Z niszy na szczyt – giganci technologiczni biorą się za low code. Jakich korzyści oczekują?

Z niszy na szczyt – giganci technologiczni biorą się za low code. Jakich korzyści oczekują?

Era transformacji cyfrowej niesie ze sobą potrzebę intensyfikacji tworzenia aplikacji oraz inteligentnej automatyzacji. W tym kontekście, innowacyjne przedsiębiorstwa rozpoczynają intensywne badania nad sposobem wykorzystania nowych technologii w swojej działalności. Według GlobalData, Microsoft i Salesforce wyłaniają się jako liderzy w przestrzeni low-code, w dużej mierze dzięki zastosowaniu generatywnej sztucznej inteligencji.

Raport GlobalData zatytułowany „Low-Code Platforms: Competitive Landscape Assessment” ujawnia, że segment rynku low-code staje się coraz bardziej konkurencyjny. Microsoft umacnia swoją pozycję, integrując ofertę Power Automate z nową usługą Azure OpenAI. Z kolei Salesforce kontynuuje konsolidację narzędzi Salesforce Flow/Automation i Einstein, w tym narzędzia Einstein GPT CRM, w ramach nowej platformy Data Cloud.

Globalni dostawcy chmur publicznych, takich jak Google, Microsoft i Amazon, zdecydowanie wkraczają na rynek low-code, wprowadzając strategie dotyczące narzędzi wizualizacji, automatyzacji oraz nowych generatywnych strategii i technologii sztucznej inteligencji. Wśród zespołów DevOps, technologie takie jak generatywna sztuczna inteligencja stają się coraz bardziej kluczowe. Zintegrowane już z niektórymi platformami low-code, automations i security, generatywne technologie sztucznej inteligencji przyspieszają proces tworzenia aplikacji oraz współpracę między interesariuszami biznesowymi i IT.

Dzięki wykorzystaniu narzędzi do projektowania o wysokiej wydajności, zaawansowanych złącz wtryskiwanych przez sztuczną inteligencję do systemów zaplecza, zwiększonego wykorzystania modeli ML i inteligentnych technologii automatyzacji, dostawcy niskokodowi zakłócają przestrzeń rynkową platformy aplikacyjnej. Przepływy pracy stają się bardziej efektywne, a sztuczna inteligencja umożliwia szybsze reagowanie na architektury oparte na zdarzeniach.

Jak twierdzi Charlotte Dunlap, dyrektor ds. badań w GlobalData, pojawiające się generatywne technologie sztucznej inteligencji pomogą wyeliminować podstawowe kodowanie i skrypty, a tym samym zautomatyzować udostępnianie operacyjne wśród członków zespołu DevOps. Konsolidacja tych innowacji w platformy i rozwiązania low-code przyczynia się do uproszczenia skomplikowanych konfiguracji wymaganych do reagowania na wydarzenia biznesowe, a także do dalszej automatyzacji procesów biznesowych i poprawy obsługi klienta.

Wobec skomplikowanej natury nowych technologii, takich jak automatyzacja procesów, bezpieczeństwo aplikacji i obserwowalność, które mogą zniechęcać do adopcji, pojawia się tendencja do ich integracji z platformami low-code. To bardzo dobry kierunek wobec pilnej potrzeby cyfryzacji biznesu.

Popularne

Trend 24h

więcej publikacji

od naszych partnerów