku finansowego 2017/18.

Podstawowy zysk na akcję w czwartym kwartale roku finansowego wyniósł 0,28 centa USD, czyli 2,19 centa hongkońskiego, a za pełny rok podstawowa strata na akcję wyniosła 1,67 centa USD, czyli 13,05 centa hongkońskiego. Rada Dyrektorów Lenovo ustaliła dywidendę za rok finansowy zakończony 31 marca 2018 r. w wysokości 2,61 centa USA, czyli 20,5 centa hongkońskiego za akcję.

Omówienie wyników grup

  • Firma Lenovo kontynuowała realizację „trójfalowej strategii”, w której akcentuje swoją pozycję w zasadniczych obszarach działalności, wzrost w kluczowych segmentach oraz inwestycje w nowe technologie. Wszystkie trzy główne działy biznesowe Lenovo wykazały siłę i dynamikę wzrostu w zarówno czwartym kwartale, jak i całym roku finansowym.
  • Dział Personal Computers and Smart Devices (PCSD) odnotował przychody za IV kwartał w wysokości 7,7 mld USD, co oznacza wzrost o 16 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej i najwyższy wzrost w ciągu czterech lat. Za cały rok dział PCSD uzyskał przychody w wysokości 32,4 mld USD, co stanowi wzrost względem roku finansowego 2016/17 o 8 proc.
  • Przychody Data Center Group (DCG) wzrosły w ciągu tego kwartału o 44 proc. w porównaniu z IV kwartałem roku finansowego 2016/17 do 1,2 mld USD. Za cały rok dział DCG uzyskał przychody w wysokości 4,4 mld USD, co stanowi wzrost o 8 proc. względem roku finansowego 2016/17.
  • Przychody Mobile Business Group (MBG) za IV kwartał 2017/18 wyniosły 1,3 mld USD, a za pełny rok — 7,2 mld USD. Zarząd Lenovo spodziewa się znacznie lepszych wyników w ciągu roku finansowego 2018/19, do czego przyczyni się zdecydowane cięcie kosztów oraz wyjątkowo wysoka efektywność MBG w Ameryce Łacińskiej (wolumen wzrósł o 40 proc. w ujęciu rok do roku za cały rok finansowy, czyli 20 razy więcej niż dla całej branży) oraz w Ameryce Północnej (gdzie wolumen za cały rok wzrósł o 57 proc. w ujęciu rok do roku).

W trakcie kwartału firma Lenovo zapowiedziała także integrację działów Personal Computer and Smart Devices Group i Mobile Business Group w nową grupę Intelligent Devices Group (IDG). Podmiot ten dodatkowo przyspieszy osiąganie przez firmę pozycji lidera innowacyjności oraz realizację ambicji rozwojowych w pełnym spektrum urządzeń inteligentnych.  Nowa struktura dodatkowo zwiększy efektywność firmy dzięki wykorzystaniu wspólnego globalnego łańcucha dostaw oraz usług. IDG przyspieszy także innowacyjność Lenovo, łącząc na jednej platformie technologie telekomunikacyjne i komputerowe, co udoskonali komunikację między urządzeniami, użytkownikami, aplikacjami i zawartością cyfrową.

Podsumowanie wyników za kwartał i pełny rok finansowy zakończony 31 marca 2018 r.

(w milionach USD, poza wartościami w przeliczeniu na akcję)

4 kw. 17/184 kw. 16/17ZMIANA ROK DO ROKUROK FINANSOWY 17/18ZMIANA ROK DO ROKU
Przychody10 638957911%45 3505%
Zysk brutto1544136813%62723%
Marża zysku brutto14,50%14,30%0,2 pkt13,80%-0,4 pkt
Koszty operacyjne-1443-129411%(5885)8%
Stosunek kosztów do przychodów13,60%13,50%0,1 pkt13,00%0,4 pkt
Zysk operacyjny1017436%387-42%
Inne koszty pozaoperacyjne netto-64-599%-23428%
Dochód przed opodatkowaniem3715143%153-69%
Opodatkowanie1289-87%-280N/D
Zysk (strata) za okres/rok49104-53%-127N/D
Udziały niedające kontroli-163N/D-62N/D
Zysk (strata) przypadające na akcjonariuszy33107-69%-189N/D
Zysk/(strata) w przeliczeniu na akcję (w centach USA)
Podstawowy0,280,97-0,69-1,67N/D
Rozwodniony0,280,97-0,69-1,67N/D
Wyniki z działalności operacyjnej mierzy się jako dochód przed opodatkowaniem z wyłączeniem kosztów restrukturyzacyjnych oraz zysków ze sprzedaży nieruchomości.
2 Źródło: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, 2018Q1 Final Historical
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.