Wzrosną wydatki korporacyjne. Gartner przewiduje, które branże wydadzą najwięcej

Wzrosną wydatki korporacyjne. Gartner przewiduje, które branże wydadzą najwięcej

Według Gartnera, sektor oprogramowania i usług internetowych ma najbardziej kosztowną funkcję finansową na wszystkich poziomach przychodów firmy, wydając co najmniej dwa razy więcej niż firmy z sektora żywności i napojów przy równoważnych punktach przychodów.

Ponieważ wiele działów finansowych zaczyna myśleć o budżetowaniu na przyszły rok i później, analiza Gartnera dotycząca wydatków funkcji finansowych w różnych branżach i poziomów przychodów przeprowadzona do kwietnia 2022 r. pokazuje wyraźne różnice w wysokości wydatków finansowych w różnych branżach i ich skalowaniu.

„Ponieważ 80% kosztów funkcji finansowych pochodzi z kosztów kadrowych, dyrektorzy finansowi z pewnością nie są odporni na skutki inflacji ” – powiedział Matt Williams , dyrektor ds. badań w praktyce Gartner Finance. „CFO będą musieli przeanalizować swoje decyzje dotyczące cięć i inwestycji we własnych zespołach”

Aby pomóc dyrektorom finansowym w dostrzeżeniu trendów w różnych branżach i określeniu ich porównania z innymi firmami, eksperci Gartner przygotowali krzywe kosztów branżowych, analizując, jak wydatki na funkcje finansowe rosną w stosunku do przychodów firmy (patrz Rysunek 1).

Eksperci Gartnera stwierdzili, że wydatki na oprogramowanie i usługi internetowe dla działu finansowego odzwierciedlają wyższy poziom cyfryzacji w branży jako całości w porównaniu z innymi. Na uwagę zasługuje sektor farmaceutyczny i nauk przyrodniczych, ponieważ koszty finansowe rosną wraz z rozwojem firmy. Na końcu skali przychodów firmy farmaceutyczne są jednymi z największych wydających na finansowanie przedsiębiorstw, ale firmy o najwyższych dochodach w tym sektorze wydają na finanse mniej niż większość innych sektorów.

Rysunek 1. Krzywa kosztów finansowych
Gartner
Źródło: Gartner (sierpień 2022); N = 420

„Wydatki mniej lub bardziej niekoniecznie oznaczają „dobry” lub „zły” poziom”, powiedział Williams, Na przykład niskie wydatki w porównaniu z innymi firmami mogą sygnalizować efektywność, ale mogą również odzwierciedlać niedoinwestowanie. Podobnie wysokie wydatki mogą wskazywać na potrzebę cięcia kosztów, ale być może odzwierciedlają dział finansowy, który zainwestował w możliwości, aby służyć jako strategiczny partner biznesowy.

Krzywe kosztów

Tradycyjne funkcje finansowe porównują przedsiębiorstwa grupowe w szerokim przedziale podobnych rozmiarów. Krzywe kosztów umożliwiają organizacjom określenie oczekiwanych wydatków dla określonego rocznego przychodu. Dzięki temu firmy mogą nie tylko określić, jak porównują teraz, ale także, jak oczekiwane wydatki mogą się zmieniać w miarę ich wzrostu.

Dane dla krzywych kosztów firmy Gartner pochodzą z analizy porównawczej budżetu i wydajności firmy Gartner. Wydatki finansowe obejmują wydatki na personel (wynagrodzenia wewnętrzne, świadczenia, premie, szkolenia i rozwój oraz wydatki na podróże i rozrywkę), wydatki na technologie finansowe (oprogramowanie, sprzęt, ludzie oraz zewnętrzni wykonawcy i usługi), outsourcing oraz konsultanci i usługi profesjonalne wydatki w ośmiu procesach w finansach:

  1. Zarządzanie i administracja
    finansami
  2. Planowanie i analiza finansowa (FP&A)
  3. Rachunkowość i sprawozdawczość
  4. Finansowanie transakcji
  5. Podatki
  6. Skarb
  7. Relacje inwestorskie
  8. Audyt wewnętrzny

Opłaty za audyt zewnętrzny, opłaty bankowe, składki ubezpieczeniowe, zaopatrzenie, nieruchomości i korporacyjne wydatki na IT są wyłączone z danych o wydatkach finansowych wszystkich uczestniczących firm.

Popularne

Trend 24h

więcej publikacji

od naszych partnerów